Samen werken aan
duurzame participatie

Innovium BV

Innovium werkt al jaren voor alle klantgroepen van UWV en gemeentes.
Innovium kijkt naar nieuwe manieren van werken voor jongeren en ouderen om aan de slag te komen of Werkfit te worden. Gewoon weer meedoen!!
Innovium adviseert werkgevers, brancheorganisaties en vakbonden op het gebied van...
meer...

Innovium werkt al jaren voor alle klantgroepen van UWV en gemeentes.
Innovium kijkt naar nieuwe manieren van werken voor jongeren en ouderen om aan de slag te komen of Werkfit te worden. Gewoon weer meedoen!!
Innovium adviseert werkgevers, brancheorganisaties en vakbonden op het gebied van duurzame inzetbaarheid van personeel, Social Return, Garantiebanen en Ouderenbeleid.

De vele klanten van de afgelopen jaren hebben de dienstverlening van Innovium erg positief gewaardeerd.
Een warm en fijn contact met een trajectbegeleider én een positief resultaat naar werk of participatie.
Het team van Innovium bestaat uit ervaren bevlogen medewerkers waarop onze klanten altijd kunnen terugvallen. Zij hebben een zeer pragmatische manier van werken die dichtbij de klanten staat op basis van vertrouwen en wederzijdse samenwerking.
Het team van Innovium is sterk multi-cultureel zeer krachtig. Bij Innovium worden wordt naast de moderne Europese talen ook klassiek Arabisch en Turks gesproken.

Onderscheid met andere organisaties

Innovium werkt met een sterk multicultureel team. Dit is nodig om op en goede efficiënte wijze te kunnen samenwerken met kandidaten die tegenwoordig van zeer verschillende landen en achtergronden komen.
Binnen Innovium wordt naast de moderne Europese talen ook klassiek Arabisch en Turks gesproken.
Innovium is er echt voor de klant 7 dagen per week indien dit nodig is. Dit doen we in trajecten naar Werk, Sociale Activering en Werkfit trajecten, dagbesteding en Job coaching.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 07-02-202307-02-2023

Blik op Werk Keurmerk

Innovium BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Innovium BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Innovium BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 07-02-202307-02-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-17,8
Jobcoaching-38,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-118,2
Sociale activering en participatie-48,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal*1--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2022 tot 16 january 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Innovium BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Beroepskeuze onderzoek

Beroepskeuze onderzoek

De HZO test ondersteunt kandidaten in het stellen van de juiste doelen. De deelnemer krijgt inzicht in zijn eigen interesses, kwaliteiten en drijfveren en wordt gestimuleerd om actief te zoeken naar passende beroepen en functies. Hierdoor is het HZO niet alleen een test, maar ook een zelfreflectie-instrument. Naast het willen van een bepaalde keuze wordt ook het kunnen onderzocht. Samen geeft dit een beeld van de kandidaat zijn of haar mogelijkheden.
Namelijk die doelen die passen bij de affiniteiten en mogelijkheden. Ook in de training keuzes maken vormt deze informatie belangrijke input voor het bepalen van Leerdoelen.

Keuzes maken en leerdoelen stellen

De training keuzes maken en leerdoelen stellen wordt gegeven in 4 dagdelen.
In deze training wordt gekeken welke beroepen en wat voor soort werk het beste bij de kandidaat past vanuit de beroepskeuze test. Vanuit deze informatie wordt met de klant bekeken wat de beste aanpak is om dit te bereiken.

De training spreekt kandidaten aan op hetgeen zij willen en kunnen leren in plaats van voortdurende de noodzaak tot presteren (en veelvuldig falen) centraal te stellen.

Op hoofdlijnen ziet deze aanpak er als volgt uit; als iemand iets wil bereiken kan hij gericht zijn op het leveren van prestaties (prestatiedoel oriëntatie) of op het ontwikkelen van zijn competenties (leerdoeloriëntatie)
• De informatie vanuit de beroepskeuze test (HZO) wordt besproken en nader uitgediept
• De klant leren om (haalbare) keuzes te maken
• Wat zijn de voor- en nadelen van de gemaakte keuzes
• Wat is er nodig om met de keuze aan de slag te gaan

Deze training bevordert de resultaten naar Werk!

