Samen werken aan
duurzame participatie

Loper B.V.

Loper is ontstaan vanuit de gedachte dat re-integratie anders kan. Vanuit onze kernwaarden: vertrouwen, respect, betrokkenheid en autonomie proberen wij iedere dag het verschil te maken voor onze opdrachtgever en haar medewerker.

Met goede dienstverlening willen wij de werkgever graag...
meer...

Loper is ontstaan vanuit de gedachte dat re-integratie anders kan. Vanuit onze kernwaarden: vertrouwen, respect, betrokkenheid en autonomie proberen wij iedere dag het verschil te maken voor onze opdrachtgever en haar medewerker.

Met goede dienstverlening willen wij de werkgever graag ontzorgen met betrekking tot de regelgeving inzake de Wet Verbetering Poortwachter. Wij hebben onze dienstverlening zo ingericht dat de werkgever aangesloten blijft in het traject door middel van veel communicatie, rapportage en overleg. Dit zal een positieve bijdrage leveren wanneer het gaat om goed werkgeverschap en het realiseren van schadelastbeperking.

Voor de medewerker zullen we alles in het werk stellen zodat deze vanuit zelfsturing aansluiting vindt op de arbeidsmarkt en daarmee in staat is zijn/haar werkgeluk te hervinden. Wij realiseren ons namelijk dat werk zeer belangrijk is. Loper biedt de medewerker een actieve begeleiding, gericht op het vinden van een realistische, passende baan.

Onderscheid met andere organisaties

Loper betrekt de werkgever actief in het traject en is realistisch wanneer het gaat over kansen op de arbeidsmarkt van de medewerker. We rapporteren iedere 3 maanden. In onze begeleiding van de medewerker wisselen wij face to face gesprekken af met de inzet van digitale toepassingen. Dit is altijd maatwerk. We werken vanuit het "one price fits all" principe: 1 aantrekkelijk tarief tot 12 maanden begeleiding.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 31-03-202331-03-2023

Blik op Werk Keurmerk

Loper B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met één ster
Loper B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Loper B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 31-03-202331-03-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-128,1

Download het volledige onderzoeksrapport 2022

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,511--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 january 2022 tot 16 december 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Loper B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Spoor 2 begeleiding

Loper zal in haar Spoor 2 dienstverlening alles in het werk stellen om de medewerker succesvol te begeleiden op de arbeidsmarkt. In de begeleiding staat zelfsturing van de medewerker centraal. Wij wisselen in onze dienstverlening face tot face gesprekken af met de inzet van digitale toepassingen. Dit is altijd maatwerk. We starten de Spoor 2 begeleiding met een intakegesprek met zowel de werkgever als de medewerker. Tijdens het intakegesprek met de werkgever lichten wij zijn mogelijke rol toe tijdens de Spoor 2 begeleiding en de toegevoegde waarde die hij hierin kan bieden. We houden de communicatielijnen kort. Tijdens het intakegesprek met de medewerker brengen we zijn persoonsprofiel in beeld. Op basis van de adviezen van de arbeidsdeskundige en de uitkomst van de beroepenorintatie stellen we samen met de medewerker het zoekprofiel op. Een re-integratieplan zal vanaf dat moment centraal staan met betrekking tot de kortste route naar werk binnen een adequaat Spoor 2 traject.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werknemers

Loper richt zich op de Spoor 2 begeleiding van werknemers die langdurig ziek zijn.

Contact

Vestigingen

Bijster 19, 4817 HZ Breda (route)
Hans van den Berg
0615552066
hans.van.den.berg@loper.nl

Loper B.V.

Internetadres: www.loper.nl

Aantal werknemers: 8
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2021

15501