Samen werken aan
duurzame participatie

Kuipers Consultancy

Als gedragsspecialist en professional in verbetermanagement zijn we actief daar waar mens, werk, organisatie en ontwikkeling samen komen. Doel van onze dienstverlening: samen werken aan een betere toekomst voor iedereen door mensen / organisaties verder te helpen met hun ontwikkeling en hen te...
meer...

Als gedragsspecialist en professional in verbetermanagement zijn we actief daar waar mens, werk, organisatie en ontwikkeling samen komen. Doel van onze dienstverlening: samen werken aan een betere toekomst voor iedereen door mensen / organisaties verder te helpen met hun ontwikkeling en hen te ondersteunen bij mobiliteitsvraagstukken. Effect van onze inspanning is meetbare verbetering en duurzaam resultaat. Onze aanpak creëert regie & eigenaarschap en brengt plezier terug daar waar het hoort. Klanten kiezen voor ons omdat het hen verder brengt en op voorsprong zet. In 2020 waarderen onze opdrachtgevers ons gemiddeld met een 9,5 en deelnemers 9,3, daar zijn we trots op!

Ruim 25 jaar ervaring op het gebied van begeleiden, bemiddelen, (loopbaan)coachen, trainen, outplacement, re-integratie, verbetertrajecten, verzuimbegeleiding, startersbegeleiding, ontwikkeling en implementatie competentiemanagementsysteem, leiding geven en consultancy, zowel in profit als non-profit organisaties.

Onderscheid met andere organisaties

De kracht die ons toegedicht wordt: daadwerkelijk dié aandacht en energie geven die noodzakelijk is om mensen in beweging te krijgen bij het zetten van een volgende stap in de persoonlijke- en/of organisatorische ontwikkeling. Onze deelnemers ervaren een persoonlijke, betrokken én veilige omgeving waardoor zij in staat zijn om meer rendement uit de begeleiding te halen. Onze overtuiging is dat mensen niet willen veranderen, maar wel beter willen worden in hun vak en datgene dat ze graag doen.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 09-06-202009-06-2020

Blik op Werk Keurmerk

Kuipers Consultancy is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Kuipers Consultancy heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Kuipers Consultancy neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 09-06-202009-06-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding*18,6
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie9,037,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)9,547,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk*17,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal9,82--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 april 2019 tot 16 march 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Kuipers Consultancy.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Re-integratie 1ste en 2de spoor Verzuimbegeleiding Outplacement

Kuipers Consultancy voert re-integratie 1ste en 2de spoor, outplacement en verzuimbegeleiding uit voor werkgevers UWV en gemeentes. De diensten worden zowel individueel als groepsgewijs vorm gegeven eea in overleg met deelnemer(s) en opdrachtgever. Klanttevredenheidsonderzoek opdrachtgevers gemiddeld 8,4 voor meer informatie zie de website, www.kuipersconsultancy.nl

Loopbaanadvies / onderzoek

Door middel van coachingsbijeenkomsten krijgt kandidaat concrete instrumenten aangereikt om een volgende stap in zijn carrière te zetten.
De aanpak is individueel en het programma wordt in overleg met kandidaat vormgegeven en afgestemd.Het werkboek 'Mijn Loopbaankompas' wordt tijdens de begeleiding vormgegeven. Het is een maatwerk traject met maatwerk werkboek!

Assessment

Als assessment instrument maken wij gebruik van de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA). De online applicatie geeft dmv het invullen van een vragenlijst - tijdsduur 10 min. - inzichtelijk wat kwaliteiten, talenten, drijfveren en voorkeur van werkstijl zijn. De PPA wordt wereldwijd ingezet en is in meer dan 50 verschillende talen beschikbaar.

Daarnaast hebben wij de beschikking over functiegerichte gedragsanalyse. Op basis hiervan kan gewenste profiel opgesteld worden en kan vervolgens een match indicatie worden afgegeven.
Verder beschikken wij over de mogelijkheid van een team analyse en een algemene intelligentietest.
voor meer informatie: http://www.kuipersconsultancy.nl/assessment

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

De KC Starters Academie biedt (potentiële) startende ondernemers tools en instrumenten aan, die leiden naar een succesvolle onderneming. Uitgangspunt is: jij staat aan het roer en weet wat je moet doen om jouw doelen te bereiken. Speciale programma's op maat ontwikkeld voor
1. potentiële starters 'het Onderzoekskompas'
2. de startende ondernemer ' het Starterskompas'
3. ondernemers die reeds gestart zijn 'het Ondernemerskompas'
De programma's zijnzowel individueel als plenair om optimaal resultaat te bewerkstelligen. voor meer info: http://www.kuipersconsultancy.nl/starters-begeleiding/

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

De sollicitatietraining is een maatwerkprogramma welke in overleg met kandidaat, afhankelijk van behoefte, wordt samengesteld. Onderdelen kunnen zijn

