Werken aan duurzame participatie

Inclusief Intervens BV

Inclusief Intervens is een dynamisch en innovatief arbeidsbemiddelingsbedrijf op de Noord-Veluwe. Bent u op zoek naar een passende baan? Wij hebben een groot netwerk van circa 250 werkgevers waar medewerkers aan het werk zijn.

Inclusief Intervens is onderdeel van Inclusief Groep; d...
meer...

Inclusief Intervens is een dynamisch en innovatief arbeidsbemiddelingsbedrijf op de Noord-Veluwe. Bent u op zoek naar een passende baan? Wij hebben een groot netwerk van circa 250 werkgevers waar medewerkers aan het werk zijn.

Inclusief Intervens is onderdeel van Inclusief Groep; dé organisatie voor het laten participeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Werken leer je door te werken' is daarbij de visie. Middels onze flow doorlopen mensen stappen om uiteindelijk een betaalde baan te krijgen. Dit gaat via:

Het Participatiehuis: In een veilige omgeving arbeidsgewenning en werkritme opdoen en leerdoelen opstellen.
Leerlijnen/academie: werken aan vak- en werknemersvaardigheden d.m.v. 11 competenties van Dariuz/Werkstap
Baan: Uiteindelijke doel van de flow is toewerken naar passend betaalde arbeid. Wij bemiddelen naar werk en begeleiden dagelijks vele medewerkers bij werkgevers op de Noord-Veluwe.

Wilt u in gesprek over mogelijkheden, neemt u dan contact op: 0341-565400!

Onderscheid met andere organisaties

Om genoemde flow op methodische wijze te kunnen vormgeven, hebben wij diverse professionals in dienst. Zij hebben de vaardigheden om met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te werken en worden hierin getraind en bijgeschoold.

Om onze visie te realiseren hebben wij meerdere mogelijkheden samengevat in het Dienstenpakket! Dit pakket is een handvat om samen in gesprek te gaan over uw mogelijkheden en wensen. We denken graag met u mee en bieden op deze manier het onderscheidend vermogen.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 01-05-202001-05-2020

Blik op Werk Keurmerk

Inclusief Intervens BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Inclusief Intervens BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Inclusief Intervens BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 01-05-202001-05-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-00,0
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-17,7
Jobcoaching-18,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-237,9
Sociale activering en participatie-77,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,64--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe7.682315715%
IJsselvechtstreek6.47.875513%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 11 february 2019 tot 16 december 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Inclusief Intervens BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

De jobcoach kan verschil maken tussen het vinden van een baan en het behouden van een baan. Intervens werkt met gediplomeerde jobcoaches, die cliënten op de werkvloer begeleiden. Daarnaast heeft Intervens een UWV erkenning en is daarmee bevoegd tot uitvoering van persoonlijke ondersteuning. Intervens levert hierbij individueel maatwerk aan de cliënt.

Werkfit maken

Onder ‘werkfit maken’ verstaan wij het in kaart brengen van arbeidsvermogen en mogelijkheden tot arbeidsontwikkeling en het bemiddelbaar maken van iemand d.m.v. een leerwerkplek. Op die manier wordt de arbeidsmarkt positie in kaart gebracht.

Middels het inzetten van een leerwerkplek, kan gewerkt worden aan verbetering van persoonlijke effectiviteit, kan men werkervaring in het vakgebied verkrijgen of vergroten en kan gewerkt worden aan één of meer van de 11 gedragscompetenties van Dariuz / Werkstap.

Dit onderdeel kan ingezet worden voor bijvoorbeeld mensen in de Ziektewet, uit het doelgroepenregister, maar ook voor statushouders.

Bemiddelen naar werk

Als iemand op zoek is naar werk, kunnen wij helpen bij het vinden van een duurzame, passende baan bij een werkgever. Wij hebben een groot werkgeversnetwerk in de regio. We bieden passende vacatures aan, verzorgen netwerkbijeenkomsten, bereiden mensen voor op sollicitatiegesprekken en vergezellen ze eventueel bij sollicitatiegesprekken. Daarnaast ondersteunen we in het samen doornemen en toelichten van arbeidsovereenkomsten en voeren we een aantal nazorggesprekken bij een plaatsing.

