Werken aan duurzame participatie

Job Lizard

Job Lizard is een organisatie die er op gericht is mensen weer op weg te helpen, op of richting de arbeidsmarkt. De trajecten die we ondersteunen zijn gericht op:

Zelfstandigheid
Job Lizard begeleid mensen, die op de een of andere manier een verkeerde start hebben gemaakt of nog een start...
meer...

Job Lizard is een organisatie die er op gericht is mensen weer op weg te helpen, op of richting de arbeidsmarkt. De trajecten die we ondersteunen zijn gericht op:

Zelfstandigheid
Job Lizard begeleid mensen, die op de een of andere manier een verkeerde start hebben gemaakt of nog een start moeten maken maar op dat moment al op achterstand staan.

Sociale activering
Voor sommige mensen is de stap naar een betaalde baan nog te groot. Sociale activering of werk-fit maken is er op gericht om van je bank te komen en het heft in eigen handen nemen.

Werk
Job Lizard wil mensen begeleiden naar een betaalde werkplek waar je voor langere tijd aan de slag kunt. Daarbij gaan we uit van de interesses, kwaliteiten en wensen van de klant.

Werk behouden
Werk vinden is een kwaliteit maar werk behouden is een kunst. Door Jobcoaching kan Job Lizard zowel de werknemer als ook de werkgever ondersteunen bij het realiseren van een duurzame werkrelatie

Onderscheid met andere organisaties

Job Lizard is in 2016 opgezet door Bé Heeres. Door te zoeken naar samenwerking, creatieve oplossingen en mogelijkheden waar anderen die niet meer zien, onderscheidt Job Lizard zich van andere bedrijven. Daarbij is Job Lizard veelkleurig, actief, snel, doelgericht en veelzijdig. Op deze manier begeleidt en ondersteunt Job Lizard op een eigenwijze en persoonlijke manier haar klanten.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 09-04-201809-04-2018

Blik op Werk Keurmerk

Job Lizard is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Job Lizard heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Job Lizard neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 09-04-201809-04-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-38,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-37,9
Sociale activering en participatie-27,7

Download het volledige onderzoeksrapport meetperiode 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,01--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 may 2018 tot 23 december 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Job Lizard.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Werkfit

Voor sommige mensen is de stap naar een betaalde baan nog te groot. Sociale activering of werk-fit maken is er op gericht om van je bank te komen en aan de slag te gaan. Dit gebeurd meestal in kleine stapjes waarbij je bijvoorbeeld via een werkervaringsplek leert wat het betekend om dagelijks een doel te hebben en verantwoordelijkheid te dragen. Job Lizard heeft een groot netwerk van bedrijven, organisaties en instanties die hieraan willen meewerken.

Naar Werk

Naar Werk
Job Lizard wil mensen begeleiden naar een betaalde werkplek waar je voor langere tijd aan de slag kunt. Waar het mogelijk is zal daarbij uitgegaan worden van de interesses, kwaliteiten en wensen van de klant. De arbeidsmarkt is echter grillig waardoor dit niet altijd mogelijk is. Door de ervaring met en kennis van die arbeidsmarkt lukt het Job Lizard meestal wel om een passende werkplek te vinden. De werkomgeving is daarbij misschien nog van groter belang dan het werk zelf. Daarbij komt dat gebruik kan worden gemaakt van een uitgebreid netwerk van werkgevers en andere betrokken bedrijven en organisaties.

sociale activering / zelfstandigheid

Sociale activering /zelfstandigheid

Job Lizard begeleid mensen, die op de een of andere manier een verkeerde start hebben gemaakt of nog een start moeten maken maar op dat moment al op achterstand staan. In overleg met betrokken klant wordt volgens een van te voren besproken plan naar een duidelijk doel toegewerkt. Daarbij staat zelfredzaamheid en het leren nemen van verantwoordelijkheid voorop. Samenwerking met alle betrokken partijen is daarbij van groot belang.

Interne Jobcoaching

Door Interne Jobcoaching kan Job Lizard zowel de werknemer als ook de werkgever ondersteunen bij realiseren van een duurzame werkrelatie. Vaak gaat het om onder anderen het afstemmen van verwachtingen, herkennen en bewaken van grenzen en duidelijkheid creëren. Eigenlijk vooral gezond boeren verstand gebruiken maar dat is soms lastiger dan het zo lijkt. Job Lizard heeft kennis van psychiatrische ziektebeelden, inzicht in verschillende bedrijfsectoren en kan verschillende coachingsmethodieken toepassen waardoor het juiste doel wordt bereikt.

Bij interne jobcoaching ligt het initiatief bij de werkgever. Job Lizard neemt daarbij echter alle administratieve handelingen voor haar rekening en zorgt voor een duidelijk stappenplan zodat werkgever en werknemer weten waar ze aan toe zijn. Er komt daarvoor ook een Overeenkomst Van Opdracht tussen de werkgever en Job Lizard. Bedrijven waar Job Lizard op deze manier mee samenwerkt zijn: Abiant, BWRI, Inter Psy, Argo schoonmaakdiensten, e.a.

