Werken aan duurzame participatie

IVIO-Integratie

IVIO-Opleidingen is een landelijke aanbieder van taal- en rekenopleidingen en cursussen digitale vaardigheden. Ook leveren wij maatwerktrajecten aan die als basis één van deze opleidingen kennen en gespecificeerd zijn op een doel(groep), bijvoorbeeld een cursus "Omgaan met geld", of "Taal op de...
meer...

IVIO-Opleidingen is een landelijke aanbieder van taal- en rekenopleidingen en cursussen digitale vaardigheden. Ook leveren wij maatwerktrajecten aan die als basis één van deze opleidingen kennen en gespecificeerd zijn op een doel(groep), bijvoorbeeld een cursus "Omgaan met geld", of "Taal op de werkvloer". Inmiddels is IVIO-Opleidingen actief in verschillende arbeidsmarktregio's als aanbieder van (non-)formele trajecten volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

Onderscheid met andere organisaties

 • Veel ervaring (bestaat al 81 jaar), veel cursisten, veel geslaagden
 • Leren in een tempo met een cursus die bij u past
 • Leren op uw eigen niveau
 • Lessen op een tijdstip dat het u uitkomt
 • Gekwalificeerde docenten
 • Flexibele instroom, waardoor er geen wachtlijsten zijn.

Samenwerking met:
Reïntegratiebedrijf, Scholingsinstelling, Werkgever / werkgeversorganisatie, Gemeente, WSW / WIW

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 07-05-201907-05-2019

Blik op Werk Keurmerk

IVIO-Integratie is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
IVIO-Integratie heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

IVIO-Integratie neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 07-05-201907-05-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-37,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal0,00--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 january 2017 tot 10 february 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van IVIO-Integratie.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Intake/ diagnose

Voordat een cursist met een traject bij IVIO start, verzorgen wij een uitgebreide intake. Hierin worden de basisvaardigheden getoetst (taal, rekenen en/of digitale vaardigheden), wordt de achtergrond van de deelnemer in kaart gebracht en kijkt IVIO samen met de deelnemer wat diegene wilt bereiken. Dit realistische individuele leerdoel wordt gekoppeld aan de benodigde basisvaardigheden en vanuit dat perspectief bepaalt IVIO, in overleg met de deelnemer en eventueel begeleider het traject. Ook praktische zaken komen aan de orde, zoals wanneer de deelnemer les kan volgen.

Taaltrajecten VVE

Om te werken in de voor- en vroegschoolse educatie is het verplicht om te kunnen aantonen dat de pedagogisch medewerker voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de Nederlandse taal. Dit is voor Spreken/Gesprekken Voeren, Luisteren en Lezen het niveau 3F en Schrijven/Taalverzorging het niveau 2F.

IVIO-Opleidingen biedt maatwerk voor deze deelnemers:

 • alleen onderwijs voor de vaardigheden die aandacht nodig hebben;
 • korte cursussen;
 • veel oefentoetsen die lijken op de eindtoets;
 • ervaren trainers die al in meer dan 25 gemeenten pedagogisch medewerkers naar het eindniveau hebben geholpen, waaronder Enschede met een slagingspercentage van 98%;
 • aandacht voor persoonlijke omstandigheden (dyslexie, faalangst etc.);
 • mogelijkheden in de ochtend, middag, avond of zaterdag;

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IVIO.

Alfabetiseringstraject

IVIO-Opleidingen geeft analfabeten, andersgealfabetiseerden of semi-gealfabetiseerden de kans om de Nederlandse taal te leren lezen en schrijven. Op basis van de informatie uit de intake stelt IVIO samen met de deelnemer en (indien aanwezig) uw begeleider een traject op voor een cursus op maat.

Staatsexamen programma I

Om door te kunnen leren of om uw taalniveau op B1 niveau te halen biedt IVIO trajecten aan die leiden tot het staatsexamen programma I. Op basis van de intakeresultaten van de deelnemer stelt IVIO samen met de deelnemer en begeleider een traject op maat samen.

Staatsexamen programma II

Voor hogeropgeleiden biedt IVIO-Opleidingen de kans aan Nederlanders met een migratie-achtergrond om te kunnen instromen in het hoger beroepsonderwijs of universiteit door een taal. Op basis van de intakeresultaten van de deelnemer stelt IVIO samen met de deelnemer en begeleider een traject op maat samen.

Taaltraject

Taal is een middel om een doel te kunnen bereiken en daar biedt IVIO de handvaten voor aan. Aan de hand van de persoonlijke doelen van de deelnemer stellen we de eisen aan de taalvaardigheid hiervoor en bepalen we met de deelnemer (en mogelijk de begeleider) het traject, zodat de deelnemer erna de taaltools heeft om zijn persoonlijke doel te kunnen realiseren. Elk traject wordt op maat gemaakt en de lesstof wordt zoveel mogelijk op individuele doelstellingen aangepast.

