Werken aan duurzame participatie

IBN Participatie B.V.

Bij Participatie brengen we de arbeidsmogelijkheden van mensen in beeld. Partners in de regio zoals gemeenten, werkgevers, UWV en het onderwijs ondersteunen we hierbij met een breed aanbod. Bij de diensten vindt u ons dienstenaanbod voor arbeidstoeleiding.

meer...

Bij Participatie brengen we de arbeidsmogelijkheden van mensen in beeld. Partners in de regio zoals gemeenten, werkgevers, UWV en het onderwijs ondersteunen we hierbij met een breed aanbod. Bij de diensten vindt u ons dienstenaanbod voor arbeidstoeleiding.

Onderscheid met andere organisaties

We onderscheiden drie stappen met interventiemogelijkheden:
• Test en Diagnose
• Arbeidstraining en Talentontwikkeling
• Bemiddelen en Detacheren

Daarnaast hebben we bij IBN een eigen modern Expertisecentrum waar we verschillende soorten arbeidsonderzoek kunnen verrichten. We verheugen ons op een samenwerking, zodat we er samen in de regio voor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk mensen op eigen benen kunnen staan in de arbeidsmarkt.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 18-09-201918-09-2019

Blik op Werk Keurmerk

IBN Participatie B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met één ster
IBN Participatie B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

IBN Participatie B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 18-09-201918-09-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-48,6
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-147,7
Jobcoaching-18,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-27,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-207,9
Sociale activering en participatie-37,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,215--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Noordoost-Brabant77.84332713%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 11 february 2019 tot 26 january 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van IBN Participatie B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Test & Diagnose

We kijken altijd naar wat mensen kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. Wie ben je? Wat zijn je kwaliteiten? Welke werkervaring heb je? Wat kun je lichamelijk en geestelijk aan? Hoe zit je als mens in elkaar? Het zijn nogal wat vragen.

We stellen ze aan iedereen die werk zoekt met hulp van IBN. Dat gebeurt via online vragenlijsten of via
oefeningen in een praktijkomgeving. De vragenlijsten en oefeningen zijn ook geschikt voor mensen die de
Nederlandse taal minder goed beheersen of die een andere moedertaal hebben zoals Arabisch, Tigrinya
of Farsi. Na de test volgt een persoonlijk gesprek en een advies voor vervolgstappen.

Hiertoe maken we gebruik van diverse tools/methoden:

• IBN Talentenscan (intake)
• Diagnosescan
• Scan eigen regie
• PPSV

Arbeidstraining en Talentontwikkeling

Een goed begin… is het halve werk. Dat geldt ook voor een nieuwe baan. Voor iedere kandidaat zoeken
(en vinden) we de juiste aanpak om te wennen aan werk, vaardigheden op te doen en kansen op
de arbeidsmarkt te herkennen. Bij IBN bieden we onderstaande trainingen en coaching aan.

Hiertoe maken we gebruik van diverse tools/methoden:

• Arbeidstraining op de werkplek
• Arbeidsoriëntatie & Mindset
• Training Persoonlijke effectiviteit
• (Job) coaching

Bemiddelen en detachering

Het vinden van werk kan een hele uitdaging zijn. Denk aan vacatures bekijken, een sterk cv maken, een goede sollicitatiebrief schrijven en een gesprek voeren. IBN ondersteunt kandidaten daarbij. Ook benaderen we zelf actief werkgevers bij het zoeken naar een passende baan.

Hebben we een match? En is er sprake detachering bij een werkgever? Dan blijven we betrokken bij het traject. We geven bijvoorbeeld de kandidaat en de werkgever advies om de werkprestatie te optimaliseren. Treedt de medewerker (na enige tijd) regulier in dienst bij de werkgever? Dan volgen we in de eerste periode de ontwikkelingen.

Bij IBN bieden we onderstaande bemiddelingen, detacheringen en trainingen aan:

• Bemiddelen naar regulier werk
• Training sollicitatievaardigheden
• Nazorg na plaatsing
• Jobcoaching
• Detachering

Arbeidsonderzoek

Wilt u meer duidelijkheid krijgen over de kernkwaliteiten van uw medewerker? Of wilt u toetsen of uw beeld
op uw medewerkers kernkwaliteiten reëel is? Bij IBN kunnen we u helpen. Binnen ons eigen expertisecentrum
verrichten we arbeidsonderzoek met behulp van diverse meetinstrumenten, testen en trainingen.

