Werken aan duurzame participatie

Kameleon Trainingen & Advies

Kameleon Trainingen & Advies werd in 2006 opgericht. De voornaamste activiteiten zijn onderzoek, trainingen en scholing op de gebieden migratie, inburgering en interculturele communicatie. Sinds 2015 is de hoofdactiviteit een school voor inburgering in Enschede-Zuid.
meer...

Kameleon Trainingen & Advies werd in 2006 opgericht. De voornaamste activiteiten zijn onderzoek, trainingen en scholing op de gebieden migratie, inburgering en interculturele communicatie. Sinds 2015 is de hoofdactiviteit een school voor inburgering in Enschede-Zuid.

Onderscheid met andere organisaties

Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 18-12-201918-12-2019

Blik op Werk Keurmerk

Kameleon Trainingen & Advies is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Kameleon Trainingen & Advies heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Kameleon Trainingen & Advies werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Kameleon Trainingen & Advies neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 18-12-201918-12-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten9,2278,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Twente9.28.1265349%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 september 2018 tot 16 august 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Kameleon Trainingen & Advies.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 10,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 10,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 10,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 10,00

Diensten

Alfabetiseringstraject

Het alfabetiseringstraject is voor cursisten die nog niet voldoende kunnen lezen en schrijven om met een inburgeringstraject te kunnen beginnen. De cursisten krijgen les in groepjes van 6 tot 8 deelnemers. Vaak zijn deze lesgroepjes verdeeld in twee niveaugroepen. De verschillen tussen de cursisten zijn hierdoor klein. Als de cursist voldoende kan lezen en schrijven, stroomt hij/zij door naar een inburgeringsgroep, Vanaf het begin krijgt het spreken veel aandacht. De cursisten krijgen 3 keer per week 3 uur les.

Inburgeringstraject

Het inburgeringstraject is voor cursisten die al kunnen lezen en schrijven in het Europese schrift. Kennis van het Nederlands is geen vereiste. De cursisten starten in een groep die bij hun taalniveau past. Snelle cursisten kunnen doorstromen naar de volgende groep. Hierdoor blijven de niveauverschillen binnen en lesgroep beperkt. De startende cursisten zitten in kleinere klassen: 6 tot 8 deelnemers. Vaak zijn deze lesgroepjes verdeeld in twee niveaugroepen. De verschillen tussen de cursisten zijn hierdoor klein. De lesgroep van de gevorderde cursisten (tussen A1 en A2) hebben tussen 8 en maximaal10 deelnemers hebben. De cursisten krijgen 3 keer per week 3 uur les.

Staatsexamen programma I

Voor cursisten die het Nederlands op niveau A2 beheersen bestaat er de mogelijkheid een B1-cursus te volgen. Deze groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. De cursisten krijgen 3 x 3 lesuren per week.

Staatsexamen programma II

De school heeft geen cursussen voor Staatsexamen programma II. Wij verwijzen hiervoor door naar andere aanbieders in Enschede.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

De school biedt ONA-trajecten aan.

Het traject bestaat uit een combinatie van lesuren, begeleidingsuren, coachingsuren, bedrijfsbezoeken en stage-uren.

Voor het gehele pakket wordt € 320,- in rekening gebracht.

Doelen van het traject zijn:
slagen voor het ONA-examen en de cursisten door laten stromen naar een opleiding, vrijwilligerswerk of een baan

Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM)

In groepen van maximaal 8 cursisten, worden de cursisten voorbereid op het KNM-examen. Afhankelijk van de vraag van de cursisten zijn er 1 of meerdere lessen van 3 uur per week.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Verplichte en vrijwillige inburgeraars

Kameleon Trainingen geeft lessen aan analfabeten en aan personen die zich voorbereiden op het inburgeringsexamen of het Staatsexamen I.

Contact

Vestigingen

De Reulver 126, 7544RT Enchede (route)
Jan Cornelis
06-38140508
jancornelis@kameleontrainingen.nl

Internetadres: http://kameleontrainingen.nl

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2015

14550