Taalcursus voor NT1'ers

Ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven (bron: stichting lezen en schrijven). Tweederde hiervan heeft een Nederlandse afkomst. Om deze mensen te helpen hun lezen en schrijven te verbeteren biedt IVIO opleidingen aan voor deze doelgroep.

Cursus digitale vaardigheden

In de 21ste eeuw is werken met de computer niet meer weg te denken, echter is dit voor velen nog niet vanzelfsprekend. Vanaf het niveau van het opstarten van een computer tot beveiliging van je computer en het werken met Word en Excel biedt IVIO-Opleidingen cursussen aan. Ook hier is het uitgangspunt het doel van de deelnemer. Waar de focus ligt bepaalt het einddoel van de deelnemer.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Taalbehoeftigen, rekenbehoeftigen of digibeten

IVIO biedt Nederlandse taalopleidingen aan voor Nederlanders met een migratie-achtergrond van niet- of laagopgeleiden tot hoogopgeleiden, Nederlanders die niet goed kunnen lezen en schrijven, mensen die nog niet goed kunnen rekenen en ook voor mensen die nog niet zo handig zijn met computers en software.

Contact

Vestigingen

Bolderweg 2, 1332 AT ALMERE (route)
Gerdien Breunesse
0320-229900
opleidingen@ivio.nl

Haasweg 11, 1338AW Almere (route)
Nikki Ronda
0320229900
opleidingen@ivio.nl

El Grecostraat 171, 1328ST Almere (route)
Nikki Ronda
0320229900
opleidingen@ivio.nl

Looveltlaan 25, 5345 WB Oss (route)
Bas van Klompenburg
0320-229900
noordoostbrabant@ivio.nl

Raadhuislaan 10, 5341GM Oss (route)
Bas van Klompenburg
0320229900
noordoostbrabant@ivio.nl

Rooijsestraat 32, 5401AT Uden (route)
Bas van Klompenburg
0320229900
noordoostbrabant@ivio.nl

De Misse 4, 5384BZ Heesch (route)
Bas van Klompenburg
0320229900
noordoostbrabant@ivio.nl

Jeroen Boschstraat 49, 5831 VV Boxmeer (route)
Bas van Klompenburg
0320229900
noordoostbrabant@ivio.nl

De Nieuwe Erven 3, 5431 NV Cuijk (route)
Bas van Klompenburg
0320-229900
noordoostbrabant@ivio.nl

De Leest 45, 5463 JA Veghel (route)
Bas van Klompenburg
0320-229900
noordoostbrabant@ivio.nl

Kerkstraat 54, 5411BA Zeeland (route)
Bas van Klompenburg
0320-229900
noordoostbrabant@ivio.nl

Herenweg 80, 2361 ET Warmond (route)
Nikki Ronda
0320-229900
hollandrijnland@ivio.nl

Kerklaan 42, 2171 GC Sassenheim (route)
Nikki Ronda
0320-229900
hollandrijnland@ivio.nl

Julianalaan 6, 2171 CZ Sassenheim (route)
Nikki Ronda
0320-229900
hollandrijnland@ivio.nl

Duin en Dal 1A, 2211 JP Noordwijkerhout (route)
Nikki Ronda
0320-229900
hollandrijnland@ivio.nl

Akkerwinde 1, 2201 MC Noordwijk (route)
Nikki Ronda
0320-229900
hollandrijnland@ivio.nl

Koninginneweg 79 A, 2161 ZB Lisse (route)
Nikki Ronda
0320229900
hollandrijnland@ivio.nl

Van Houtenstraat 1, 2221 BB Katwijk aan Zee (route)
Nikki Ronda
0320229900
hollandrijnland@ivio.nl

Vinkenstraat 34, 1506 CM Zaandam (route)
Bas van Klompenburg
0320-229900
zaanstreek@ivio.nl

Aris van Broekweg 2, 1507 BB Zaandam (route)
Bas van Klompenburg
0320229900
zaanstreek@ivio.nl

Klampersstraat 1, 1502 VP Zaandam (route)
Bas van Klompenburg
0320229900
zaanstreek@ivio.nl

Heijermansstraat 127, 1502 DJ Zaandam (route)
Bas van Klompenburg
0320229900
zaanstreek@ivio.nl

Weerpad 1A, 1504 NX Zaandam (route)
Bas van Klompenburg
0320229900
zaanstreek@ivio.nl

Maasstraat 2, 1442 RV Purmerend (route)
Bas van Klompenburg
0320229900
zaanstreek@ivio.nl

Kwadijkeroogweg 16, 1442 PZ Purmerend (route)
Bas van Klompenburg
0320229900
zaanstreek@ivio.nl

Internetadres: http://www.ivio-opleidingen.nl

Aantal werknemers: 12
Aantal vestigingen: 25
Oprichtingsjaar: 2001

6333