Samen werken aan
duurzame participatie

JAR Opleidingen B.V.

JAR opleidingen is een zelfstandig talen instituut met vestigingen in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Heiloo en Castricum. We zijn gespecialiseerd in taaltrainingen aan hen die Nederlands niet als moedertaal hebben. Bij JAR opleidingen werken enthousiaste gecertificeerde, ervaren NT2 docenten...
meer...

JAR opleidingen is een zelfstandig talen instituut met vestigingen in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Heiloo en Castricum. We zijn gespecialiseerd in taaltrainingen aan hen die Nederlands niet als moedertaal hebben. Bij JAR opleidingen werken enthousiaste gecertificeerde, ervaren NT2 docenten met een gespecialiseerde opleiding Nederlands als tweede taal. JAR is sinds 2007 in het bezit van het keurmerk Blik op Werk. Dit betekent dat wij voor de overheid een gekwalificeerd taleninstituut zijn. JAR opleidingen verzorgt lessen Nederlands als Tweede taal vanaf alfabetisering tot inburgering en / of deelname aan het Staatsexamen NT 2 programma 1 en 2.

Tevens levert JAR opleidingen BV taalopleidingen op de werkvloer met de aandacht specifiek gericht op vaktaal woorden.
Tevens verzorgen wij lessen zakelijk Nederlands, zakelijk schrijven, notuleren enz.

Onderscheid met andere organisaties

Bij JAR bent u verzekerd van maatwerk en geven wij u persoonlijke aandacht.
Het maatwerk bestaat uit o.a. lessen kunnen worden gevolgd op zowel de ochtend, middag als avond. Ook helpen wij u om een taalstage te volgen en het lesprogramma wordt zoveel mogelijk op uw wensen afgestemd.

Samenwerking met:
Gemeentes, Re-ntegratie bedrijven, Werkgever / werkgeversorganisatie, UWV, Zaffier.

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-05-202403-05-2024

Blik op Werk Keurmerk

JAR Opleidingen B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
JAR Opleidingen B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

JAR Opleidingen B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

JAR Opleidingen B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-05-202403-05-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding8,8278,1
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,8238,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,011--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Noord-Holland Noord8.88.24313931%
Zuid-Kennemerland en IJmond8.88.351436%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 january 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van JAR Opleidingen B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 17,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 17,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 17,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 17,00
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 17,00
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 17,00

Diensten

Alfabetiseringstraject

Deze cursus is voor personen die geen onderwijs genoten hebben in het land van herkomst. Zij kunnen niet lezen noch schrijven. In deze cursus komen cursisten op een veilige manier tot het leren lezen en schrijven, soms via TPR. Het dient als voorbereiding voor het startniveau van een inburgeringscursus. Tevens maken de kandidaten kennis met de Nederlandse Maatschappij.
Het alfabetiseringstraject wordt gegeven door gespecialiseerde en gekwalificeerde docenten met ruime ervaring met alfabetisering.
Met elke cursist vindt een intakegesprek plaats en o.b.v. dit gesprek wordt een lessenplan opgesteld en een offerte gemaakt.
De lessen worden zowel klassikaal als priv gegeven en digitaal ondersteund.
Hulp bij aanvraag lening DUO is aanwezig

Taaltraject

Deze cursus is voor kandidaten, inburgeringsbehoeftige of inburgeringsplichtigen die de Nederlandse taal niet beheersen. In deze cursus worden de cursisten gebracht naar het niveau A 2 met lezen, luisteren, spreken en schrijven op hun eigen tempo.
Van elke cursist wordt een intake en toets afgenomen en o.b.v. deze wordt het niveau bepaald, een lessenplan opgesteld en een offerte gemaakt.
De lessen worden zowel klassikaal als priv gegeven en digitaal ondersteund.
De lessen worden gegeven door gecertificeerde, gekwalificeerde docenten Nederlands.

Inburgeringstraject

Als je nieuw bent in Nederland moet je volgens de Nederlandse wet inburgeren. Dat betekent dat je de Nederlandse Taal moet spreken en begrijpen, maar ook dat je de normen en waarden in Nederland kent. je bent voor de wet ingeburgerd als je het inburgeringsdiploma hebt behaald. Het inburgeringsdiploma omvat de onderdelen lezen, luisteren, schrijven en spreken op niveau A2 en het onderdeel Kennis Nederlandse Maatschappij. Deze onderdelen worden verzorgd met de juiste methodieken om het doel te bereiken.
In 2015 komt het onderdeel Arbeidsmodule erbij, de portfolio wordt samengesteld samen met de kandidaat. Een eventuele taalstage behoort tot de mogelijkheden.
Bij J@R krijg je een professionele voorbereiding op het inburgeringsexamen.
Van elke cursist wordt een intake en toets afgenomen en o.b.v. hiervan wordt het niveau bepaald, een lessenplan opgesteld en een offerte gemaakt.
De lessen worden zowel klassikaal als priv gegeven en digitaal ondersteund
De lessen worden gegeven door gecertificeerde, gekwalificeerde docenten Nederlands NT2.
Hulp bij aanvraag lening DUO is aanwezig.

