Samen werken aan
duurzame participatie

Implacement projecten B.V.

Opleidings- en Reintegratiebedrijf, sinds 2002, met werk o.a. in Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn. Met professionele begeleiders, trainers, coaches en docenten doen we er alles aan om onze klanten te motiveren en te stimuleren. Binnen de trajecten hebben zij de beschikking over...
meer...

Opleidings- en Reintegratiebedrijf, sinds 2002, met werk o.a. in Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn. Met professionele begeleiders, trainers, coaches en docenten doen we er alles aan om onze klanten te motiveren en te stimuleren. Binnen de trajecten hebben zij de beschikking over een persoonlijke coach. Samen beoordelen we welk werk wenselijk en haalbaar is. De vraag op de arbeidsmarkt is bepalend. We hebben een hoge positieve uitstroom! . Op dit moment zijn veel van onze diensten gericht op vluchtelingen. Wij kijken naar re�le kansen van klanten in relatie tot de huidige arbeidsmarkt. Vanuit het verleden een breed netwerk aan werkgevers opgebouwd.
Flexibiliteit is onze grote kracht, wij denken graag mee over de producten en zijn in staat nieuwe richtingen praktisch uit te voeren.
Opdrachtgevers zijn tevreden over Implacement Projecten en waarderen ons werk met een 8,9, van de klanten krijgen we een 8,0. Op beiden resultaten zijn wij zeer trots.

Onderscheid met andere organisaties

Implacement Projecten bv onderscheidt zich doordat we deelnemers als individuele unieke personen zien. We hebben aandacht voor persoonlijke situaties en creëren in onze lessen een veilige omgeving.
Wij zijn tevens actief als bemiddelaar in het kader van Social Return (SROI).
Samenwerking met o.a;
Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer en de Gemeente Uithoorn, VluchtelingenWerk en verschillende andere (sociale) organisaties.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-03-202404-03-2024

Blik op Werk Keurmerk

Implacement projecten B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Implacement projecten B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Implacement projecten B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-03-202404-03-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Sociale activering en participatie-168,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,84--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groot Amsterdam7.88.31515510%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 28 february 2023 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Implacement projecten B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Arbeidsmarktorintatie / beroepenorintatie

In alle trajecten die we uitvoeren is dit een belangrijk aspect. Al doende en in overleg met de persoonlijke coach komt men erachter wat men wil en kan. De haalbaarheid in relatie tot de vraag op de arbeidsmarkt wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Op basis van een CV en portfolio, ondersteund met een sollicitatietraining, gaan we met de klant op zoek naar werk of een traject waar leren en werken leidt tot een goed perspectief.
Klanten met een wat grotere taalachterstand ondersteunen we bij de participatie en gaan met de klant op zoek naar een vrijwilligers baan.

Taaltraject

Implacement Projecten heeft een Eigen taalintensiveringsprogramma ontwikkeld. Vanuit de ervaringen binnen de taallessen in TOV is er een lespakket samengesteld waarbij deelnemers in het programma praktische taal ervaring krijgten aangeleerd. Een deel van het programma staat vast en is de basis om daarnaast individueel te kijken naar de gewenste vaardigheden.
De lessen zijn zo ingericht dat men kan instromen vanuit verschillende taalniveau's. In het afgelopen jaar hebben we in de gemeente Haarlemmermeer het nieuwste programma uitgevoerd.

Intake plus

Voor enkele gemeenten heft Implacement Projecten een uitgebreide intake uitgevoerd. In de intake maken we een 3D foto en geven wij de opdrachtgever advise over een mogelijk vervolg. Het product is modulair opgebouwd, dit betekent dat de opdrachtgever vooraf bepaald welke onderdelen worden bekeken. Denk daarbij aan: NAW en verleden; arbeids verleden en toekomst, Taalniveau, Leerbaarheid en gewenst toekomst perspectief.

Participatieverklaringstraject

Sinds 2017 is het volgen van een Participatieverklaringstraject en het ondertekenen van de Participatieverklaring een verplicht onderdeel (bij de inburgering) voor nieuwkomers in Nederland.
Implacement Projecten voert dit traject al sinds 2014 uit in de gemeente Amsterdam, waar de Minister een pilotproject voor de Participatieverklaring wenselijk achtte.
Inmiddels heeft ervaring en kennis op dit gebied het Participatieverklaringstraject bij Implacement Projecten tot een sterk ontwikkeld en efficint traject gemaakt waar nieuwkomers in gemeenten gebruik van (kunnen) maken. Het programma voor de participatie duurt 3 of 4 lessen, het gehele programma kan fysiek of digitaal worden aangeboden. Door de ervaring van de afgelopen 2 jaar hebben we een zeer goed programma samengesteld binnen een digitale uitvoering.

Testen

Implacement Projecten voert toetsten uit in kader van de taaleis. Gemeentes kopen dit product. Ervaren trainers testen individueel en klant op taalniveau; spreekvaardigheid, luisteren, schrijven, lezen en leerbaarheid. Van iedere test wordt een uitgebreid verslag gemaakt en aan de opdrachtgever overhandigd

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Fase 2/3-clinten

Implacement heeft een lange ervaring met deze doelgroep ( vanaf 2004). Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt welke niet met een simpele solicitatie is op te lossen. Deze groep heeft vaak wat meer ondersteuning nodig bij het vinden van een perspectiefvol vervolg. Afstand is bovenbemiddeld omdat het veelal ontbreekt het aan directe werkervaring in een recent verleden en diploma's. Participate in de samenleving en op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaan daarbij geregeld "hand in hand" . Middels een individueeel toegepast traject proberen klanten de volgende stap weer te maken. Begeleiding, stage en een reeel zelfbeeld zijn belangrijke zaken waaraan wordt gewerkt.

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Met "werken" als uitgangspunt kunnen we klanten helpen met hun integratie in de stad en in het arbeidsproces. In dit traject ondersteunen we de klant met veel praktische zaken waaronder wonen, verzekeren en kinderopvang. We helpen klanten te orinteren en brengen ze arbeidsritme bij. We laten klanten de routing zien naar werk en wij helpen ze zaken te regelen. Wij bieden daarbij rust, ruimte en expertise en dat wordt op prijs gesteld. Concreet houdt dit in dat klanten heel veel Nederlandse taaltraining krijgen: zowel in theorie als in de praktijk op de werkvloer, en daarnaast gekoppeld aan maatschappelijke orintatie. Men krijgt relevante coaching en praktische hulp, die de weg naar werk en integratie makkelijker maakt.

Contact

Vestigingen

Keurenplein 35, 1069 CD Amsterdam (route)
Martin Spel
0206109946
m.spel@implacement.nl

Notweg 38, 1068 LL Amsterdam (route)
Nienke van Dongen
020-4530202
n.vandongen@implacement.nl

Binnenweg 10, 2132 CT Hoofddorp (route)
Nienke van Dongen
023-5553368
n.vandongen@implacement.nl

Implacement projecten B.V.

Internetadres: www.implacement.nl

Aantal werknemers: 12
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2002

6712