Motivatietraining

De motivatietraining is gericht op het vergroten van de motivatie van de kandidaat. De motivatie van iemand neemt toe als hij verwacht dat wat hij gaat doen hem iets oplevert (perspectief) en hij voldoende vertrouwen heeft in zijn vaardigheden (vertrouwen in eigen kunnen).

m de motivatie om werk te zoeken te vergroten, zal dus het perspectief op werk vergroot moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld door bepaalde belemmeringen richting werk (onvoldoende zicht op mogelijkheden/arbeidsmarkt, psychosociale problematiek, etc.) weg te nemen of te verkleinen en tegelijk het vertrouwen in eigen kunnen te vergroten.
Uit onderzoek is gebleken dat het bewust maken dat er keuzemogelijkheden zijn en het stellen van leerdoelen, het vertrouwen in eigen kunnen vergroten. Daarom krijgen het stellen van leerdoelen en het maken van keuzes ruime aandacht in de training. Om te weten welke keuzes er mogelijk zijn wordt er ook aandacht besteed aan de diverse beroepsmogelijkheden.

Sollicitatietraining

Door middel van deze training wordt de kandidaat ondersteund in het schrijven van een sollicitatiebrief, maken van een CV en het voorbereiden en voeren van een sollicitatiegesprek. Voorbeelden en situaties zullen aan de hand van rollenspellen en simulaties nader worden belicht. Daarnaast zal er tevens aandacht worden besteed aan het op zoek gaan naar een nieuwe baan, het vinden van de baan die bij kandidaat past, de vacatureanalyse en de beste manier om de arbeidsmarkt te benaderen in de huidige economische situatie.

Inhoud sollicitatietraining:

• Het schrijven van brieven en cv
• Sollicitatiebrief en cv schrijven op specifieke vacatures
• Naar de brievenbus
• Het sollicitatiegesprek
• Interview- en antwoordtechnieken
• Het gebruik van internet en sociale netwerken
• Do’s and don’ts

Netwerk training

De opzet van deze workshop is het leren delen van kennis, informatie en contacten. Het doel is dat de kandidaat weet wat hij wil bereiken en daarvoor zijn netwerk leert in te zetten. Naast zijn netwerk inzetten leert de kandidaat ook het netwerk uitbreiden en onderhouden. Deze workshop zou afgesloten kunnen worden met een speeddate met de werkgevers. Tijdens de speeddate kan de kandidaat het geleerde in praktijk inzetten.
In deze workshop is er verder aandacht voor:
• Netwerk in kaart brengen
• Netwerk uitbouwen en onderhouden
• Snel verbanden leggen

Presentatie training

Veel kandidaten vinden het lastig om zich te presenteren. Of het nu voor een groep is of in een sollicitatiegesprek.
Door middel van rollenspellen worden de presentatievaardigheden van de kandidaten ingetraind. en wordt op een leuke manier de spiegel voorgehouden .

In deze training is verder aandacht voor:

• Elevator pitch. Hoe verkoop je jezelf in 3 minuten
• Luisteren/Inlevingsvermogen

E-learning

De e-learning modules zijn zeer interactief waarbij de klant vanuit allerlei praktijksituaties via korte filmpjes vragen wordt gesteld. De klant kan dan een keuze maken wat hij of zij zou doen. Hierna volgt ook via een filmpje het gevolg van het antwoord hetgeen uiteraard goed of fout kan zijn. De klant kan op deze wijze zeer goed reflecteren en direct het gevolg van een bepaalde keuze ervaren.

De trajectbegeleider kan de vorderingen van de klant op afstand mee bekijken en ook zien of de klant tijdig de modules maakt en wat de resultaten hiervan zijn.

Voorbeelden van modules zijn:
• Aan de slag
• Aan de slag blijven
• Sollicitatie vaardigheden
• Omgaan met geld
• Verzuimen
• Hygiëne

Onze E-learning is ook beschikbaar in het Engels en het klassiek Arabisch.
E-learning biedt veel maatwerk mogelijkheden en is vooral ook leuk om te doen.

Horeca training met Taalondersteuning

Innovium heeft samen met de branche een basis training ontwikkeld voor de Horeca met taalondersteuning voor Statushouders.
Statushouders willen dolgraag aan het werk. Sommigen zijn volledig inzetbaar en andere willen werken naast de Inburgering. Omdat er in de Horeca ook in het weekend gewerkt kan worden is het feit dat er nog ingeburgerd wordt naast het werk geen beperking om een behoorlijk aantal uren per week te werken.
De training wordt ondersteund met extra taalondersteuning die specifiek in de Horeca wordt gebruikt. Dit is in het Engels en het Klassiek Arabisch waarbij het Nederlands wordt ondersteund.

Ook voor niet Statushouders is deze Horeca training zeer interessant om te doen mede omdat de werkgelegenheid in de hotels en restaurants erg groot is.
Kandidaten worden getraind in Algemene Kennis, Bediening, Keukenhulp, Housekeeping en Voedingsmiddelen.

