Samen werken aan
duurzame participatie

Iedereen Doet Mee!

IEDEREEN DOET MEE!

Dit doen we
Taal&Werk - integraal taalonderwijs
Inburgeringscursus in kleine groepen

Hier staan en gaan we voor

 • Actieve, volwaardige deelname van de migrant aan de Nederlandse samenleving op een wijze die bij hem of haar past.
 • Intensieve, kleinschalige...

meer...

IEDEREEN DOET MEE!

Dit doen we
Taal&Werk - integraal taalonderwijs
Inburgeringscursus in kleine groepen

Hier staan en gaan we voor

 • Actieve, volwaardige deelname van de migrant aan de Nederlandse samenleving op een wijze die bij hem of haar past.
 • Intensieve, kleinschalige begeleiding en cursussen, op maat en met zeer intensieve controle en terugkoppeling.
 • De leerkracht is een positief rolmodel. Succesvol lesgeven ''takes place in a climate of trust, affection, and fairness''. (Hattie & Yates)

Dit willen we bereiken

 • Inburgering
 • Taal - en werknemersvaardigheden opdoen en ontwikkelen
 • De migrant volledig of gedeeltelijk uit de uitkering

Kleine groepen op hetzelfde niveau
Alfabetisering, A1, A2, B1 (per groep één niveau)
Intensieve monitoring

Duale trajecten
Duaal Start: basisvaardigheden jobreadiness
Duaal Plus: stimulatie van op de werkvloer afgestemde taalvaardigheid

Onderscheid met andere organisaties

Onderscheid met andere organisaties

 • één-op-éénbegeleiding: maatwerk - kleine klassen - persoonlijke ontwikkelings - en taalactieplannen
 • integrale begeleiding: samenwerking met gemeente, bedrijven, vrijwilligersorganisatie, begeleiders
 • van meet af aan koppeling taalonderwijs met maatschappelijk functioneren van de migrant - gebruik

maken van de synergie tussen taal en werk: 1 + 1= 3

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 26-09-202226-09-2022

Blik op Werk Keurmerk

Iedereen Doet Mee! is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Iedereen Doet Mee! heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Iedereen Doet Mee! werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Iedereen Doet Mee! neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 26-09-202226-09-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,4138,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021 verlengd
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal--0--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuidoost-Brabant7.48.2133043%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2022 tot 16 december 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Iedereen Doet Mee!.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 16,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 21,00
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 16,00

Diensten

Duale trajecten

IDM! heeft ervaring met het geven van lessen Nederlandse taal aan buitenlandse werknemers of stagiaires, ten behoeve van het functioneren op de werkvloer. Groepen van maximaal 6, in nauwe samenwerking met het bedrijf en afgestemd op de werksituatie. Duaal Start: voor de beginner - focus op het leren van werknemersvaardigheden. Duaal Plus: taallessen, afgestemd op de specifieke beroepspraktijk.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

ONA in een kleine groep - maximaal 5 cursisten. Duur: 6 tot 8 weken. Intensieve begeleiding.

MAP, KNM en PVT

Nieuwe wet Inburgering

Module Arbeidsmarkt en Participatie
Cursus Kennis van de Nederlandse Maatschappij
Participatieverklaringstraject

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Migranten met werk die taalstimulering voor de werkvloer nodig hebben

IDM! heeft ervaring met het geven van lessen Nederlandse taal aan buitenlandse werknemers of stagiaires, ten behoeve van het functioneren op de werkvloer. Groepen van maximaal 6, in nauwe samenwerking met de werkvloer en hierop afgestemd. Duaal Start: voor de beginner - focus op het leren van elementaire werknemersvaardigheden. Duaal Plus: op de specifieke beroepspraktijk gerichte taallessen.

Contact

Vestigingen

De Pracht 2, 5583 CW Waalre (route)
Marianne ter Laak
06-23881233
macterlaak@gmail.com

De Pracht, 5583CW Waalre (route)
Brigitte Arie
040-2217400
depracht@depracht.nl

Iedereen Doet Mee!

Internetadres: geen

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2018

15026