Samen werken aan
duurzame participatie

Move2Gether

Move2gether is een organisatie adviesbureau dat samen met haar klanten werkt aan integraal gezondheidsmanagement, veilige, efficiŽnte en comfortabele werk- en leefomstandigheden.
move2gether is partner in het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.

meer...

Move2gether is een organisatie adviesbureau dat samen met haar klanten werkt aan integraal gezondheidsmanagement, veilige, efficiŽnte en comfortabele werk- en leefomstandigheden.
move2gether is partner in het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Onderscheid met andere organisaties

move2gether hanteert een praktische aanpak voor gezondheid- en veiligheidmanagement voor werkgevers. Opdrachtgevers hebben geen zorgen meer over het behalen cq behouden van certificaten voor kwaliteit, veiligheid en gezondheid in de organisatie. ContinuÔteit van werk is gegarandeerd.Zelfstandige organisatie

minder...

Diensten

Proactieve strategieplanning ter voorkoming van beroepsziektes, blessuren en aandoeningen

Opzetten van gezondheidbewakingssystemen voor branches of afzonderlijke organisaties.

Interim opdrachten opzet en implementatie VGWM beleid

Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en milieu kwaliteitsystemen worden op maat gemaakt voor de opdrachtgever, passend bij de organisatie.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Als basis voor een gedegen arbo- en verzuimbeleid voert m2g samen met functionarissen in de organisatie(s) van de opdrachtgever de RIE uit

Assessments/Health Checks

Het monitoren van werkcapaciteit, motivatie, betrokkenheid, leiderschap wordt bij move2gether gecombineerd met meten van vitaliteit en gezondheid.

Training algemene beroepsvaardigheden / werkgedrag

Voor besturen, directies, management worden trainingen verzorgd voor verhogen bewustwording voordelen veiligheid, gezondheid en vitaliteitmanagement

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werkgevers en Werknemers

Periodieke Health Checks en vitaliteitchecks geven inzicht in gezondheidniveau en lifestyle. Preventieve screening waardoor deelnemers advies verkrijgen over optimaliseren van eigen gezondheid.

(top)sporters

De kennis en kunde opgedaan in bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen wordt overgedragen richting (top)sport wereld. Omgekeerd wordt door coaching van (top)sporters de coaching van werkgevers en werknemers in bedrijfsleven/maatschapelijke instellingen geoptimaliseerd.

Besturen/directies/management

Bewustwording voor voordelen van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieubeleid.

(para)medici en arbospecialisten

Door samenwerking en kennisuitwisseling met fysiotherapeuten, artsen, psychologen, veiligheidskundigen, arbeidshygiŽnisten streeft move2gether altijd naar een zo hoog mogelijk niveau van preventieve advisering met maximaal effect op voorkomen van ongevallen.

Kwaliteitmanagers/Arbo functionarissen

Deskundigen met verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandighedenzorg in hun pakket worden gecoached vanuit move2gether.

Contact

Vestigingen

Nassauplein 18, 1815 GN Alkmaar (route)
Bert Boer
06-25278406
info@move2gether.nl

Move2Gether

Internetadres: http://www.move2gether.nl

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2005

10735