Werken aan duurzame participatie

Novatec-Novawork

Novatec-NovaWork (hierna aangeduid als NovaWork) begeleidt mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend werk. Dat doen we door ondersteuning van de cliënt op weg naar werk, door te bemiddelen tussen cliënt en werkgevers en door het coachen van onze cli...
meer...

Novatec-NovaWork (hierna aangeduid als NovaWork) begeleidt mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend werk. Dat doen we door ondersteuning van de cliënt op weg naar werk, door te bemiddelen tussen cliënt en werkgevers en door het coachen van onze cliënten. Een groot deel van onze doelgroep heeft een indicatie voor de Sociale Werkvoorziening, een kleiner deel is jonggehandicapt, heeft een Wajonguitkering of een traject vanuit de Participatiewet.

NovaWork heeft veel kennis, ervaring en affiniteit met bemiddeling met mensen met een arbeidsbeperking naar een baan op de arbeidsmarkt. Dit is een vak apart en gezien de resultaten kunnen we trots zijn op ons werk. Die resultaten bereiken we in nauwe samenwerking met het werkleerbedrijf Novatec Beschut en door de inzet van gespecialiseerde teams in de uitvoering van onze diensten. We hebben teams voor diagnose, training & ontwikkeling, acquisitie & matching, coaching & loonwaardebepaling.

Onderscheid met andere organisaties

Wij leveren maatwerk door een stapsgewijze aanpak. Voorop staat een zorgvuldige beoordeling van de mogelijkheden van de cliënt. We starten het traject dan ook met een diagnose op maat.

De stappen:
1. Screening
2. Talent in Kaart
3. Werken aan Werk
4. Sterk naar Werk
5. Jobcoaching
6. Werkcoaching
Deze stappen vind je terug bij DIENSTEN en op onze website, met een omschrijving van elke stap.

Andere diensten zijn:
7. Werk(ver)Delen
8. Loonwaardebepaling
9. Arbeidskundigonderzoek

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 06-04-201806-04-2018

Blik op Werk Keurmerk

Novatec-Novawork is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Novatec-Novawork heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Novatec-Novawork neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 06-04-201806-04-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching7,8127,9
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-37,6
Sociale activering en participatie-297,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal9,01--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 january 2017 tot 25 december 2017.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Novatec-Novawork.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Stap 1 Aan de slag op de arbeidsmarkt: Screening

Screening maakt duidelijk of je mogelijkheden hebt om buiten Novatec Beschut te werken en welke mogelijkheden dat dan zijn.

Samen zetten we op een rij wat je allemaal al gedaan hebt. Door screening ontdek je wat je mogelijkheden zijn. Je ontwikkelt je vaardigheden en talenten.

De screening maakt duidelijk: welk soort werk het beste bij je vaardigheden past; welke begeleiding je nodig hebt om goed te kunnen werken; welke vaardigheden je nog meer kunt ontwikkelen.
We houden rekening met je beperkingen, maar vooral óók met je mogelijkheden!

Een trajectbeheerder nodigt je uit voor een gesprek, hierin wordt besproken welke werkervaring en scholing je hebt en kijken we of werkzaamheden voor jou geschikt kunnen zijn. Om nog meer informatie te krijgen praten we ook met je leidinggevende.
Het resultaat is een diagnose die duidelijkheid geeft over de mogelijkheden die je hebt om te werken en de mogelijkheden die je hebt om je verder te ontwikkelen. Dit rapport bespreken we met je.

Stap 2 Aan de slag op de Arbeidsmarkt: Talent in Kaart

Door mee te doen aan Talent in Kaart krijg je antwoord op vragen als: Wat kan ik? Wat wil ik? Hoe werk ik? Ook zorgt Talent in Kaart ervoor dat je ontdekt hoe je je talenten nog verder kunt ontwikkelen.

Om een passende werkplek te vinden is het belangrijk dat je goed weet wie je bent, wat je kunt en welke werkomgeving het meest geschikt voor je is. Je ontdekt dat het beste als je ook echt aan het werk bent. Dat ga je doen op één van de afdelingen van het Werkleerbedrijf. Bij het uitvoeren van je werkzaamheden wordt je begeleid door een interne Jobcoach en een werkcoach. Ook volg je een aantal workshops om te ontdekken waar je goed in bent.