Schoonmaaktraining met Taalondersteuning

Innovium heeft samen met een werkgever in de schoonmaakbranche een basis training schoonmaak ontwikkeld met taalondersteuning in het Engels en het klassiek Arabisch.
Deze training die 3 dagen duurt brengt de basis kennis bij waarna kandidaten 10 dagen in de praktijk de kennis kunnen gebruiken.
Doordat er veel vraag is levert deze training een baangarantie op wat voor veel kandidaten de startbaan is voor de toekomst.

Jobcoaching

Innovium is een landelijk erkende Jobcoachorganisatie die kandidaten op de werkplek begeleidt om het dienstverband te verduurzamen. Niet alleen de werknemer maar ook de werkgever wordt begeleidt.
Dit doen wij voor UWV klanten conform de zogeheten “Persoonlijke ondersteuningsregeling” (PO) en via nazorg uren voor gemeentes. In beide situaties is het doel om een voor een bepaalde periode extra ondersteuning te beiden aan werknemer en werkgever wat aantoonbaar leidt tot minder terugval.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Jongeren

Innovium werkt landelijk voor veel gemeentes om jongeren met of zonder (Nuggers) uitkering naar werk te begeleiden of participatie.
Zo werkt Innovium in Amsterdam al 6 jaar als preferred supplier om jongeren te begeleiden.
Met of zonder uitkering, met of zonder detentie verleden en van verschillende culturele komaf. We doen het allemaal met succes.

Maar ook jongeren met arbeidsbeperkingen begeleidt Innovium voor gemeentes of jongeren met arbeidsbeperkingen vanuit UWV (Wajong). Innovium heeft heel veel ervaring om deze doelgroep met arbeidsbeperkingen te begeleiden naar de arbeidsmarkt.
Indien begeleiding naar de arbeidsmarkt nog niet mogelijk is dan kunnen jongeren vanuit UWV worden begeleid in een Werkfit traject en bij de gemeente in een Participatietraject.
Ook werkt Innovium op een aantal lokaties met arbeidsmatige dagbesteding.

Ouderen

Indien kandidaten ouder zijn dan 27 jaar vallen deze binnen deze doelgroep.
Dat klinkt natuurlijk vreemd maar dit is nodig om een onderscheid te maken.
Of iemand nu bijstand heeft van de gemeente, een Wia- of ZW uitkering heeft van UWV, Innovium helpt deze kandidaten van 28 tot 67 naar werk.
Hiertoe heeft Innovium ook landelijke overeenkomsten met UWV afgesloten en werkt Innovium voor verschillende gemeentes.
Net als bij jongeren werkt Innovium is indien begeleiding naar de arbeidsmarkt nog niet mogelijk is dan kunnen ouderen vanuit UWV worden begeleid in een Werkfit traject en bij de gemeente in een Participatietraject.
Ook werkt Innovium op een aantal lokaties met arbeidsmatige dagbesteding.

Statushouders

Innovium werkt veel met Statushouders in verschillende delen van Nederland.
Zo heeft Innovium in 2017 88 Statushouders in Amsterdam begeleid naar werk of scholing en ook bijvoorbeeld in Brunssum (Zuid Limburg) Limburg werkt Innovium met succes aan deze doelgroep.

Innovium werkt met bijzondere trainingen zoals de Horeca training met Taalondersteuning die ook separaat door gemeentes wordt ingekocht zoals door de gemeente Maastricht. Statushouders wordt in 5 dagen de basis geleerd van de Horeca en worden hierbij ondersteund in het klassiek Arabisch en het Engels. Werkgevers zijn zeer tevreden en Statushouders ook. Zij gaan aan de slag veelal naast de Inburgering, leren het Nederlands veel sneller en worden beter opgenomen in maatschappelijke netwerken.

Contact

Vestigingen

Rechtzaad 15, 4703 RC ROOSENDAAL (route)
Henk Guise
0165-700510
henk.guise@innovium.nl

Modelleur 1, 5171 SL KAATSHEUVEL (route)
Henk Guise
06 51581996
info@innovium.nl

Spuiweg 93, 3311 GT Dordrecht (route)
Odi Martin
06 3984 7947
odi.martin@innovium.nl

Willem II Singel 25, 6041 HP Roermond (route)
Bert Lemmens
06 4167 2605
bert.lemmens@innovium.nl

Kiosk 5, 5802 NP Venray (route)
Jose Kohlen
06 4355 5193
jose.kohlen@innovium.nl

Osdorpplein 520, 1068 TA Amsterdam (route)
Aicha Chiba
06 2436 8842
aicha.chiba@innovium.nl

Bachstraat 1, 4003 KZ Tiel (route)
Bert Lemmens
06 4167 2605
bert.lemmens@innovium.nl

Innovium BV

Internetadres: http://www.innovium.nl

Aantal werknemers: 12
Aantal vestigingen: 7
Oprichtingsjaar: 2008

12026