Samen werken aan
duurzame participatie

MareFlex B.V.

MareFlex is een ontwikkel- en re-integratiebedrijf. Wij voeren re-integratie- en Work First trajecten uit voor 8 gemeenten in de regio en het UWV. Tevens zijn wij een door het UWV erkende Jobcoachorganisatie.
meer...

MareFlex is een ontwikkel- en re-integratiebedrijf. Wij voeren re-integratie- en Work First trajecten uit voor 8 gemeenten in de regio en het UWV. Tevens zijn wij een door het UWV erkende Jobcoachorganisatie.

Onderscheid met andere organisaties

MareFlex beschikt over eigen leerwerkplekken.Wij bemiddelen, plaatsen, testen, trainen en voeren werkplekonderzoeken uit. Trajecten voor de Wet Verbetering Poortwachter zijn dagelijkse praktijk voor ons.

Samenwerking met: UWV, Gemeente, Reïntegratiebedrijf, Werkgever/werkgeversorganisatie, Scholingsinstelling, WSW/WIW

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

MareFlex BV is in het bezit van certificaten: OVAL, Investors in People (IiP) en Veiligheid Checklist Uitzendbranche
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 28-02-202228-02-2022

Blik op Werk Keurmerk

MareFlex B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
MareFlex B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

MareFlex B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 28-02-202228-02-2022

Geen gegevens beschikbaar

Diensten

Jobcoaching

De begeleiding is in het begin van het traject intensief en daarna, als de match goed is, steeds minder. Ook groepen (gedetacheerden, projectopdrachten, etc.) worden door de jobcoaches op de werkplek begeleid. Verder worden zij ingezet voor begeleiding van Begeleid Werken in de Sociale werkvoorziening. Overal inzetbaar voor een duurzaam resultaat!

Leer/ werktraject

MareFlex is een ontwikkel- en leerwerkbedrijf. Wij bieden in dit kader leerwerkplekken aan op diverse opleidings- en werkniveaus. Deze leerwerktrajecten worden ondersteund met trainings-, coachings-, bemiddelings- en nazorgactiviteiten.

Arbeidsdeskundig advies

MareFlex beschikt over een eigen, ervaren en geregistreerde arbeidsdeskundige. Deze arbeidsdeskundige kan bovendien gebruik maken van een uitgebreid arsenaal aan diagnostische-, test- en trainingsmogelijkheden. Onze arbeidsdeskundige voert werkplek & loonwaarde onderzoeken uit.

Motiveringstrajecten

Persoonlijke motivering en sociale activering is volgens MareFlex een noodzaak om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer actief te laten deelnemen aan onze samenleving. Het is voor ons een belangrijk onderdeel van een traject naar werk. Wij voeren voor een aantal gemeenten in onze regio, maar ook voor het UWV, dergelijke trajecten uit.

Work first

Work First is bij ons letterlijk "eerst aan het werk". Wij voeren Work First trajecten uit m.b.t. Re-integratie, Activering,Werkvoorziening en Handhaving voor verschillende gemeenten in onze regio. Uitstroom naar regulier werk is het belangrijkste doel van Work First. De klant wordt intensief begeleid bij het solliciteren naar regulier werk gedurende de hele Work First periode.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Moeilijk bemiddelbaren

MareFlex specialiseert zich in moeilijke tot zeer moeilijke doelgroepen.
We beschikken over een uitgebreid aantal mogelijkheden om klanten te testen en te trainen. Samen met de leerwerkplekken en de Work First-aanpak krijgen we zo een duidelijk beeld van de klant in theorie en praktijk.
Bemiddelen van klanten met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt is een van onze kernactiviteiten.
Met deze goed doordachte methodiek en een zakelijk/sociale houding is MareFlex zeer succesvol!

Personen met een arbeidsbeperking (WSW/WIA/Wajong/WAO/Doelgroepregister)

Personen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke handicap zijn een bekende doelgroep voor MareFlex. Met name de klanten uit het ZMLK en MLK onderwijs en de Wajong populatie volgen regelmatig trajecten via MareFlex. De intensieve samenwerking met zorginstellingen en belangenorganisaties voor deze groep maakt dat wij maatwerk kunnen leveren. Maatwerk is belangrijk, zo niet cruciaal, voor klanten of dat nu is richting regulier werk of een zogenaamde "beschermde" werkomgeving!

Gemakkelijk bemiddelbaren nieuwe instroom in Participatiewet/WW

Bemiddelen naar werk is een dagelijkse activiteit van MareFlex consulenten. Het bemiddelen van nieuwe instroom in de Participatiewet of UWV (WW klanten) wordt op dit moment op contractbasis door ons uitgevoerd. Dit tot volle tevredenheid van zowel de opdrachtgevers als de klanten! "Door werk naar werk" is ons credo!

Personen uit de doelgroep Participatiewet met psychische of sociale problematiek

Als partner van MareGroep NV in de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening hebben wij als geen ander verstand van werk in combinatie met psychische en sociale problematiek. Medisch, arbeidskundig en persoonlijkheidsonderzoek zijn dagelijkse praktijk bij MareFlex. Verder beschikken we over een uitgebreid aantal mogelijkheden om klanten te testen en te trainen. Samen met de leerwerkplekken krijgen we zo een duidelijk beeld van de werkprestatie en mogelijkheden in theorie en praktijk.
Bemiddelen van klanten met psycho-sociale problematiek is een van onze kernactiviteiten.

Arbeidsgehandicapte personen (Participatiewet/UWV/Doelgroepregister)

MareFlex specialiseert zich in moeilijke tot zeer moeilijke doelgroepen.
We beschikken over een uitgebreid aantal mogelijkheden om klanten te testen en te trainen. Samen met de leerwerkplekken en de Work First-aanpak krijgen we zo een duidelijk beeld van de klant in theorie en praktijk.
Bemiddelen van klanten met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt is een van onze kernactiviteiten.
Met deze goed doordachte methodiek en een zakelijk/sociale houding is MareFlex zeer succesvol!

Arbeidsmatige Dagbesteding

Sommige mensen zijn vanwege een beperking of handicap (nog) niet in staat betaald werk te verrichten. MareFlex zorgt er, samen met moederbedrijf MareGroep, voor dat deze mensen een zinvolle dagbesteding hebben in een “echt” productiebedrijf.

Of u een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking/handicap hebt maakt voor ons geen verschil. Wij zorgen ervoor dat de gekozen werkzaamheden aansluiten bij uw mogelijkheden.
De enige voorwaarde is dat u beschikt over een indicatie voor Dagbesteding (WMO).

Onze deur staat open voor mensen die het leuk vinden om te werken. Bijvoorbeeld; inpakken, elektro montage, schoonmaken, groenvoorziening en postbezorging.
We zijn makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer (bus en trein), beschikken over ruime parkeergelegenheid/fiets en een bedrijfsrestaurant. U krijgt een onkosten en reiskostenvergoeding.

Contact

Vestigingen

Nijverheidsweg 22, 2215 MH VOORHOUT (route)
Jacques Wittmarschen
06-18644654
jacques.van.wittmarschen@maregroep.nl

MareFlex B.V.

Internetadres: http://www.maregroep.nl

Aantal werknemers: 13
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2005

783