Samen werken aan
duurzame participatie

InterTransfer Re-integratie & Outplacement

Re-integratie en outplacement vraagstukken zijn bij InterTransfer in goede handen. Al 15 jaar ondersteunen wij werkgevers, uitkeringsinstanties en werkloos werkzoekenden bij vraagstukken rondom de begeleiding van werknemers en werkzoekenden naar een passende plek op de arbeidsmarkt. Individuen...
meer...

Re-integratie en outplacement vraagstukken zijn bij InterTransfer in goede handen. Al 15 jaar ondersteunen wij werkgevers, uitkeringsinstanties en werkloos werkzoekenden bij vraagstukken rondom de begeleiding van werknemers en werkzoekenden naar een passende plek op de arbeidsmarkt. Individuen kunnen ons ook zelf inschakelen voor coaching of omscholing waardoor ze in het bezit komen van een nieuw arbeidsmarktperspectief. Ieder vraagstuk analyseren wij vooraf en vertalen dit in een plan van aanpak met concrete en haalbare doelstellingen .Maatwerk en resultaatgerichtheid vormen de basis voor onze samenwerking. Vanuit een reële kijk op de zaak werken wij op een persoonlijke en no-nonsense wijze aan concrete oplossingen. Onze medewerkers zijn betrokken en daadkrachtig.

Ons hoofdkantoor is in Arnhem gevestigd. Wij zijn actief in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht en beschikken over diverse spreeklocaties (o.a. in Apeldoorn, Zutphen, Wageningen, Ede, Utrecht en Nijmegen).

Onderscheid met andere organisaties

Bij al onze trajecten is sprake van maatwerk. Wij houden rekening met de belangen van alle betrokken partijen en plaatsen dit binnen de geldende wettelijke kaders. Concrete en haalbare doelstellingen vormen altijd het uitgangspunt van onze dienstverlening. Wij hebben ruime ervaring met de begeleiding van diverse doelgroepen, waaronder laag- en hoogopgeleiden, 45+ , gedeeltelijk arbeidsongeschikten en herintreders.

InterTransfer is in het bezit van het CRKBO certificaat.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 13-10-202013-10-2020

Blik op Werk Keurmerk

InterTransfer Re-integratie & Outplacement is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
InterTransfer Re-integratie & Outplacement heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

InterTransfer Re-integratie & Outplacement neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 13-10-202013-10-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding8,268,7
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-17,8
Outplacement7,867,8
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-87,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2019 / 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,38--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Food Valley8.18.271070%
Midden-Gelderland8861155%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 september 2019 tot 16 august 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van InterTransfer Re-integratie & Outplacement.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Outplacement

Indien er sprake is van met ontslag bedreigde werknemer(s), verzorgen wij effectieve en doelgerichte outplacementtrajecten. In deze trajecten is alles gericht op het bieden van de ondersteuning (opvang, begeleiding, advisering) die nodig is om de medewerker naar een nieuwe werkgever te begeleiden.
Bij al onze trajecten is sprake van maatwerk. Door met ons samen te werken, kunt u rekenen op:
•Een persoonlijke & betrokken aanpak met één aanspreekpunt
•Een doelgerichte, maatwerk aanpak waardoor de kortste weg naar een nieuwe werkgever wordt gerealiseerd
•Een breed dienstenaanbod bestaande uit coaching en omscholing
•Een uitgebreid netwerk
•Ruim driekwart van de deelnemers krijgt binnen de doorlooptijd een nieuwe baan
•Oog voor zowel het proces van afscheid nemen als het actief realiseren van een nieuw loopbaanperspectief
•Aanreiken van hedendaagse sollicitatietechnieken
•Een locatie bij u in de buurt

Re-integratie 2de spoor traject

Al 15 jaar voert InterTransfer succesvolle re-integratie 2de spoor trajecten uit. Als re-integratiebedrijf spelen wij in op uw verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en de noodzakelijke dossieropbouw. Een loonsanctie wordt zo voorkomen en uw medewerker krijgt een nieuw werkperspectief. Wij weten welke wegen hiervoor bewandeld moeten worden.

Een re-integratietraject 2de spoor bij InterTransfer kan op twee manieren worden vormgegeven. Wij kunnen uw werknemer omscholen tot een nieuw vakgebied als het voor hem of haar niet mogelijk is om het oude vak uit te blijven oefenen. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de kennis en vaardigheden waar de werknemer al over beschikt.

Heeft uw werknemer geen scholing nodig, maar kan hij of zij wel ondersteuning gebruiken bij het zoeken naar een nieuwe baan? Dan verzorgen wij graag een maatwerk coachingstraject gericht op arbeidsmarktorientatie, arbeidsmarktbenadering en persoonlijke effectiviteit.

(om)scholing

Een unieke en succesvolle aanpak zijn onze omscholingen. Door uw werknemer of een werkloos werkzoekende in onze omscholing nieuwe beroepskwalificaties aan te reiken, worden de kansen op het verwerven van een passende baan aanzienlijk vergroot.

Er zijn immers situaties waarin iemand niet uitsluitend met begeleiding in een vergelijkbare functie, bij een andere werkgever aan de slag kan. Bijvoorbeeld omdat medisch is vastgesteld dat uw zieke medewerker hiervoor duurzaam arbeidsongeschikt is. Denk bijvoorbeeld aan een verpleegkundige met chronische rugklachten. Of omdat uw boventallige medewerker over onvoldoende recente kennis en vaardigheden beschikt, die wel door een toekomstig werkgever worden gevraagd.

