Werken aan duurzame participatie

Maatschap Elyssa

Wij bieden hoogstaande taaltraining Nederlands (NT2) van ALFA/A 0 tot B2 aan iedereen die zich goed wilt voorbereiden op het inburgerings-examen of staatsexamen.
Dit doen wij door middel van Nederlandse les aan groepen van maximaal 15 cursisten, persoonlijke coaching en het regelmatig toetsen...
meer...

Wij bieden hoogstaande taaltraining Nederlands (NT2) van ALFA/A 0 tot B2 aan iedereen die zich goed wilt voorbereiden op het inburgerings-examen of staatsexamen.
Dit doen wij door middel van Nederlandse les aan groepen van maximaal 15 cursisten, persoonlijke coaching en het regelmatig toetsen van het taalniveau.
Maar we willen meer: na het inburgeringsexamen helpen we met het vinden van een opleiding, stage of solliciteren.

Wij zijn Malica Bouzhou en Drs; Claudia Christern, twee ervaren NT2 docenten en oprichters van Taalschool Elyssa. Door onze internationale achtergrond hebben wij veel affiniteit met nieuwkomers. Wij proberen met enthousiasme ook de liefde die wij voor de Nederlandse taal en cultuur. Wij begeleiden onze cursisten niet alleen bij het verwerven van taalvaardigheden maar ook bjj het vinden van een plek in de Nederlandse maatschappij: een studie, stage of sollicitaties.
Claudia is 1e graads docent en beschikt over een certificaat NT2. Malica is in opleiding hiervoor.

Onderscheid met andere organisaties

Wij begeleiden onze cursisten niet alleen bij het verwerven van taalvaardigheden maar ook bij het vinden van een plek in de Nederlandse maatschappij: een studie, stage of sollicitatie
Wij bieden praktische ondersteuning, die we in de les incorporeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opdrachten die de cursist in de praktijk kan uitvoeren zoals; een afspraak bij tandarts, correspondentie met de gemeente of gesprek met de buren.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Maatschap Elyssa is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Maatschap Elyssa neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,50

Diensten

Alfabetiseringstraject

In kleine groepen van maximaal 14 studenten wordt schrijven en lezen geleerd en geoefend onder leiding van een ervaren docente, Malica Bouzhou onder supervisie van Claudia Christern

Inburgeringstraject

Wekelijks 3 dagdelen van 3 uur:
Inburgering:
> A1 Taalcompleet (8 thema’s) 8 maanden,
> A2 Taalcompleet (8 thema’s) 8 maanden,
> KNM Taalcompleet ( 10 thema’s,) 2 maanden
> ONA ( 8 kaarten, serie Taalcompleet) 1 week of 64 uur regeling
Samenstelling klassen

Wij kiezen voor klassikale lessen met maximaal 15 cursisten (A1 en A2) omdat dat efficie:nter en motiverender is voor de cursisten en docent.
De alfa-klassen hebben maximaal 10 cursisten.

Op maat/differentiatie

Hoewel ons doel is om zoveel mogelijk hetzelfde tempo aan te houden, blijkt in de praktijk dat sommige cursisten sneller zijn dan anderen. Daarom bieden we ook differentiatie binnen lessen aan met de ‘sandwich-methode’: gezamenlijke activiteiten die makkelijk gedifferenti:eerd kunnen worden zoals luisteren en spreken, voorlezen en uitspraak en individuele activiteiten zoals samen met de docent het huiswerk nakijken en zelfstandig in het boek werken.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

ONA;
64 uur om portfolio in te vullen.

Hulp met vervolgopleidingen, stage en werk
Er is nog een lange weg te gaan, voordat geslaagde cursisten aan een opleiding of stage kunnen beginnen of werk vinden. Er is gebrek aan een schakel tussen inburgering en werk. Die lacune wordt ook door het examen voor ONA (oriëntatie op de arbeidsmarkt) niet ingevuld. Ook de begeleiding vanuit de bijstandsambtenaar is vaak summier en er is daarbij geen sprake van maatwerk. We bieden begeleiding en willen nieuwkomers uitnodigen. Voor deze service hebben we subsidie bij de gemeente Rotterdam aangevraagd. Indien deze niet toegekend wordt, zullen we vrijwilligers werken of dit in de ONA lessen onderbrengen.

Staatsexamen programma I

Staatsexamen:
> B1 Taalcompleet of De Sprong (12 thema’s) 12 maanden
>B 2 Taalcompleet of De Sprong (12 thema’s) 12 maanden

Er wordt in de les veel aandacht besteedt aan woordenschat, spreken en schrijven.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeraars, ex-pats

ALFA
3 lessen van 3 uur per week
> Taaltalent 1 (8 thema’s) 6 maanden (van A0-A1)

INBURGERING
3 lessen van 3 uur per week
> A1 (Taalcompleet 8 thema’s, boek en e-learning) 8 maanden

> A2 (Taalcompleet 8 thema’s, boek en e-learning) 8 maanden

> KNM (Taalcompleet 10 thema’s, boek en e-learning) 5 maanden
2e > ONA ( 8 kaarten) 5 maanden ( 1 week of 3 uur per week, 5 maanden= 64 uur)

STAATSEXAMEN
3 lessen van 3 uur per week
> B1 (Taalcompleet of De Sprong 8 thema’s, boek en e-learning) 8 maanden

> B2 (Taalcompleet of De Sprong 8 thema’s, boek en e-learning) 8 maanden

EXAMENTRAINING
5 lessen van 3 uur
· De examentraining wordt zoveel mogelijk in de reguliere vakanties gehouden
· groepen van maximaal 8 cursisten
· grammatica, spreken, luisteren en begrijpend lezen.
· oefenexamens gehouden.
We willen daarmee de kans slagen voor het inburgeringsexamen vergroten. Wij merken vanuit onze ervaring dat een dergelijke voorbereiding helpt bij het we

Contact

Vestigingen

Metroplein 98, 3083BB Rotterdam (route)
Claudia Christern, Malica Bouzhou
0654242533
claudiachristern@gmail.com

Internetadres: www.taalschoolelyssa.nl

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2019

15152