Staatsexamen programma I

Voor middelbaar en hoog opgeleiden die in Nederland een beroepsopleiding willen volgen, moet je de Nederlandse taal goed beheersen. Om tot een beroepsopleiding te worden toe gelaten moet de cursist een NT2 diploma hebben op B1 niveau, dit diploma ontvang je als je geslaagd bent voor staatsexamen programma 1. Het is niet verplicht eerst programma 1 te doen en daarna 2, maar is wel aan te bevelen. Als je geslaagd bent voor het staatsexamen hoef je geen inburgering meer te doen.
Het examen bestaat uit de volgende onderdelen: lezen, luisteren, schrijven en spreken niveau B1 en Kennis Nederlandse Maatschappij.
In 2015 komt het onderdeel Arbeidsmodule, een portfolio gericht op werk. Deze wordt ondersteund met een eventuele taalstage.
Van elke cursist wordt een intake en toets afgenomen en o.b.v. hiervan wordt het niveau bepaald, een lessenplan opgesteld en een offerte gemaakt.
De lessen worden zowel klassikaal als priv gegeven en digitaal ondersteund
De lessen worden gegeven door gecertificeerde, gekwalificeerde docenten Nederlands NT2.
Hulp bij aanvraag lening DUO is aanwezig.

Staatsexamen programma II

Voor middelbaar en hoog opgeleiden die in Nederland naar de universiteit willen gaan, moet je de Nederlandse taal zeer goed beheersen. Om tot de universiteit te worden toegelaten moet de cursist een NT2 diploma hebben, niveau B2. Dit diploma ontvang je als je geslaagd bent voor staatsexamen programma 2. Het is niet verplicht eerst programma 1 te doen en daarna 2, maar is wel aan te bevelen. Als je geslaagd bent voor het staatsexamen hoef je geen inburgering meer te doen.
Het staatsexamen bestaat uit de onderdelen lezen, luisteren, schrijven en spreken op niveau B1 resp. B2. Tevens wordt de Kennis Nederlandse Maatschappij getoetst. Deze onderdelen worden in de lessen gedoceerd met de juiste methodieken.
In 2015 komt het examenonderdeel Arbeidsmarktmodule erbij, waarbij een taalstage erg belangrijk kan zijn. Deze wordt door J@R opleidingen BV tevens verzorgd.
Van elke cursist wordt een intake en toets afgenomen en o.b.v. deze wordt het niveau bepaald, een lessenplan opgesteld en een offerte gemaakt.
De lessen worden zowel klassikaal als priv gegeven en digitaal ondersteund
Deze opleiding wordt gegeven door gecertificeerde, gekwalificeerde docenten Nederlands NT2.
Hulp bij aanvraag lening DUO is aanwezig.

examentraining inburgering -en staatsexamen

Heeft u een inburgeringscursus of staatsexamen programma gevolgd, maar niet met goed gevolg afgemaakt.
Wilt u of moet u toch inburgeren dan kunt u bij ons de training volgen op de onderdelen die nog gedaan moeten worden of het totale examen voor zowel inburgering als staatsexamen.
De training wordt aangepast aan uw behoefte, tijd en kosten.
Voor de start van de training vindt een intakegesprek plaats. Naar aanleiding van dit gesprek wordt een lessenplan, training opgesteld.
De training wordt gegeven door gecertificeerde, gekwalificeerde docenten Nederlands NT2.
Hulp bij aanvraag lening DUO is aanwezig.

Online lessen

Sinds de corona periode verzorgt JAR Opleidingen ook online lessen voor inburgeraars. Dit is alleen tijdens de lockdown. Anders verzorgen wij online lessen voor niet-inburgeringsplichtigen

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Tijdens de training moet je, zoals de wet het voorschrijft, een portfolio maken met de volgende acht resultaatkaarten:

Beroepenoriëntatie. De inburgeraar is in staat een concrete beroepswens voor zich zelf te formuleren op basis van kennis van de sectoren en branches van de Nederlandse arbeidsmarkt.
Realistisch beroepsbeeld. De inburgeraar heeft een realistisch beeld van de inhoud van zijn gewenste beroep en heeft in zijn keuze ook zijn persoonlijke mogelijkheden afgewogen.
Je eigenschappen kennen. De inburgeraar heeft kennis van de werknemerscompetenties die op de Nederlandse arbeidsmarkt gewaardeerd worden en in staat is bij sollicitaties en op de werkvloer zijn positieve eigenschappen te benoemen.
De inburgeraar is in staat informatie te vinden over de vraag op de arbeidsmarkt naar het gewenste beroep en deze in zijn keuze mee te wegen.
Beroepscompetenties verwerven. De inburgeraar is in staat zijn beroepscompetenties, zowel qua kennis als qua taal en communicatie, te verwerven en

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Inburgeringsplichtigen zonder werk of inkomen

Inburgeringsbehoeftigen

Analfabeten

Asielgerechtigden

Contact

Vestigingen

Eedenplein 5, 1702 GW Heerhugowaard (route)
Noortje van Loon
0725128222
post@jaropleidingen.nl

Edisonweg 10, 1821 BN Alkmaar (route)
Noortje van Loon
0725128222
post@jaropleidingen.nl

Bakkummerstraat 56e, 1901 HN Castricum (route)
Noortje van Loon
0725128222
post@jaropleidingen.nl

JAR Opleidingen B.V.

Internetadres: http://www.jaropleidingen.nl/

Aantal werknemers: 22
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2000

5898