Ons aanbod:

Telefoniste/Receptioniste/Administratief medewerker

Beveiliger

Taxichauffeur

Het resultaat van onze omscholingen:

 • Besparing op de werkgeverskosten WGA en WW
 • Erkend diploma / certificaat
 • Recente en relevante werkervaring door inzet werkervaringsperiode

tijdens de omscholing

 • Voorkomen loonsanctie
 • Directe inzetbaarheid
 • Zelfverzekerde en intrinsiek gemotiveerde medewerker

Specifieke kenmerken van onze omscholingen:

 • Combinatie theorie met praktijk
 • Kortdurend (3 tot 9 maanden)
 • Doordeweeks, overdag
 • Gecombineerde aanpak, zowel groepsgewijs als individueel
 • Kleine groepen met uitsluitend gelijkgestemden
 • Geen vooropleiding vereist
 • Verzorgd door gekwalificeerde trainers/ docenten
 • Ruimte voor maatwerk en individuele aandachtspunten
 • CRKBO geregistreerd

Re-integratie 1e spoor traject

Re-integratie eerste spoor is aan de orde indien uw zieke medewerker binnen de eigen organisatie gaat reintegreren. Dit is veelal niet alleen een kwestie van "gewoon weer beginnen". Dit proces vraagt om specifieke aandacht en begeleiding waarvoor de juiste kennis en voldoende tijd beschikbaar dienen te zijn. Door met onze professionele en ervaren re-integratiedeskundigen te gaan samenwerken, bent u verzekerd van de juiste stappen op het juiste moment. Daardoor zal de kans aanzienlijk toenemen dat reintegratie 1ste spoor succesvol wordt afgerond.

Als onderdeel van het reintegratie 1e spoor traject kan InterTransfer uw zieke medewerker coachen. De inhoud en doelstellingen van dit coachingstraject zijn afhankelijk van uw specifieke verzuimcase.
Voorbeelden zijn:

 • Heroriëntatie op het functioneren
 • Persoonlijke en professionele effectiviteit
 • Psychische belastbaarheid
 • Acceptatie van de nieuwe situatie (functie)
 • Arbeidsmarktbenadering
 • Sollicitatiebegeleiding

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Eigen baas worden? Dat is een grote wens van velen. Wij kunnen daarbij ondersteunen door middel van een individueel coachingstraject. Onze coaches hebben hier ruime (eigen) ervaring mee en helpen met het zetten van de noodzakelijke stappen en houden van tijd tot tijd een spiegel voor.

Sommige coaches zijn aangesloten bij De Startversneller waardoor een subsidie voor coaching toegekend kan worden.

Loopbaancoaching

Wij bieden werknemers en particulieren graag meer inzicht in hun (toekomstige) loopbaanmogelijkheden en arbeidsmarktkansen. Er kunnen allerlei redenen zijn om eens stil te staan bij de huidige situatie en te oriënteren of heroriënteren. Loopbaancoaching zorgt ervoor dat iemand zich meer bewust wordt van zichzelf, wat hij belangrijk vindt, hoe zijn werktoekomst eruit gaat zien en welke veranderingen hij kan doorvoeren. Dit geeft zelfvertrouwen, energie en een nieuw perspectief. Tevens is hij hierdoor in staat om zich krachtiger te presenteren aan zijn (toekomstig) werkgever. Tijdens onze begeleiding staat iemand er niet alleen voor. We zijn pas tevreden wanneer de deelnemer het gevoel heeft dat hij weer alleen verder kan.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

Ouderen (> 45 jaar)

Laag en middelbaar opgeleiden

Zieke werknemers (Wet Verbetering Poortwachter)

Herintreders

Werkzoekenden met WW uitkering

Mensen met een Ziektewet/ Arbeidsongeschiktheids- of Wajong uitkering

Ondernemers (MKB organisaties, ZZP'ers, start -ups)

Contact

Vestigingen

Vlamoven 34, 6826 TN ARNHEM (route)
Moniek Jansen
026 - 355 72 77
m.jansen@intertransfer.nl

Galvanistraat 1, Ede (route)
Moniek Jansen
026 - 355 72 77
m.jansen@intertransfer.nl

Professor Röntgenstraat 8, 7311 AM Apeldoorn (route)
Moniek Jansen
026-3557277
m.jansen@intertransfer.nl

Graafseweg 274, Nijmegen (route)
Moniek Jansen
026 - 355 72 77
m.jansen@intertransfer.nl

Hondsrug 19, Utrecht (route)
Moniek Jansen
026 - 355 72 77
m.jansen@intertransfer.nl

Thorbeckepark 183, Nieuwegein (route)
Moniek Jansen
026 - 355 72 77
m.jansen@intertransfer.nl

Gildenstraat 27, 7005 BL Doetinchem (route)
Moniek Jansen
026-3557277
m.jansen@intertransfer.nl

De Schutterij 10, 3900AH Veenendaal (route)
Moniek Jansen
026-3557277
m.jansen@intertransfer.nl

Hogenkampseweg 45, 6871 JK Renkum (route)
Moniek Jansen
026-3557277
m.jansen@intertransfer.nl

Spoorstraat 12, 4001CN Tiel (route)
Moniek Jansen
026-3557277
m.jansen@intertransfer.nl

Agro Business Park 22, 6708 PW Wageningen (route)
Moniek Jansen
026-3557277
m.jansen@intertransfer.nl

Oude Bornhof 55-57, 7201 DX Zutphen (route)
Moniek Jansen
026-3557277
m.jansen@intertransfer.nl

Internetadres: http://www.intertransfer.nl

Aantal werknemers:
Aantal vestigingen: 12
Oprichtingsjaar: 2004

1232