Op je werkplek onderzoeken we samen met jou: wat je talenten en je vaardigheden zijn; hoe je je nog verder kunt ontwikkelen; wat voor jou belangrijk is om goed te kunnen werken; in welke beroepen jouw talenten en vaardigheden gevraagd worden.
Een traject duurt maximaal 8 weken en wordt afgesloten met een advies en eindgesprek.

Stap 3 Aan de slag op de Arbeidsmarkt: Werken aan Werk

Door mee te doen aan Werken aan Werk krijg je de kans jezelf verder te ontwikkelen, zodat je meer mogelijkheden hebt voor het vinden van een baan. Ook zorgt Werken aan Werk ervoor dat je beter bent voorbereid op het werken bij een werkgever.
Om een baan te vinden is het belangrijk dat je een goede werknemer bent. Daarvoor moet je een aantal vaardigheden onder de knie hebben. Die vaardigheden leer je in de praktijk, werkend op een afdeling van het Werkleerbedrijf. Bij het werken en oefenen van de vaardigheden krijg je steun van een interne Jobcoach en een werkcoach. Ook volg je een aantal workshops om je voor te bereiden op het werken bij een werkgever.
Je oefent vaardigheden die te maken hebben met het vak of beroep waarin je aan de slag zou kunnen gaan; die te maken hebben met werken in het algemeen (op tijd komen, afspraken nakomen, omgaan met collega's); die nodig zijn om uit te stromen (sollicitatie- en presentatievaardigheden).
Een traject duurt minimaal 8 weken.

Stap 4 Aan de slag op de Arbeidsmarkt: Sterk naar Werk

Uit de screening is gebleken dat je bij een werkgever aan het werk kunt. Je hebt meegedaan aan Talent in Kaart of Werken aan Werk.
Samen met je trajectbeheerder ga je de stap naar buiten zetten. De trajectbeheerder maakt met jouw een stappenplan. Deze activiteiten vinden onder werktijd plaats. Zolang je nog geen baan hebt, blijf je werken binnen Novatec.

Samen met jou werken we aan het vinden van een baan op de arbeidsmarkt. Dat doen we op verschillende manieren: terugkom-workshops over zaken uit Talent in Kaart en Werken aan Werk; praktische trainingen om te oefenen met situaties die je op de nieuwe werkplek kunt tegenkomen; kennismaken met het bedrijfsleven door bedrijfsbezoeken; gesprekken met je trajectbeheerder om afspraken te maken en vacatures te bespreken.
Je gaat naar informatiebijeenkomsten met onderwerpen die te maken hebben met begeleid werken en detacheren.
Het resultaat van deze stap is dat je een passende werkplek hebt gevonden. Ook heb je een bijgewerkt portfolio.

Stap 5 Aan de slag op de Arbeidsmarkt: Jobcoaching

Bij een geschikte vacature, ga je met je trajectbeheerder en jobcoach op kennismakingsgesprek. Samen beslis je wanneer je start met een proefplaatsing. Tijdens de proefperiode kun je kijken of het werk bij je past. Je kunt altijd rekenen op begeleiding van een jobcoach van NovaWork.
De jobcoach komt zo vaak langs als nodig is en werkt soms mee. Met je vragen kun je ook bij de jobcoach terecht. Hij/zij kijkt samen met jou wat je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen, bijvoorbeeld een aanpassing op de werkplek of extra inwerktijd.
De jobcoach helpt je bij: je kennismaking met de werkgever en je nieuwe collega's; het wennen aan de nieuwe werkomgeving; het aanleren van taken en vaardigheden.
Als de nieuwe baan bij je past, kun je bij een WSW contract aan het werk via begeleid werken (contract bij je nieuwe werkgever) of detachering (je blijft in dienst bij Novatec). Heb je een Wajonguitkering dan werk je in een jobcoachbaan. Je krijgt dan een contract bij de werkgever.