We doen onder andere onderzoek naar de fysieke belastbaarheid, arbeidsvaardigheden, werkinzicht, sociale omgangsnormen, competenties, persoonlijkheid, interesses, basiskennis Nederlandse taal en rekenen.
Bij de arbeidsvaardigheden kijken we onder andere naar werkinzicht, het inrichten van de werkplek,
omgang met leidinggevenden en collega’s en motorische vaardigheden. We maken gebruik van de
dagelijkse praktijk en kunnen ook een productiegerelateerde werkomgeving simuleren.

Hiertoe maken we gebruik van diverse tools/methoden:

• Valpar
• Sapphire
• Melba
• IDA
• Werkplekonderzoek

Outplacement

Wanneer uw medewerker door omstandigheden niet meer voldoet aan de functie-eisen of niet meer past binnen uw organisatie, kan IBN u helpen bij het plaatsen van uw medewerker bij een ander bedrijf. Door een re-integratietraject op maat wordt gekeken naar de mogelijkheden voor uw medewerker. Hij krijgt persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Het traject bestaat altijd uit een intake, bemiddeling, aanbodversterking en nazorg. Optioneel vindt er diagnose plaats of wordt een jobcoach ingeschakeld

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen in gesubsidieerde banen

Binnen heel IBN zijn ultimo 2018 ruim 2800 gesubsidieerde personen (incl Begeleid werken) werkzaam. Hiervan zijn ultimo 2018 780 personen bij reguliere werkgevers gedetacheerd via IBN arbeidsintegratie. 232 personen zijn in dienst bij externe reguliere werkgevers in het kader van Begeleid Werken via IBN arbeidsintegratie.

Vanuit de Participatiewet waren er ultimo 2018 83 personen werkzaam bij IBN arbeidsintegratie (geheel IBN 400 personen).
Vanuit WAJONG en andere regelingen (oud WIW en overig) zijn er 15 personen in dienst ultimo 2018 binnen IBN arbeidsintegratie

Gesubdieerd personeel ultimo 2018 geheel IBN
WSW 2.158
WSW Begeleid Werken 232
Participatiewet 400
WAJONG en overigen 18

Totaal gesubsidieerd 2.808

WSW-geïndiceerden

IBN voert de Wsw uit voor 11 gemeenten in de regio Noord-Oost Brabant, te weten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill, Sint-Anthonis, Boekel, Veghel, Uden, Bernheze, Oss en Landerd.

Wij hebben ultimo 2018 voor 2390 personen een gesubsidieerde baan, waarvan een groot deel bij reguliere werkgevers zijn gedetacheerd via de werkbedrijven van IBN.
Ultimo 2018 zijn hiervan 232 personen in dienst bij externe reguliere werkgevers in het kader van Begeleid Werken via IBN arbeidsintegratie.

Mensen met een participatiewet uitkering

Mensen die voor participatiewet banen bij ons in aanmerking willen komen worden aangemeld via hun woongemeenten. IBN arbeidsintegratie als dochterbedrijf van IBN-holding voert de PW uit voor 11 gemeenten in de regio Noord-Oost Brabant, te weten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill, Sint-Anthonis, Boekel, Veghel, Uden, Bernheze, Oss en Landerd.

Voor geheel IBN ultimo 2018 400 personen, waarvan 83 personen bij IBN arbeidsintegratie

Re-integratie kandidaten in verband met ziekte

Wij voeren voor alle werkgevers re-integratietrajecten uit voor werknemers die zijn uitgevallen wegens ziekte, de zogenaamde poortwachter 1e spoor trajecten en poortwachter 2e spoor trajecten.

Moeilijk bemiddelbaren

In de afgelopen jaren hebben wij voor zowel gemeenten als UWV meer dan 200 personen per jaar aan een baan geholpen. De kernwoorden voor deze trajecten zijn: individueel en maatwerk. Gedurende het gehele traject heeft de kandidaat individuele begeleiding. De trajectduur hangt af van de instrumenten die kunnen worden ingezet. Mogelijkheden zijn: scholing, leerwerkplek, gesubsidieerd dienstverband. Er is hierbij een samenwerkingsverband met het ROC en diverse gemeenten.

Contact

Vestigingen

Hockeyweg 5, 5405 NC UDEN (route)
Gert-Jan van Tolij
0413282378
officeparticipatie@ibn.nl

Industrielaan 63, 5349 AE OSS (route)
Gert-Jan van Tolij
0413282378
officeparticipatie@ibn.nl

Internetadres: https://www.ibn.nl/participatie/

Aantal werknemers: 77
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2019

1360