Dit onderdeel kan ingezet worden voor bijvoorbeeld mensen in de Ziektewet, uit het doelgroepenregister, maar ook voor statushouders.

Begeleiding op de werkplek

Naast het werkfit maken en bemiddelen naar werk, bieden wij ook begeleiding op de werkplek om op een effectieve manier ervoor te zorgen dat mensen aan het werk blijven. Onze jobcoach ondersteunt met een persoonlijk trainings- of (in)werkprogramma op de werkvloer. Wanneer er begeleiding nodig is in de thuissituatie, kan de jobcoach hier ook een rol in hebben.

Diversen

Instrumenten die wij kunnen inzetten zijn:

  • Dariuz wegwijzer
  • Aanvraag indicatie Banenafspraak/Doelgroepenregister
  • Sollicitatietraining
  • Werkervaringsplekken
  • Detacheren van medewerker
  • Praktijkassessment (in kaart brengen van werknemersvaardigheden d.m.v. onder andere opdrachten)

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met WWB-uitkering met psychische of sociale problematiek (niet REA)

In opdracht van gemeenten voert Inclusief Intervens re-integratietrajecten uit voor mensen die gebruik maken van een WWB uitkering. Voor deze kandidaten wordt een traject ingezet die aansluit bij de mogelijkheden van de kandidaat zonder het realisme uit het oog te verliezen. Vaak wordt gestart met een traject waarin de kandidaat gelijk te werk wordt gesteld bij een van onze werkbedrijven. De consulenten van Intervens hebben een grote expertise met het begeleiden van deze doelgroep naar werk.

Personen in gesubsidieerde banen

Inclusief Intervens begeleidt personen die met een subsidieregeling arbeid verrichten of gaan verrichten. Dit kunnen personen zijn met een indicatie WSW die met subsidie naar een reguliere werkgever worden bemiddeld. Daarnaast bemiddelt Intervens ook kandidaten die een loonkostensubsidie van de gemeente meebrengen of die in aanmerking komen voor de voormalige REA subsidies. De consulent van Intervens kan de persoon jobcoach ondersteuning bieden om een duurzame plaatsing te ondersteunen.

Fase 2/3-cliënten

Inclusief Intervens heeft grote expertise om deze doelgroep naar duurzame reguliere arbeid te begeleiden naar gelang het doel van het traject. De consulenten van Intervens rapporteren richting de kandidaat en de opdrachtgever helder over mogelijkheden en kansen van/ voor de kandidaat zonder realisme uit het oog te verliezen

Moeilijk bemiddelbaren

Inclusief Intervens verricht zowel bemiddelingstrajecten als trajecten gericht op sociale activering voor uitkeringsgerechtigden van gemeenten. Werkzoekenden worden waar mogelijk verantwoordelijk gemaakt en krijgen ondersteuning van de consulenten van Intervens.

Gemakkelijk bemiddelbaren / fase 1-cliënten / nieuwe instroom in WWB/WW

Inclusief Intervens voert re-integratietrajecten uit voor particulieren (IRO) en voor kandidaten die worden aangemeld via de gemeente.
Intervens bepaalt samen met de kandidaat de route van het traject. Historisch is gebleken dat de deskundigheid; het grote werkgeversnetwerk (uitzendbureau gestart in september 2005); realisme en no-nonsense mentaliteit van de consulent van Intervens leidt tot een prettige samenwerking met de kandidaat wat in veel gevallen geleid heeft tot duurzame passende re-integratie in het arbeidsproces.

Contact

Vestigingen

Industrieweg 47, 8070 AB NUNSPEET (route)
Karin van Voorst
0341 565400
administratiealgemeen@intervens.nl

Gelreweg 4B, 3843 AN HARDERWIJK (route)
mevrouw K. van Voorst
0341-565400
administratiealgemeen@intervens.nl

Elzenweg 3, 8096 RV Oldebroek (route)
mevrouw A. ten Hoven
0341-565400
administratiealgemeen@intervens.nl

Paul Krugerweg 34, 3851 ZH ERMELO (route)
mevrouw K. van Voorst
0341-565400
administratiealgemeen@intervens.nl

Internetadres: http://www.intervens.nl

Aantal werknemers: 42
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2002

1097