 • CV
 • sollicitatiebrief
 • diverse social media
 • Linkedin
 • gespreksvoorbereiding
 • videotraining
 • kledingadvies

Re-integratie 2de spoor

Wij beschikken over de expertise om uw medewerker doelgericht te begeleiden naar een externe werkplek én over de expertise om het traject op procesniveau goed te begeleiden zodat aan voorwaarden voor UWV wordt voldaan. Wanneer u als werkgever aan uw inspanningsverplichtingen voldoet, voorkomt u mogelijke loonsancties van het UWV.
Met onze pragmatische aanpak werkt we samen met opdrachtgever en medewerker aan één gezamenlijk doel: de beste weg naar duurzaam resultaat.
2de Spoor re-integratie is aan de orde wanneer terugkeer naar de eigen werkplek niet meer mogelijk is en geen andere werkplek voorradig is. Als werkgever moet u, zo staat beschreven in de Wet Verbetering Poortwachter, de werknemer ondersteunen bij het vinden van passende arbeid buiten het eigen bedrijf.

Met 2de spoor hoeft u niet te wachten tot 2de ziektejaar.

Verbetertraject bij disfunctioneren

Disfunctioneren betekent dat de medewerker in de dagelijkse praktijk niet voldoet aan de eisen die horen bij de functie. Het is niet makkelijk om een medewerker te ontslaan met als reden disfunctioneren, want het functioneren van de medewerker is afhankelijk van vele factoren.

Wanneer de werkgever het disfunctioneren van een werknemer ontdekt, dient hij de werknemer hier zo snel mogelijk op aan te spreken. Daarbij moet de werkgever het ongewenste gedrag zo concreet mogelijk omschrijven en aangeven wat en hoe er verbeterd moet worden, met andere woorden, er moet een verbetertraject worden opgestart. Daarbij is het functieprofiel leidend. Wat zijn de functie eisen; daarin staat duidelijk beschreven wat er van de werknemer wordt verwacht t.a.v. taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zijn de randvoorwaarden voldoende aanwezig? Het niet behalen van targets – komt dit door gedrag van de medewerker of zijn er bijvoorbeeld externe factoren debet aan het niet behalen van de doelstellingen. Is dit het geval, dan wordt het voor een werkgever lastig om wegens disfunctioneren te ontslaan. Wanneer een medewerker niet weet wat er van hem wordt verwacht dan kan de persoon er ook niet aan voldoen.

Verbetertraject - Verandertraject

Als gedragspecialist begeleidt Kuipers Consultancy mensen en organisaties om meer uit geleverde inspanning te halen. Hierbij creëren wij de verbinding tussen het ‘Wat’ (inhoud) en het ‘Hoe’ (gedrag). Effectiviteit en efficiency zijn daarbij terugkerende thema’s waarbij een duurzaam én positief meetbaar resultaat centraal staan.  

De kracht van Kuipers Consultancy is daadwerkelijk dié aandacht en energie geven die noodzakelijk zijn om mensen en organisaties in beweging te krijgen bij het zetten van een volgende stap in hun ontwikkeling.
Met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van verander- en verbetermanagement is onze ervaring dat mensen binnen organisaties eigenlijk niet willen veranderen. Bij verandertrajecten is weerstand het gevolg. Daarom spreken wij van Verbetertrajecten. Verbeteren wil namelijk iedereen! Door verbetering wordt betrokkenheid, beweging en eigenaarschap gegenereerd wat de arbeidstevredenheid ten goede komt. Voor meer info: www.kuipersconsultancy.nl

advisering en onderzoek

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

mensen met een MBO / MBO+ achtergrond

Kuipers Consultancy heeft ruime ervaring in het begeleiden van mbo'ers.

 • re-integratie 1ste 2de en 3de spoor
 • re-integratie naar werk vanuit uitkeringssituatie (Wajong, WIA, ZW, Bijstand)
 • loopbaanbegeleiding
 • outplacement
 • verbetertrajecten
 • startende ondernemers
 • coachingstrajecten
 • trainingen op maat ontwikkeld
 • Assessment Centre (DiSC)

voor meer informatie ga naar https://www.kuipersconsultancy.nl

mensen met een HBO achtergrond

Kuipers Consultancy heeft ruime ervaring in het begeleiden van hbo'ers.

 • re-integratie 1ste 2de en 3de spoor
 • re-integratie naar werk vanuit uitkeringssituatie (Wajong, WIA, ZW, Bijstand)
 • loopbaanbegeleiding
 • outplacement
 • verbetertrajecten
 • startende ondernemers
 • coachingstrajecten
 • trainingen op maat ontwikkeld
 • Assessment Centre (DiSC)

voor meer informatie ga naar https://www.kuipersconsultancy.nl

mensen vanuit een Wajong / WIA / ZW / Bijstand situatie

Kuipers Consultancy heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen vanuit een uitkeringssituatie.

