Werken aan duurzame participatie

Kenniscentrum Tama Alphen B.V.

Kenniscentrum TAMA Alphen B.V. is een groeiend bureau voor talentontwikkeling en biedt verschillende diensten op het gebied van de Nederlandse Taal aan inburgeraars en niet-inburgeraars, waaronder NT2 en inburgeringscursussen en examentrainingen. Verder verzorgt TAMA ONA, oriëntatie op de...
meer...

Kenniscentrum TAMA Alphen B.V. is een groeiend bureau voor talentontwikkeling en biedt verschillende diensten op het gebied van de Nederlandse Taal aan inburgeraars en niet-inburgeraars, waaronder NT2 en inburgeringscursussen en examentrainingen. Verder verzorgt TAMA ONA, oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt, waar u optimaal wordt voorbereid op het ONA examen. TAMA zorgt ook voor het taalvaardiger maken van anderstalige werknemers in de regio. Daarnaast verzorgt TAMA Alphen B.V. re-integratietrajecten met name voor beginnende ondernemers.

Onze diensten:
• Inburgeringstrajecten (waaronder ONA) en taalcursussen Nederlands en NT2
• Taalcursussen Nederlands over de werkvloer
• Beroepsgerelateerde cursussen en bijscholing
• Re-integratie
• Inburgeringscursu

De diensten van TAMA zijn gericht op het optimaliseren van de door u beoogde doelen in de breedste zin van het woord. We richten ons vooral op uw mogelijkheden en wensen. Samen met u gaan we aan de slag om uw doel te bereiken.

Onderscheid met andere organisaties

Wij willen graag dat u ook kiest voor ons bedrijf als het gaat om adviezen, oplossingen en het verzorgen van re-integratie trajecten. Dit is waarom u voor TAMA zou moeten kiezen:

• Leren in uw eigen tempo
• TAMA Taalcafé Nederlands: ontmoet anderen en oefen Nederlands
• Betrokken docenten
• Klantgerichtheid “ geen cliënt is hetzelfde”
• Flexibele en correcte dienstverlening
• Maatwerk en adviestrajecten speciaal voor uw specifieke behoeften en ambities.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 10-01-201910-01-2019

Blik op Werk Keurmerk

Kenniscentrum Tama Alphen B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Kenniscentrum Tama Alphen B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Kenniscentrum Tama Alphen B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Kenniscentrum Tama Alphen B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 10-01-201910-01-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,3897,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 16 august 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Kenniscentrum Tama Alphen B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

De opleidingsniveau's en uurtarieven zijn nog niet ingevuld.

Diensten

Jobhunting

Omschrijving:
Jobhunting is een dienst van TAMA waarin werkzoekenden actieve hulp op effectieve wijze krijgen van een jobhunter van TAMA. De begeleiding vanuit TAMA zal gericht zijn op het in kaart brengen en wegnemen van drempels bij het netwerken en het selecteren en analyseren van vacatures die relevant zijn.
Aan de hand van het vastgestelde profiel van de werkzoekende zal een jobhunter van TAMA gaan bemiddelen naar passende functies op de arbeidsmarkt. Via het netwerk van TAMA netwerk jobhunters, plaatselijke media worden de mogelijkheden voor een geschikte functie onderzocht. Hiernaast krijgt de klant vacatures aangereikt en wordt hij voorgedragen een potentiële werkgevers. Wel wordt verwacht dat de klant zelf ook inzet en motivatie toont.

Duur: Maatwerktraject varieert in duur van 3 tot 12 maanden.
Kosten: U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen door een e-mail te sturen naar info@tama-tc.nl.

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Omschrijving:
Deze dienstverlening van TAMA is bedoeld voor werkzoekenden die eigen kansen willen creëren en ambiëren het padje in het zelfstandig ondernemerschap te bewandelen. Ons traject van begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap varieert. Dit is afhankelijk van de ambiërende ondernemer van coaching op ondernemersvaardigheden tot begeleiding en advies geven op het gebied van marktanalyse, netwerken, klanten werving financiële basisadministratie en alle fasen die bij het ondernemerschap horen. Gedurende het traject zal de ambiërende ondernemer intensief begeleid worden in zijn ontwikkeling als zelfstandige. Daarbij wordt de ambiërende ondernemer voorgesteld aan het netwerk van ondernemers dat TAMA TalentCentrum in de jaren heeft opgebouwd. Onderwerpen die onder andere tijdens het traject aan de orde komen zijn:past het ondernemerschap bij de persoonlijkheid van de ambiërende ondernemer, analyse maken van wat de potentiële ondernemer wil gaan doen, manier van aanpak en alle an

Taaltraject

Taaltraining Nederlands voor anderstaligen (alle niveaus):
TAMA verzorgt praktische Nederlandse lessen in het spreken en schrijven van het Nederlands voor anderstaligen in de breedste zin van het woord . De cursussen variëren van privélessen tot groepslessen en van lessen van korte tot lange duur. Daarnaast biedt TAMA incompany taaltrainingen aan die op maat worden gemaakt.