Reguliere Jobcoaching

Reguliere jobcoaching verschilt ten opzichte van Interen Jobcoaching daarin dat het initiatief ligt bij de werknemer/klant. De aanvraag wordt echter gedaan door Job Lizard en ook de verantwoordelijkheid voor administratieve afhandeling ligt bij ons.

In houdelijk verschillen de beide vormen van coaching niet of nauwelijks van elkaar. Dus voor een verdere toelichting kijk ook even bij Interne Jobcoaching.

1ste spoor trajecten

Re-integratie 1e spoor
In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) moet eerst worden onderzocht of de werknemer bij zijn/haar eigen werkgever aan de slag kan. Als dat niet mogelijk is in de eigen functie, dan dient er binnen het bedrijf gezocht te worden naar passende arbeid. Dit wordt Re-integratie 1e spoor genoemd. De arbeidsongeschikte werknemer blijkt (nog) niet te kunnen werken in de eigen functie? Dan moet er gezocht worden naar alternatieven binnen het bedrijf. Dat vraagt o.a. inzicht in werkprocessen, kennis van belasting en belastbaarheid, gekoppeld aan realistische creativiteit. Soms is het mogelijk om de werkplek, de werktijden of de functie aan te passen. Wij kunnen zowel de werkgever als de werknemer begeleiden bij dit proces. Bovendien zorgen we ervoor dat alles wordt vastgelegd in rapportages, die noodzakelijk zijn voor het re-integratiedossier (WVP). Re-integratie 1e spoor duurt maximaal één jaar.

2de spoor trajecten

Re-integratie 2e spoor
Indien het aantoonbaar niet meer mogelijk is om te werken bij de eigen werkgever, dient er passend werk gezocht te worden bij een andere werkgever. Dat wordt Re-integratie 2e spoor genoemd. Een arbeidsdeskundige moet bepalen òf en wanneer een 2e spoortraject ingezet moet worden. Wij bieden deze re-integratietrajecten op maat.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen in de Wajong

Job Lizard begeleid voornamelijk mensen vanuit de Wajong. Het gaat daarbij om mensen met problemen op het persoonlijk, psychische en in een aantal gevallen lichamelijke vlak. Door de jarenlange ervaring en steeds weer opgefriste kennis kunnen wij deze mensen optimaal begeleiden.

doelgroep die hierbij er uit springen zijn; mensen met kenmerken op het Autisme Spectrum, angsten, dwangmatig handelen, psychoses, persoonlijkheidsstoornissen. Ook mensen met een ligt verstandelijke beperking en leerproblemen hebben we vaak in begeleiding.

mensen in de WIA

Mensen met een structurele arbeidsbeperking die niet voor hun achttiende is ontstaan komen voor een bepaald percentage in de WIA. Deze doelgroep heeft aan de ene kant te maken met vergelijkbare beperkingen als de Wajong doelgroep maar kent ook heel eigen specifieke problemen waar ze tegen aan lopen. Daarbij komt dat de WIA andere regelingen en voorzieningen kent.

Job Lizard heeft een groot aantal WIA klanten en daarmee ook ruime ervaring. Daarnaast is er een netwerk waarbinnen er voor deze doelgroep verschillende mogelijkheden liggen.

mensen in de Ziektewet

Vanuit de Ziektewet wordt vaak gekeken naar het in kaart brengen van de mogelijkheden van mensen wanneer deze eindigt. In overleg met arbeidsdeskundige en de klant wordt gekeken naar stappen die in de voorfase hiervan al gezet kunnen worden. Vaak heeft het ook te maken met het op orde krijgen van een aantal persoonlijke omstandigheden maar het kan ook zijn dat er een heroriëntatie moet plaats vinden op wat de blijvende belemmeringen en daarmee de nieuw kansen en zijn. Door jarenlange ervaring op de arbeidsmarkt kan Job Lizard daarbij de klant adviseren en ondersteunen bij dit lastig proces.

Werkgever

Werkgevers kunnen contact met ons opnemen wanneer ze vast lopen met een werknemer die door persoonlijke of psychische problemen niet of minder functioneert. Samen met de werkgever en werknemer gaan we dan kijken welke mogelijkheden er liggen om er weer voor te zorgen dat iedereen weer tot zijn recht komt.
Het kan ook zijn dat u iemand met een arbeidsbeperking in dienst wilt nemen. Dit kan vanuit de motivatie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), naar aanleiding van Social Return on Investment (SROI) of misschien in het kader van de Wet Banenafspraak. U wilt dan wel iemand die binnen uw bedrijf past. Job Lizard kan u helpen bij:

  • Het maken van een taakomschrijving en het opstellen van een vacature.
  • Het in overleg regelen van de sollicitatieprocedure.
  • Het regelen van de administratieve zaken, daarbij zijn we gericht op het ontzorgen van de werkgever.

Daarnaast kunnen we de werkgever ondersteunen met jobcoaching om zo te zorgen voor een gezonde duurzame arbeidsrelatie.

Contact

Vestigingen

Radersingel 6, 9711EJ Groningen (route)
Bé Heeres
0618505113
info@joblizard.nl

Meidoornstraat 24, 9801 SH Noordhorn (route)
Bé Heeres
0610355773
b.heeres@joblizard.nl

Internetadres: www. joblizard.nl

Aantal werknemers: 3
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2016

14679