Werken aan duurzame participatie

FourstaR Nederland B.V. ZIE FOURSTAR HOLDING BV

Re-integratie beschouwen wij als ‘werken met mensen door mensen’. No-nonsense, doel- en resultaatgericht, optimale samenwerking zijn kenmerken die op onze organisatie van toepassing zijn. Opdrachtgever, werknemer en de consulent van FourstaR zoeken in trajecten samen naar een oplossing om het...
meer...

Re-integratie beschouwen wij als ‘werken met mensen door mensen’. No-nonsense, doel- en resultaatgericht, optimale samenwerking zijn kenmerken die op onze organisatie van toepassing zijn. Opdrachtgever, werknemer en de consulent van FourstaR zoeken in trajecten samen naar een oplossing om het maximale doel te bereiken. Informeel en persoonlijk contact met een vast aanspreekpunt is daarbij belangrijk. Zo kunnen we snel en adequaat anticiperen en reageren op ontwikkelingen in het traject van de medewerker.
Wij geloven dat er voor iedereen in Nederland een plek is op de arbeidsmarkt. Dat is onze drive. Daarmee bereiken we resultaten waarvan zowel u als werkgever en de betreffende medewerker de vruchten plukken.
FourstaR Nederland richt zich specifiek op de private markt waardoor we expert zijn geworden in Outplacementvraagstukken, Duurzame Inzetbaarheid en alle facetten van de WvP ( 1e -, 2e- en 3e spoor re-integratie). Onze begeleiding is bij voorkeur volledig op individuele basis.

Onderscheid met andere organisaties

Snelheid van handelen. Landelijk werkend met ca. 35 consulenten, waarvan 60% meer dan 8 jaar in dienst is. Elke consulent richt zich met zijn/haar deskundigheid op de regionale arbeidsmarkt. Het hoofdkantoor in Rijen ondersteunt met de laatste ontwikkelingen op het gebied van personele vraagstukken en stuurt aan op onderlinge samenwerking voor maximaal resultaat (schadelastbeperking). Daarnaast staat onze dienstverlening, ook bij grote aantallen cliënten, niet snel onder druk.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 29-01-202029-01-2020

Blik op Werk Keurmerk

FourstaR Nederland B.V. ZIE FOURSTAR HOLDING BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
FourstaR Nederland B.V. ZIE FOURSTAR HOLDING BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

FourstaR Nederland B.V. ZIE FOURSTAR HOLDING BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 29-01-202029-01-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie7,7397,8
Outplacement-127,9
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)7,81587,9
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,6457,8
Duurzame inzetbaarheid-47,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,47--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
West-Brabant8.27.9208823%
Rijnmond7.38197426%
Haaglanden7.88.1137218%
Midden-Brabant7.87.9135225%
Midden-Limburg7.88134430%
Noord-Holland Noord7.78.1134430%
IJsselvechtstreek7.47.8122157%
Zuid-Limburg8.48124427%
Groot Amsterdam78115620%
Midden-Utrecht6.28115221%
Zuid-Holland Centraal7.17.9103033%
Zuidoost-Brabant8.38103033%
Groningen8.57.884916%
Holland-Rijnland6.98.271937%
Noordoost-Brabant7.97.973918%
Drenthe8.3861833%
Flevoland7.88.163318%
Helmond-De Peel8.18.162326%
Zaanstreek/Waterland8.58.261638%
Midden-Gelderland9.4851242%
Twente8.68.251828%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2018 tot 23 december 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van FourstaR Nederland B.V. ZIE FOURSTAR HOLDING BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Verzuimbegeleiding Wet Verbetering Poortwachter (Re-integratie 1e spoor)

FourstaR Nederland voert al jaren en zeer succesvol de 1e spoor re-integratietrajecten uit voor KPN en NS. Referenties op aanvraag.

Verzuimbegeleiding Wet Verbetering Poortwachter (Re-integratie 2e spoor)

FourstaR Nederland voert al sinds de invoering van de WVP en zeer succesvol landelijk 2e spoor re-integratietrajecten uit voor bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen voor vele diverse doelgroepen en branches. Referenties op aanvraag.