Individuele cursus Nederlands voor anderstaligen
TAMA biedt individuele lessen aan voor cursisten met specifieke wensen en leerdoelen. Een trainer van het TAMA stelt een trainingstraject samen met de cursist na een intakegesprek. Afhankelijk van het niveau en einddoel wordt een lesprogramma samengesteld voor een optimale afstemming van de wensen van de cursist. Een lesprogramma kan bijvoorbeeld bestaan uit : leesvaardigheid, uitspraak, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Trajecten sociale activering

De dienstverlening sociale activering van TAMA is bedoeld voor langdurige werklozen voor wie de drempel om weer aan het werk te gaan nog te hoog is. Het traject begint met een uitgebreide intake van 1 of 2 gesprekken. Hieruit zal duidelijk worden of dit traject voor de deelnemer kan werken. De motivatie en inzet van een deelnemer zijn de belangrijkste voorwaarden die er voor zorgen dat de voorgestelde doelen daadwerkelijk worden behaald. TAMA hanteert een aantal werkprincipes binnen sociale activering als leidraad bij de begeleiding: vraaggericht werken, de kandidaat centraal stellen, de kandidaat aanspreken op zijn of haar kracht in plaats van hun problemen.

De methodiek van TAMA is vooral gericht op individuele benadering, maar tegelijkertijd ook een participatieve aanpak gericht op het opbouwen van het netwerken.

Inburgeringstraject

Inburgeringscursussen
Cursus Nederlands op alle niveaus

TAMA verzorgt in Hazerswoude-Rijndijk en Alphen aan den Rijn inburgeringscursussen op maat. De cursussen worden gegeven in een groep van maximaal acht cursisten. TAMA heeft bewust gekozen voor kleine groepen om zo expliciet aandacht te kunnen besteden aan de kwaliteit van de lessen. De lessen zijn ook pure groepslessen met een docent; dat wil zeggen dat de cursisten niet achter een computer gezet worden om ‘zelfstandig’ te werken.Uit de praktijk blijkt dat deze benadering werkt. De lessen sluiten aan bij de recente ontwikkelingen rondom de Wet Inburgering. Per 2015 wordt ook ONA aangeboden. In de lesprogramma’s ligt het accent op veel interactie en een duidelijke koppeling met praktijksituaties die voor de inburgeraars van belang zijn en die noodzakelijk zijn om volwaardig te kunnen participeren en functioneren in de samenleving.

Beroeps- en functiegerichte scholing

Workshops en cursussen

TAMA organiseert workshops en cursussen voor werkzoekende in het kader van re-integratie. De workshops en cursussen zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden op een specifieke vakgebied om zo mensen te kunnen groeien, deuren die open gaan, de kans op de arbeidsmarkt aanzienlijk te vergroten en mogelijkheden voor de toekomst te bieden. Afhankelijk van de vraag, kunnen de workshops en cursussen in groepsverband als individueel worden gegeven. Het breed opleiden van een werkzoekende en hem voorbereiden op de arbeidsmarkt is het kenmerkt van het aanbod van TAMA.
De trainers/coaches van TAMA zijn bekwame professionals met veel ervaring in het bedrijfsleven en ze werken met erkende vakinhoudelijke leermiddelen. Indien gewenst kunnen de cursussen worden afgesloten met een examen.

Reïntegratieadvies

De re-integratiedienstverlening van TAMA integratie kan worden gedefinieerd als elke vorm van hulp en begeleiding die erop gericht is cliënten een stap(je) verder te brengen met het vinden van betaald werk. Onder re-integratie wordt verstaan:

  • jobhunting,
  • baanbemiddeling
  • trainingen en workshops

Werkwijze
Een re-integratietraject wordt aangegaan voor 6, 9 of 12 maanden, waarbij de nazorg en de scholingsbegeleiding niet is inbegrepen. Als re-integratie bureau hanteert TAMA een structuur om eens in de acht weken te rapporteren aan opdrachtgevers. Op deze manier is de opdrachtgeven goed op de hoogte van de gang van zaken. Natuurlijk is het uiteindelijke doel dat de cliënt weer aan het werk gaat, maar mocht dit aan het einde van de afgesproken periode toch niet gelukt zijn, dan sluit TAMA het traject af met het eindrapportage. De eindrapportage wordt voorgelegd bij de opdrachtgever.

IRO

Aan de toelichting wordt momenteel gewerkt

Taal voor werknemers

Bedrijven kunnen via de stimuleringsregeling een subsidie verkrijgen, indien zijn de Nederlandse taal voor zijn/ haar medewerker verbeterd. Op deze website vindt u hierover meer informatie: http://www.hetbegintmettaal.nl/subsidie-voor-aanpak-laaggeletterdheid/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Wij+zijn+klaar+voor+de+toekomst_+jij+ook_

ONA

Het nieuwe ONA-examen onderdeel is verplicht voor alle personen die op of na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig worden. Het onderdeel ONA is verplicht als je na 1 januari 2015 naturalisatie wilt aanvragen. (Ook als iemand al eerder geslaagd is voor het inburgeringsexamen of het staatsexamen NT2)

Tijdens de cursus ONA leer je bij TAMA alles over de Nederlandse arbeidsmarkt, maar ook van alles over jezelf. Je krijgt de nodige informatie die voor jou belangrijk is om je te helpen met het oriënteren op de arbeidsmarkt en het maken van de juiste keuzes en stappen. Bovendien wordt het eindgesprek voorbereid en geoefend. Zo wordt je niet alleen klaar gestoomd voor het examen, maar kun je daarna ook direct aan de slag om een baan te vinden!

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Anderstaligen

Iedereen die Nederlands als tweede taal (NT2) wil leren, om contact te leggen met Nederlanders, een baan te vinden, of om te studeren.

Contact

Vestigingen

Utrechtstraat 112, 2408 GS ALPHEN AAN DEN RIJN (route)
Lilian Tebi
0172 244266
l.walter@tama-tc.nl

Hoogkarspelstraat 4, 2547 LR Den Haag (route)
Lilian Tebi
06-22830861
l.walter@tamagroep.nl

Internetadres: www.tamagroep.nl

Aantal werknemers: 10
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2009

13894