 • re-integratie 1ste 2de en 3de spoor
 • re-integratie naar werk vanuit uitkeringssituatie (Wajong, WIA, ZW, Bijstand)
 • loopbaanbegeleiding
 • outplacement
 • verbetertrajecten
 • startende ondernemers
 • coachingstrajecten
 • trainingen op maat ontwikkeld
 • Assessment Centre (DiSC)

voor meer informatie ga naar https://www.kuipersconsultancy.nl

45 plusser

Kuipers Consultancy heeft ruime ervaring in het begeleiden van 45 plussers.

 • re-integratie 1ste 2de en 3de spoor
 • re-integratie naar werk vanuit uitkeringssituatie (Wajong, WIA, ZW, Bijstand)
 • loopbaanbegeleiding
 • outplacement
 • verbetertrajecten
 • startende ondernemers
 • coachingstrajecten
 • trainingen op maat ontwikkeld
 • Assessment Centre (DiSC)

voor meer informatie ga naar https://www.kuipersconsultancy.nl

Organisaties en bedrijven

Kuipers Consultancy heeft ruime ervaring in het begeleiden van organisaties.

 • verbetermanagement
 • verbetertrajecten
 • outplacement
 • verzuimbegeleiding
 • re-integratie 1ste, 2de en 3de spoor
 • coachingstrajecten
 • trainingen op maat ontwikkeld
 • Assessment Centre (DiSC)

voor meer informatie ga naar https://www.kuipersconsultancy.nl

mensen met een WO achtergrond

Kuipers Consultancy heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen met WO.

 • re-integratie 1ste 2de en 3de spoor
 • re-integratie naar werk vanuit uitkeringssituatie (Wajong, WIA, ZW, Bijstand)
 • loopbaanbegeleiding
 • outplacement
 • verbetertrajecten
 • startende ondernemers
 • coachingstrajecten
 • trainingen op maat ontwikkeld
 • Assessment Centre (DiSC)

voor meer informatie ga naar https://www.kuipersconsultancy.nl

Contact

Vestigingen

hoofdkantoor Arnhem - Mr. E.N. van Kleffenstraat 4 (uitsluitend op afspraak), 6842 CV ARNHEM (route)
Han Kuipers
026 - 84 89 069
h.kuipers@kcra.nl

, Hilversum (route)

, Apeldoorn (route)

locatie in overleg , Almere (route)

, Tiel (route)

, Dieren (route)

, Geldermalsen (route)

, Zwolle (route)

, Zutphen (route)

, Barneveld (route)

, Amersfoort (route)

, Velp (route)

locatie in overleg 1, 6716 BE Ede (route)

, Nijmegen (route)

, Deventer (route)

, Elst (route)

, Bonaire (route)

, Curaçao (route)
Han Kuipers
026 - 84 89 069
h.kuipers@kcra.nl

, Aruba (route)
Han Kuipers
026 - 84 89 069
h.kuipers@kcra.nl

, Sittard (route)
Han Kuipers
026 - 84 89 069
h.kuipers@kcra.nl

, Culemborg (route)
Han Kuipers
026 - 84 89 069
h.kuipers@kcra.nl

Locatie in overleg 01, Oss (route)

Stationsplein 1 op afspraak, 6811 KG Arnhem (route)
Han Kuipers
026 - 84 89 069
h.kuipers@kcra.nl

locatie in overleg 1, Heerlen (route)
Han Kuipers
026 - 84 89 069
h.kuipers@kcra.nl

locatie in overleg 1, Maastricht (route)
Han Kuipers
026 - 84 89 069
h.kuipers@kcra.nl

locatie in overleg 1, Wageningen (route)
Han Kuipers
026 - 84 89 069
h.kuipers@kcra.nl

locatie in overleg 1, Brunssum (route)
Han Kuipers
026 - 84 89 069
h.kuipers@kcra.nl

locatie in overleg 1, Utrecht (route)
Han Kuipers
026 - 84 89 069
h.kuipers@kcra.nl

locatie in overleg 1, Eindhoven (route)

locatie in overleg 1, Den Bosch (route)
Han Kuipers
026 - 84 89 069
h.kuipers@kcra.nl

locatie in overleg 1, 's Hertogenbosch (route)
Han Kuipers
026 - 84 89 069
h.kuipers@kcra.nl

locatie in overleg 1, Boxmeer (route)
Han Kuipers
026 - 84 89 069
h.kuipers@kcra.nl

locatie in overleg 1, Doetinchem (route)
Han Kuipers
026 - 84 89 069
h.kuipers@kcra.nl

locatie in overleg 1, Zevenaar (route)
Han Kuipers
026 - 84 89 069
h.kuipers@kcra.nl

Internetadres: http://www.kuipersconsultancy.nl

Aantal werknemers: 9
Aantal vestigingen: 34
Oprichtingsjaar: 2008

6863