Werken aan duurzame participatie

Harmonie Taal en Cultuur B.V.

Waarom “Harmonie”? Wie wij zijn.
Harmonie ziet de dialoog tussen verschillende samenlevingen, culturen en individuen als een belangrijke manier om tot menselijkere en nobelere waarden te komen. Harmonie gaat uit van de linguïstische stam van dit internationale woord (harmony), dat het belang...
meer...

Waarom “Harmonie”? Wie wij zijn.
Harmonie ziet de dialoog tussen verschillende samenlevingen, culturen en individuen als een belangrijke manier om tot menselijkere en nobelere waarden te komen. Harmonie gaat uit van de linguïstische stam van dit internationale woord (harmony), dat het belang van samenhang binnen de leden van een muziekgroep benadrukt, evenals het belang van harmonie in taal om elkaar iets duidelijk te maken.
Het leren van talen is een vorm van dialoog en communicatie tussen mensen. Alle nieuwkomers in een nieuwe gemeenschap brengen ervaringen van mensen en beschavingen met zich mee. Hoe meer zij onderling communiceren, hoe meer convergentiepunten en begrip zij ontwikkelen. Isolatie en een gebrek aan pogingen om een gedeelde taal en harmonie te vinden om kloven te overbruggen, leiden tot meer afstand en haat. Dit laat een negatieve indruk achter in de geschiedenis van de menselijke beschaving en leidt tot vijandschap.

Onderscheid met andere organisaties

Het centrum Harmonie geeft cursussen in de Nederlandse taal en in andere internationale talen (Engels, Arabisch, Frans, Spaans…). Maar er is meer. Harmonie onderhoudt relaties met mensen die lid worden, om erbij te zijn in de diverse fases van hun verblijf in Nederland, of tijdens hun reizen rond de wereld, door diverse talen en culturen en via onze culturele activiteiten en muziek. We willen deel uitmaken van de harmonie in de levens van de mensen die met ons meedoen.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 26-06-201926-06-2019

Blik op Werk Keurmerk

Harmonie Taal en Cultuur B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Harmonie Taal en Cultuur B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Harmonie Taal en Cultuur B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Harmonie Taal en Cultuur B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 26-06-201926-06-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-388,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018 / 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Holland-Rijnland8.38.1118513%
Zuid-Kennemerland en IJmond7.88.194221%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 april 2019 tot 21 march 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Harmonie Taal en Cultuur B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 15,00

Diensten

Inburgeringstraject

Hoe kunt u een taal leren en integreren in de samenleving zonder erin op te gaan of uw unieke kenmerken kwijt te raken?

Wat is het verschil tussen integratie en samensmelten?

Hoe kunt u bijdragen aan de nieuwe gemeenschap vanuit uw vorige ervaringen?

Hoe vindt u een geschikte carrière?

Hoe gebruikt u uw cultuur en eerder opgedane kennis als brug voor uw nieuwe leven, zonder ze als last te zien?

Hoe haalt u succesvol en met plezier het inburgeringsexamen en ziet u het als kans om kennis op te doen?

Met programma’s voor het leren van taal en de culturele activiteiten wil Harmonie u de hand reiken in dit nieuwe leven.

U woont nu in Nederland, dus het is vanzelfsprekend om de taal van dit land te leren. De taal is de sleutel tot het nieuwe leven. Sta niet te veel stil bij het examen en succes of falen: dat is onze taak. We zorgen ervoor dat u van de Nederlandse taal gaat houden, met deskundige leraren, onderscheidende lesplannen, een professionele administratie.

Staatsexamen programma I

Nederlands als tweede taal (staatsexamen 1+2):
Stel u wilt naar de universiteit, of u wilt werken als vertaler of in een andere carrière waarvoor Nederlands als tweede taal is vereist. Als u de wil heeft om te leren, helpen wij u uw doelen zo snel mogelijk te behalen. We kennen het complete systeem en alle ervaringen van Nederlandse universiteiten. Onze leraren kennen taalgeheimen en mechanismen om doelen snel te behalen. De curricula komen veelal overeen. Wat ons onderscheidt, is de aanpak van onze deskundigen. Zo garanderen we dat u de diepgang van de taal kunt bevatten en een grondige kennis ervan opdoet. Dit lukt ergens anders misschien niet, want taal gaat niet alleen om woordenschat, maar ook om een diepgaande kennis. Die heeft u nodig. Als u het examen voor Nederlands als tweede taal succesvol wilt afleggen, heeft u Nederlands niet alleen gekozen als manier om te communiceren, maar wilt u expert worden in de geheimen van de taal.

Taaltraject

Internationale talen leren:
Als u in Nederland woont of op bezoek bent, kunt u elke taal leren die u maar wilt. Gaat u kort op reis, zoekt u een betere baan of is het leren van talen uw hobby, Harmonie biedt de oplossing.

Met het leren van meer talen, kunt u zich in ieder geval ontwikkelen. Het vormt de sleutel tot integratie in de wereld en verbreedt uw horizon. We hebben diverse leraren voor allerlei talen die u kunnen helpen uw doel te behalen.

Het centrum Harmonie biedt cursussen Arabisch, Engels, Spaans, Italiaans, Duits, Frans, Russisch en meer. U volgt de cursussen privé of in groepsverband.

Het zo snel mogelijk behalen van uw doelen, is heel eenvoudig. Meld u aan voor een van onze taalcursussen die gedurende het jaar gegeven worden in verschillende periodes en op diverse plekken. We maken een afspraak met gespecialiseerde leraren die uw niveau bepalen, advies geven en een geschikt programma aanraden om uw doel te behalen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

de cursus is bedoeld voor anderstalige volwassenen die inburgering plichtig zijn, dus de cursisten kunnen in de Nederlandse samenleving meedoen.

Samenstelling van de groep: de cursus is onderverdeeld in een alfabetiseren of een beginnersgroep of een gevorderde groep dit betekent: A1/A2/B1/B2 en ook de opgeleiden van de cursisten in hun land is: hoogopgeleiden of midden opgeleiden of laagopgeleiden. De cursisten volgen dezelfde leerlijn. Tijdens een intake wordt het taalniveau vastgesteld en wordt er een persoonlijk opleidingsplan opgesteld.

Contact

Vestigingen

Menneweg 73a, 2172HB Sassenheim (route)
0853038463
info@harmonietaal.nl

Kerkenbos 1002, 6546 BA Nijmegen (route)
0853038463
info@harmonietaal.nl

Richard Holkade 10, 2033 PZ Haarlem (route)
Francoise Guillot- Sara Husein
0651173079- 0649948639
haarlem@harmonietaal.nl

Vestingplein 58, 1991 RK Velserbroek (route)
Francoise Guillot-Sara Husein
06-49948639 - 06-51173079
haarlem@harmonietaal.nl

Nijverheidswerf 38, 1402BW Bussum (route)
Francoise Guillot
0649948639
info@harmonietaal.nl

Waterweg 110, 3731 HN De Bilt (route)
0853038463
info@harmonietaal.nl

Van Panhuysstraat 15, 2203 JN Noordwijk (route)
Joey Bom
06-34920348
info@harmonietaal.nl

Gildeweg 8c, 7641 AZ Wierden (route)
Suzanne Heitkamp
0853038463
info@harmonietaal.nl

Internetadres: www.harmonietaal.nl

Aantal werknemers: 39
Aantal vestigingen: 8
Oprichtingsjaar: 2016

14728