Samen werken aan
duurzame participatie

FourstaR B.V.

Re-integratie beschouwen wij als "werken met mensen door mensen". No-nonsense, doel- en resultaatgericht, optimale samenwerking zijn kenmerken die op onze organisatie van toepassing zijn. Opdrachtgever, werknemer en de consulent van FourstaR zoeken in trajecten samen naar een oplossing om het...
meer...

Re-integratie beschouwen wij als "werken met mensen door mensen". No-nonsense, doel- en resultaatgericht, optimale samenwerking zijn kenmerken die op onze organisatie van toepassing zijn. Opdrachtgever, werknemer en de consulent van FourstaR zoeken in trajecten samen naar een oplossing om het maximale doel te bereiken. Informeel en persoonlijk contact met een vast aanspreekpunt is daarbij belangrijk. Zo kunnen we snel en adequaat anticiperen en reageren op ontwikkelingen in het traject van de medewerker.
Wij geloven dat er voor iedereen in Nederland een plek is op de arbeidsmarkt. Dat is onze drive. Daarmee bereiken we resultaten waarvan zowel u als werkgever en de betreffende medewerker de vruchten plukken.
FourstaR richt zich specifiek op de private markt waardoor we expert zijn geworden in Outplacementvraagstukken, Duurzame Inzetbaarheid en alle facetten van de WvP ( 1e -, 2e- en 3e spoor re-integratie). Onze begeleiding is bij voorkeur volledig op individuele basis, face to face

Onderscheid met andere organisaties

Snelheid van handelen. Landelijk werkend met ca. 35 consulenten, waarvan 60% meer dan 8 jaar in dienst is. Elke consulent richt zich met zijn/haar deskundigheid op de regionale arbeidsmarkt. Het hoofdkantoor in Rijen ondersteunt met de laatste ontwikkelingen op het gebied van personele vraagstukken en stuurt aan op onderlinge samenwerking voor maximaal resultaat (schadelastbeperking). Daarnaast staat onze dienstverlening, ook bij grote aantallen cliënten, niet snel onder druk.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-03-202404-03-2024

Blik op Werk Keurmerk

FourstaR B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
FourstaR B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

FourstaR B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-03-202404-03-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-67,7
Outplacement-78,1
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,01438,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,8208,2
Sociale activering en participatie8,558,3
Duurzame inzetbaarheid-00,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,720--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond7.78.3135623%
West-Brabant8.68.3134529%
Midden-Brabant8.48.1102836%
Groningen9.48.193426%
Midden-Gelderland7.78.191850%
Flevoland9.48.672429%
Haaglanden8.88.673023%
Noord-Holland Noord8.68.273123%
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe7.4873222%
Groot Amsterdam7.28.364912%
Midden-Limburg98.361250%
Midden-Utrecht7.58.264115%
Zeeland8.9862227%
Zuid-Holland Centraal78.362524%
Zuid-Limburg8.28.362030%
Zuidoost-Brabant7.88.261735%
Friesland8.4851926%
IJsselvechtstreek6.68.351145%
Noordoost-Brabant88.151242%
Zuid-Kennemerland en IJmond7.48.351828%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van FourstaR B.V. .

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Verzuimbegeleiding Wet Verbetering Poortwachter (Re-integratie 1e spoor)

FourstaR voert al jaren en zeer succesvol de 1e spoor re-integratietrajecten uit voor KPN en NS. Referenties op aanvraag.

Verzuimbegeleiding Wet Verbetering Poortwachter (Re-integratie 2e spoor)

FourstaR voert al sinds de invoering van de WVP en zeer succesvol landelijk 2e spoor re-integratietrajecten uit voor bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen voor vele diverse doelgroepen en branches. Referenties op aanvraag. Persoonlijk contact staat daarbij centraal, door consulenten die in dienst zijn bij FourstaR. Face to face daar waar mogelijk en in overleg via hybride systemen, wat het beste past bij de deelnemer op dat moment!

Verzuimbegeleiding Re-integratie 3e spoor / WGA-dossiers

FourstaR voert al vele jaren en zeer succesvol de 3e spoor re-integratie / dienstverlening WGA-dossiers uit voor bedrijven, verzekeringsmaatschappijen/tussenpersonen. Referenties op aanvraag.

Outplacement

FourstaR voert al vele jaren en zeer succesvol zowel individuele-, als collectieve Outplacementtrajecten uit. Met trots noemen wij daarbij een aantal aansprekende opdrachtgevers: Philip Morris, KPN, NS, Heijmans, ING, Ahold (Coffee Company), DSM, Philips Lightning, Essent, Lidl en NedTrain. Referenties op aanvraag.

Competentie Gericht Coachen / Loopbaancoaching

Ter voorkoming van langdurige uitval c.q. voor werknemers met een loopbaanprobleem voert FourstaR al vele jaren en zeer succesvol trajecten Competentie Gericht Coachen uit o.a. voor KPN. Referenties op aanvraag.

Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk (ZW- , AG- en IRO-trajecten UWV)

FourstaR voert al vanaf 1999 en zeer succesvol landelijk trajecten voor het UWV uit voor klanten met een Ziektewet- of Arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit betreffen trajecten op basis van reguliere gunningen of op basis van een IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst). Referenties op aanvraag.

Diagnose, onderzoek, loopbaanori�ntatie

FourstaR voert al vele jaren en zeer succesvol o.a. arbeidsdeskundige onderzoeken, haalbaarheidsonderzoeken 2e spoor, trajecten loopbaanori�ntatie en diverse (psychologische) onderzoeken uit . Referenties op aanvraag.
Voor de arbeidsdeskundige onderzoeken wordt gebruik gemaakt van eigen arbeidsdeskundigen en voor de psychologische onderzoeken wordt gebruik gemaakt van eigen psychologen. Allen zijn in vaste dienst.

Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk (Gemeente trajecten)

FourstaR voert al vanaf 1999 en zeer succesvol re-integratietrajecten uit voor mensen met een bijstandsuitkering voor vele gemeenten in heel Nederland. Referenties op aanvraag.

Toeleiden van werk naar werk vanuit fysiek of mentale beperkingen (Wet Verbetering Poortwachter: re-integratie 1e spoor)

FourstaR voert al jaren en zeer succesvol de 1e spoor re-integratietrajecten uit voor KPN en NS. Referenties op aanvraag.

Toeleiden van werk naar werk vanuit fysiek of mentale beperkingen (Wet Verbetering Poortwachter: re-integratie 2e spoor)

FourstaR voert al sinds de invoering van de WVP en zeer succesvol landelijk 2e spoor re-integratietrajecten uit voor bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen voor vele diverse doelgroepen en branches. Referenties op aanvraag.

Advisering en Onderzoek

FourstaR is al vele jaren een betrouwbare partij voor advisering en onderzoek, zoals assessments, zowel algemeen als functie gericht. Specifieke producten en referenties op aanvraag.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Uitkeringsgerechtigden gemeenten

FourstaR voert al vanaf 1999 en zeer succesvol re-integratietrajecten uit voor mensen met een bijstandsuitkering voor vele gemeenten in heel Nederland. Referenties op aanvraag.

Uitkeringsgerechtigden UWV

FourstaR voert al vanaf 1999 en zeer succesvol landelijk trajecten voor het UWV uit voor klanten met een Ziektewet- of Arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit betreffen trajecten op basis van reguliere gunningen of op basis van een IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst). Referenties op aanvraag.

50+ (UWV, Outplacement en Re-integratie 2e spoor)

FourstaR voert al vanaf 1999 en zeer succesvol landelijk trajecten voor het UWV uit voor klanten met een Ziektewet- of Arbeidsongeschiktheidsuitkering, die ouder zijn dan 50 jaar. Dit betreffen trajecten op basis van reguliere gunningen of op basis van een IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst).
Bij o.a. Philip Morris voert FourstaR in het kader van Outplacement ook trajecten uit voor een zeer grote populatie 50+-ers. Ook bij vele 2e spoortrajecten voert FourstaR specifioeke trajecten uit voor 50+-ers. Daarnaast Referenties op aanvraag.

WGA-uitkeringsgerechtigden

FourstaR voert al vele jaren en zeer succesvol de 3e spoor re-integratie / dienstverlening WGA-dossiers uit voor bedrijven, verzekeringsmaatschappijen/tussenpersonen. Referenties op aanvraag.

Jongeren

FourstaR voert al vele jaren en zeer succesvol specifieke re-integratietrajecten uit voor jongeren voor vele gemeenten in heel Nederland. Referenties op aanvraag.

Arbeidsongeschikten in het kader van de WVP

FourstaR voert al sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en zeer succesvol landelijk 2e spoor re-integratietrajecten uit voor bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen voor vele diverse doelgroepen en branches. Referenties op aanvraag.

Contact

Vestigingen

Hoofdstraat 23, 5121 JA Rijen (route)
Rainier Nuijten
06-20143986
rainier.nuijten@fourstar.nl

Joan Muyskenweg 22, 1096 CJ Amsterdam (route)
Rainier Nuijten
06-20143986
rainier.nuijten@fourstar.nl

Stationsstraat 4, 4611 CC Bergen op Zoom (route)
Rainier Nuijten
06-20143986
rainier.nuijten@fourstar.nl

Noorderstraat 1-2u, 1823 CS Alkmaar (route)
Rainier Nuijten
06-20143986
rainier.nuijten@fourstar.nl

Platinaweg 25, 2544 EZ Den Haag (route)
Rainier Nuijten
06-20143986
rainier.nuijten@fourstar.nl

Sluisjesdijk 37, 3087 AD Rotterdam (route)
Rainier Nuijten
06-20143986
rainier.nuijten@fourstar.nl

Churchilllaan 11, 3527 BG Utrecht (route)
Rainier Nuijten
06-20143986
rainier.nuijten@fourstar.nl

Edisonweg 53e, 4382 NV Vlissingen (route)
Rainier Nuijten
06-20143986
rainier.nuijten@fourstar.nl

Salvador Allendelaan 9, 5131 BZ 's-Hertogenbosch (route)
Rainier Nuijten
06-20143986
rainier.nuijten@fourstar.nl

Godsweerdersingel 23, 6041 GJ Roermond (route)
Rainier Nuijten
06-20143986
rainier.nuijten@fourstar.nl

In de Cramer 3, 6411 RS Heerlen (route)
Rainier Nuijten
06-20143986
rainier.nuijten@fourstar.nl

Meander 251, 6825 MC Arnhem (route)
Rainier Nuijten
06-20143986
rainier.nuijten@fourstar.nl

Rigterbeek-Aalten 4 Unit A12, 7512 RB Enschede (route)
Rainier Nuijten
06-20143986
rainier.nuijten@fourstar.nl

James Wattstraat 4, 8912 AR Leeuwarden (route)
Rainier Nuijten
06-20143986
rainier.nuijten@fourstar.nl

Aarhuusweg 2, 9723 JJ Groningen (route)
Rainier Nuijten
06-20143986
rainier.nuijten@fourstar.nl

FourstaR B.V.

Internetadres: www.fourstar.nl

Aantal werknemers: 29
Aantal vestigingen: 15
Oprichtingsjaar: 1999

14622