Stap 6 Aan de slag op de Arbeidsmarkt: Werkcoaching

Je werkt al langer in een baan buiten Novatec. Je hebt de werkzaamheden goed onder de knie en de samenwerking met je collega's gaat ook goed. Intensieve jobcoaching is voor jou niet meer nodig. Natuurlijk kun je rekenen op begeleiding van NovaWork. De jobcoach komt nog regelmatig langs en kijkt samen met jou wat nodig is om je werk goed te blijven doen.
Je kunt bij je jobcoach terecht als je vragen hebt of ergens mee zit. Wat heb jij nodig om je werk goed te blijven doen? Misschien heb je een cursus nodig om je vaardigheden verder te ontwikkelen of kunnen we door aanpassingen op de werkplek voorkomen dat je uitvalt door ziekte. De jobcoach ondersteunt je bij gesprekken met je werkgever, het ontwikkelen van je werknemersvaardigheden en bij het voorkomen van (langdurig) uitval door ziekte. De jobcoach is ook het aanspreekpunt van je werkgever.
Een keer per jaar voor je een Goed Werknemerschapgesprek met je werkgever en je jobcoach. In dit gesprek staan we stil bij hoe je je werk doet.

7. Werk(ver)Delen

Werk(ver)Delen is een methode waarmee NovaWork de integratie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt bevordert. De methode stelt u als werkgever in staat om maatschappelijk verantwoord te ondernemen zonder dat u financiële risico's loopt. De methode doet wat de naam zegt: het werk van een functie verdelen. Het doel is om taken te combineren tot een nieuwe baan die uitgevoerd kan worden door iemand met een arbeidsbeperking.
Heeft u werk waar niemand aan toe komt en/of klusjes die veel van uw werknemers saai vinden? de ervaring leert dat het werk vaak efficiënter verdeeld kan worden door inzet van onze werknemers.
Onze methode heeft zijn succes in de praktijk bewezen. De adviseur arbeidsbemiddeling, die tevens gecertificeerd functiecreator is, van NovaWork bezoekt uw bedrijf en voert een analyse uit van taken in een bepaalde baan. Doel is te kijken welke taken door personen met een arbeidsbeperking kunnen worden gedaan. Deze taken worden gecombineerd naar een nieuwe baan.

8. Loonwaardebepaling

De loonwaarde is de economische waarde van de prestatie van de werknemer op de werkvloer. Bij een werknemer met een beperking wordt de arbeidsprestatie vergeleken met die van een reguliere werknemer in een normfunctie. Dit bepaalt zijn of haar loonwaarde.
De CompetenSYS gecertificeerde arbeidsdeskundige van NovaWork voert de loonwaardebepaling uit.
Een betrouwbare meting kan pas worden uitgevoerd als de medewerker is ingewerkt en enige routine in de werkzaamheden heeft opgebouwd, dit is na ongeveer drie maanden.

NovaWork maakt voor de loonwaarde bepaling gebruik van de methodiek CompetenSYS Loonbalans. Dit is een innovatieve methodiek waarmee we volgens de eisen van het ministerie tot een gedegen loonwaarde-meting komen. De methodiek is door Blik op Werk gevalideerd.

Uitgebreidere uitleg vindt u in de brochure op onze website www.novawork.nl

9. Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek verschaft helderheid als een werknemer (langdurig) ziek is. De bedrijfsarts geeft de belastbaarheid van de werknemer aan. De arbeidsdeskundige vertaalt dit concreet naar de functie en taken van de werknemer. Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op vragen als: kan uw werknemer weer aan de slag? Zo ja, kan dit binnen de huidige functie/bedrijf? Waar moet u als werkgever rekening mee houden?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is zinvol als werkgever en werknemer niet weten of en hoe de werknemer met de huidige beperkingen weer aan de slag kan; als de werknemer nog wel aan het werk is, maar het werk te zwaar voor hem of haar lijkt te zijn; als duidelijk is dat het verloop van de re-integratie niet voldoet aan de eerdere verwachtingen; bij de eerstejaarsevaluatie in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Meer informatie vindt u in de brochure die te vinden is op onze eigen website www.novawork.nl

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

WSW medewerkers

Medewerkers met een arbeidscontract vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening worden gedetacheerd of werken door middel van Begeleid Werken op de reguliere arbeidsmarkt. Hierbij worden zij op basis van hun loonwaarde ingezet.

Cliënten met een Wajong uitkering

Cliënten met een Wajong uitkering worden geplaatst op de reguliere arbeidsmarkt en worden begeleid door een jobcoach.

Cliënten van Route Arbeid

Cliënten met een uitkering vanuit de Participatiewet worden geplaatst op de reguliere arbeidsmarkt en worden begeleid door een jobcoach.

Contact

Vestigingen

Feithsweg 4, 9356 AS TOLBERT (route)
dhr. J. Talens
0594-283700
j.talens@novawork.nl

Internetadres: http://www.novawork.nl

Aantal werknemers: 20
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2004

6762