Samen werken aan
duurzame participatie

Koraal-Sterk in Werk

Koraal -Sterk in Werk heeft zich tot doel gesteld om voor jongeren en jong volwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een volwaardige (arbeids)participatie te realiseren. We doen dit middels een intensief, individueel arbeidstoeleidingstraject, gebaseerd op een integrale aanpak. We zijn...
meer...

Koraal -Sterk in Werk heeft zich tot doel gesteld om voor jongeren en jong volwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een volwaardige (arbeids)participatie te realiseren. We doen dit middels een intensief, individueel arbeidstoeleidingstraject, gebaseerd op een integrale aanpak. We zijn gespecialiseerd in jongeren met leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen.
Werkzaam in de regio's Brabant en Limburg met diverse vestingen.

Kenmerken visie:

  • recht op volwaardige (arbeids)participatie voor iedereen
  • geïntegreerd aanbod van arbeids(re)integratie, scholing, wonen of vrije tijdsbesteding; full service-concept
  • afstemmen aanbod op ontwikkelingsperspectief en specifieke vragen cliënt
  • elke dag een nieuwe kans

Kenmerken methodiek:

  • individueel maatwerk
  • vaste begeleider
  • empowerment, uitgaan van de kracht van de cliënt
  • leren door doen, direct aan de slag
  • geloof en plezier in eigen kunnen (competentie)
  • waar mogelijk samenwerking met netwerk cliënt en omgeving

Onderscheid met andere organisaties

Doelgroep:
Veel ervaring, kennis en expertise over de doelgroep LVB en multiproblematiek

Samenwerking met:
UWV, Gemeente, zorginstellingen, scholingsinstelling (VSO-Pro-MBO))

Kwaliteit:
Koraal is continu bezig om haar kwaliteit te verbeteren. ZorgkaartNederland waarbij waardering van cliënten leidend is. Zo zijn ze in bezit van het keurmerk NEN 7510 (informatiebeveiliging). Voor de jeugdwet cliënten en alle ondersteunende diensten hebben we het Keurmerk ISO 9001:2015.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 20-03-202320-03-2023

Blik op Werk Keurmerk

Koraal-Sterk in Werk is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Koraal-Sterk in Werk heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Koraal-Sterk in Werk neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 20-03-202320-03-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-108,2
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-38,3
Sociale activering en participatie-48,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,73--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuid-Limburg9.48.352025%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 january 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Koraal-Sterk in Werk.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

Sterk in Werk is een erkende jobcoachorganisatie en voert trajecten uit in opdracht van UWV, gemeenten en PRO-VSO en MBO scholen met daarvoor opgeleide en geregistreerde jobcoaches.

Jobhunting

Het actief zoeken van een plek op de arbeidsmarkt die past bij de mogelijkheden van de cliënt. Samen met de jobcoach en arbeidsdeskundige wordt de werkgever gezocht die bij jouw past!

Sociale activering/participatie

Doel: dat de cliënt zodanig wordt geactiveerd, dat hij deel kan gaan nemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis. Ook het bevorderen van de deelname aan RI-activiteiten door (psychisch en fysieke weerbaarheid te verhogen.
Samen met de cliënt worden persoonlijk leerdoelen vastgesteld, bv over het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, het leren stellen van grenzen en/of het opbouwen van fysieke en psychische belastbaarheid.

Stagebegeleiding

Doel. Veelal 3 en 4e jaars leerlingen van het Praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs te begeleiden naar en op een stage/werkplek. Ook begeleiding van MBO studenten die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden en behouden van een stageplaats worden door Sterk in Werk begeleid.
Sterk in Werk beschikt over een groot netwerk van bedrijven waar leerlingen en cliënten gebruik kunnen maken van stageplaatsen. De begeleidingsvorm ontwikkelt zich van intensieve begeleiding naar begeleiding op afstand.

Work first

Sterk in Werk beschikt over eigen leerwerkplaatsen waar met name jongen vanuit het speciaal onderwijs individueel worden getraind. Er is een groot aanbod van diverse werksoorten zoals industrie-, groen- en horeca-activiteiten.

Scholing VCA

Koraal -Sterk in Werk biedt de opleiding Veiligheid aan en begeleidt deze van start tot het eindexamen. Dit vindt plaats aan de hand van de door Koraal /Sterk in Werk ontwikkelde SIWOV methode. SIWOV is speciaal ontwikkeld voor de doelgroep (zeer) moeilijk lerende en jongeren met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt en leidt op voor het landelijk erkend VCA Basis diploma. De begeleiders van Koraal / Sterk in Werk zijn allen opgeleid om de omschreven doelgroep te begeleiden naar het VCA basiscertificaat.
De opleiding duurt maximaal 3 maanden. Tijdens deze periode wordt de deelnemer intensief begeleidt.

Re-integratie

Sterk in Werk begeleidt cliënten door ze te trainen in het kader van het versterken van de werknemersvaardigheden, verbeteren van de persoonlijke effectiviteit en het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie zodat ze werkfit zijn om deel te gaan nemen aan het arbeidsproces (betaald en/of onbetaald)

Ook activiteiten om aan het werk te gaan en om het werk te hervatten wordt door Sterk in werk begeleid en uitgevoerd. Hier gaat het om het aangaan van een arbeidscontract.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

VSO-PRO leerlingen en schoolverlaters en MBO leerlingen

Door de intensieve samenwerking van Sterk in Werk met diverse partners uit het speciaal onderwijs en MBO instellingen en de integrale sluitende aanpak, die een vloeiende overgang tussen onderwijs en arbeidstoeleiding bewerkstelligt, heeft Sterk in Werk een aanpak die garant staat voor een duurzame stage/plaatsing in een passende werkplek.

Jongeren en jongvolwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en maatschappij

Jongeren en jongvolwassen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met veelal weinig tot geen startkwalificaties, ontwikkelingsstoornissen (w.o. autisme, leer en of gedragsproblemen), met belemmeringen op diverse levensgebieden (wonen, zorg, financiën, middelengebruik etc.

Sterk in Werk heeft ruime ervaring met deze doelgroep en heeft hiervoor een specifieke methodiek ontwikkeld in samenwerking met partners uit zorginstellingen, onderwijs. Sterk in Werk voert opdrachten uit voor de doelgroep in opdracht van UWV, gemeenten scholen en particulieren.

Contact

Vestigingen

Schijndelseweg 1, 5283 AB BOXTEL (route)
Olga Zwaneveld (clientenbureau)
0411 652481
infosiw@koraal.nl

Koraal-Sterk in Werk

Internetadres: http://www.koraal.nl

Aantal werknemers: 25
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1999

1300