Werken aan duurzame participatie

Humanitas DMH

Vanuit onze visie dat wij gaan voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen, helpen wij jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of autisme aan het werk. Werk is een belangrijke voorwaarde om mee te doen in de maatschappij. Humanitas DMH is een aanbieder van de begeleiding van...
meer...

Vanuit onze visie dat wij gaan voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen, helpen wij jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of autisme aan het werk. Werk is een belangrijke voorwaarde om mee te doen in de maatschappij. Humanitas DMH is een aanbieder van de begeleiding van mensen met een hulpvraag op weg naar regulier werk. Het begeleidingstraject van Humanitas DMH op het gebied van werk noemen wij JobRun. Jobrun is de verbindende schakel tussen de werkgever en de cliënt.

JobRun:
helpt jongeren duurzaam aan het werk;
levert een coach op de werkplek
is een vast aanspreekpunt voor de werkgever en verwijzer.

Onderscheid met andere organisaties

Werken staat niet op zichzelf. De werkprestatie wordt beïnvloed door positieve of negatieve gebeurtenissen op andere leefgebieden. Daarom kijkt de jobcoach van Humanitas DMH breder dan alleen het werk. De zorg voor de verschillende levensgebieden en de toeleiding en begeleiding naar werk, zitten bij Humanitas DMH in één hand (integraal traject).

Samenwerking met:
UWV, WSW / WIW
Gemeente / Werken&Jij

Humanitas DMH is NEN EN 15224 gecertificeerd (ISO 9001 voor Zorg en Welzijn)
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-04-201904-04-2019

Blik op Werk Keurmerk

Humanitas DMH is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Humanitas DMH heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Humanitas DMH neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-04-201904-04-2019

Geen gegevens beschikbaar

Diensten

Jobcoaching

Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk

Sociale activering en participatie

Traject Werkfit maken

Traject naar Werk

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Huidige doelgroep Humanitas DMH

Jobrun richt zich op de doelgroep mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) met complexe problematiek, veelal op meerdere levensgebieden. De cliënten hebben een IQ dat lager is dan 85. Er is sprake van een verstoorde balans in de draagkracht / draaglast en een beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Mensen met een verwijzing, indicatie voor dagbesteding.

Leerlingen

Leerlingen vanuit het praktijkonderwijs, REC onderwijs of ROC's (AKA) die niet zelfstandig de weg naar werk kunnen vinden, op school uitvallen.

Wajongers

Wajongers of mensen die op latere leeftijd a.g.v. arbeidshandicap rechten hebben op ondersteuning bij vinden / behouden baan.

Burgers die buiten de reguliere kanalen dreigen te vallen

Burgers die buiten de reguliere kanalen dreigen te vallen. In verschillende regio's coördineren GGD en SD de trajecten om deze mensen weer "op de rails" te krijgen. Werk / dagbesteding zijn een belangrijk middel om dit weer te realiseren.

Jongeren die vallen onder de verantwoordelijkheid van Jeugdzorg

Contact

Vestigingen

Postbus 7057, 3430 BJ NIEUWEGEIN (route)
Karin Bloemendal
030-60 05 170
karin.bloemendal@humanitas-dmh.nl

W.J. Bladergroenstraat 1, 4002 AZ Tiel (route)
Sabine Kooij
0344-74 90 00
sabine.kooij@humanitas-dmh.nl

Bachlaan 14, 2992 GK Barendrecht (route)
Jowendy de Graaf / Roxanne Nederlof
06-13581271 / 06-23995826 / 0180-624095
jowendy.van.der.graaf@humanitas-dmh.nl / roxanne.nederlof@humanitas-dmh.nl

Wilgenhaantje 52, 7423 HV Deventer (route)
Ton Eversdijk
06-83 24 91 78
ton.eversdijk@humanitas-dmh.nl

Werfkade 16a, 9601 LG Hoogezand (route)
Klaas Hoekstra
0598-39 48 33
klaas.hoekstra@humanitas-dmh.nl

Leerparkpromenade 196, 3312 KW Dordrecht (route)
Slamet Vos
06-13 45 79 54
slamet.vos@humanitas-dmh.nl

Kadestraat 3, 6811 CA Arnhem (route)
Johan Evers
06-30 02 33 62
johan.evers@humanitas-dmh.nl

Zadelstede 1-2, 3431 JZ Nieuwegein (route)
Corinne Hellingwerf
06-13 58 22 72
corinne.hellingwerf@humanitas-dmh.nl

Esparantostraat 6, 2518 LH Den Haag (route)
Aleida Kalsbeek
06-24 24 71 74
aleida.kalsbeek@humanitas-dmh.nl

Internetadres: http://www.jobrun.nl

Aantal werknemers: 11
Aantal vestigingen: 9
Oprichtingsjaar: 2012

14204