Verzuimbegeleiding Re-integratie 3e spoor / WGA-dossiers

FourstaR Nederland voert al vele jaren en zeer succesvol de 3e spoor re-integratie / dienstverlening WGA-dossiers uit voor bedrijven, verzekeringsmaatschappijen/tussenpersonen. Referenties op aanvraag.

Outplacement

FourstaR Nederland voert al vele jaren en zeer succesvol zowel individuele-, als collectieve Outplacementtrajecten uit. Met trots noemen wij daarbij een aantal aansprekende opdrachtgevers: Philip Morris, KPN, NS, Heijmans, ING, Ahold (Coffee Company), DSM, Philips Lightning, Essent, Lidl en NedTrain. Referenties op aanvraag.

Competentie Gericht Coachen / Loopbaancoaching

Ter voorkoming van langdurige uitval c.q. voor werknemers met een loopbaanprobleem voert FourstaR Nederland al vele jaren en zeer succesvol trajecten Competentie Gericht Coachen uit o.a. voor KPN. Referenties op aanvraag.

Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk (ZW- , AG- en IRO-trajecten UWV)

FourstaR Nederland voert al vanaf 1999 en zeer succesvol landelijk trajecten voor het UWV uit voor klanten met een Ziektewet- of Arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit betreffen trajecten op basis van reguliere gunningen of op basis van een IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst). Referenties op aanvraag.

Diagnose, onderzoek, loopbaanoriëntatie

FourstaR Nederland voert al vele jaren en zeer succesvol o.a. arbeidsdeskundige onderzoeken, haalbaarheidsonderzoeken 2e spoor, trajecten loopbaanoriëntatie en diverse (psychologische) onderzoeken uit . Referenties op aanvraag.
Voor de arbeidsdeskundige onderzoeken wordt gebruik gemaakt van eigen arbeidsdeskundigen en voor de psychologische onderzoeken wordt gebruik gemaakt van eigen psychologen. Allen zijn in vaste dienst.

Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk (Gemeente trajecten)

FourstaR voert al vanaf 1999 en zeer succesvol re-integratietrajecten uit voor mensen met een bijstandsuitkering voor vele gemeenten in heel Nederland. Referenties op aanvraag.

Toeleiden van werk naar werk vanuit fysiek of mentale beperkingen (Wet Verbetering Poortwachter: re-integratie 1e spoor)

FourstaR Nederland voert al jaren en zeer succesvol de 1e spoor re-integratietrajecten uit voor KPN en NS. Referenties op aanvraag.

Toeleiden van werk naar werk vanuit fysiek of mentale beperkingen (Wet Verbetering Poortwachter: re-integratie 2e spoor)

FourstaR Nederland voert al sinds de invoering van de WVP en zeer succesvol landelijk 2e spoor re-integratietrajecten uit voor bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen voor vele diverse doelgroepen en branches. Referenties op aanvraag.

Advisering en Onderzoek

FourstaR Nederland is al vele jaren een betrouwbare partij voor advisering en onderzoek. Specifieke producten en referenties op aanvraag.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Uitkeringsgerechtigden gemeenten

FourstaR voert al vanaf 1999 en zeer succesvol re-integratietrajecten uit voor mensen met een bijstandsuitkering voor vele gemeenten in heel Nederland. Referenties op aanvraag.

Uitkeringsgerechtigden UWV

FourstaR Nederland voert al vanaf 1999 en zeer succesvol landelijk trajecten voor het UWV uit voor klanten met een Ziektewet- of Arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit betreffen trajecten op basis van reguliere gunningen of op basis van een IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst). Referenties op aanvraag.

50+ (UWV, Outplacement en Re-integratie 2e spoor)

FourstaR Nederland voert al vanaf 1999 en zeer succesvol landelijk trajecten voor het UWV uit voor klanten met een Ziektewet- of Arbeidsongeschiktheidsuitkering, die ouder zijn dan 50 jaar. Dit betreffen trajecten op basis van reguliere gunningen of op basis van een IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst).
Bij o.a. Philip Morris voert FourstaR in het kader van Outplacement ook trajecten uit voor een zeer grote populatie 50+-ers. Ook bij vele 2e spoortrajecten voert FourstaR specifioeke trajecten uit voor 50+-ers. Daarnaast Referenties op aanvraag.

WGA-uitkeringsgerechtigden

FourstaR Nederland voert al vele jaren en zeer succesvol de 3e spoor re-integratie / dienstverlening WGA-dossiers uit voor bedrijven, verzekeringsmaatschappijen/tussenpersonen. Referenties op aanvraag.

Jongeren

FourstaR voert al vele jaren en zeer succesvol specifieke re-integratietrajecten uit voor jongeren voor vele gemeenten in heel Nederland. Referenties op aanvraag.

Arbeidsongeschikten in het kader van de WVP

FourstaR Nederland voert al sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en zeer succesvol landelijk 2e spoor re-integratietrajecten uit voor bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen voor vele diverse doelgroepen en branches. Referenties op aanvraag.

Contact

Vestigingen

Anne Frankplein 12, 5122 CB Rijen (route)
Koen Oerlemans
06-52583929
koen.oerlemans@fourstar.nl

Joan Muyskenweg 22, 1096 CJ Amsterdam (route)
Koen Oerlemans
06-52583929
koen.oerlemans@fourstar.nl

Stationsstraat 4, 4611 CC Bergen op Zoom (route)
Koen Oerlemans
06-52583929
koen.oerlemans@fourstar.nl

Noorderstraat 1-2u, 1823 CS Alkmaar (route)
Koen Oerlemans
06-52583929
koen.oerlemans@fourstar.nl

Platinaweg 25, 2544 EZ Den Haag (route)
Koen Oerlemans
06-52583929
koen.oerlemans@fourstar.nl

Sluisjesdijk 37, 3087 AD Rotterdam (route)
Koen Oerlemans
06-52583929
koen.oerlemans@fourstar.nl

Churchilllaan 11, 3527 BG Utrecht (route)
Koen Oerlemans
06-52583929
koen.oerlemans@fourstar.nl

Edisonweg 53e, 4382 NV Vlissingen (route)
Koen Oerlemans
06-52583929
koen.oerlemans@fourstar.nl

Van de Spiegelstraat 2, 4461 LL Goes (route)
Koen Oerlemans
06-52583929
koen.oerlemans@fourstar.nl

Salvador Allendelaan 9, 5131 BZ 's-Hertogenbosch (route)
Koen Oerlemans
06-52583929
koen.oerlemans@fourstar.nl

Visserstraat 16b, 5612 BT Eindhoven (route)
Koen Oerlemans
06-52583929
koen.oerlemans@fourstar.nl

Sint Mathiasstraat 7, 6004 AB Weert (route)
Koen Oerlemans
06-52583929
koen.oerlemans@fourstar.nl

In de Cramer 3, 6411 RS Heerlen (route)
Koen Oerlemans
06-52583929
koen.oerlemans@fourstar.nl

Meander 251, 6825 MC Arnhem (route)
Koen Oerlemans
06-52583929
koen.oerlemans@fourstar.nl

Rigterbeek-Aalten 4 Unit A12, 7512 RB Enschede (route)
Koen Oerlemans
06-52583929
koen.oerlemans@fourstar.nl

Nieuw Leusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle (route)
Koen Oerlemans
06-52583929
koen.oerlemans@fourstar.nl

James Wattstraat 4, 8912 AR Leeuwarden (route)
Koen Oerlemans
06-52583929
koen.oerlemans@fourstar.nl

Stationsstraat 30-32, 9401 KX Assen (route)
Koen Oerlemans
06-52583929
koen.oerlemans@fourstar.nl

Aarhuusweg 2, 9723 JJ Groningen (route)
Koen Oerlemans
06-52583929
koen.oerlemans@fourstar.nl

Verlengde Herendijk 50, 7833 JD Nieuw Amsterdam (route)
Koen Oerlemans
06-52583929
koen.oerlemans@fourstar.nl

Internetadres: www.fourstar.nl

Aantal werknemers: 42
Aantal vestigingen: 20
Oprichtingsjaar: 1999

14622