Werken aan duurzame participatie

Ergo Control B.V. - Bewegen Werkt

Vanuit haar bedrijfsmotto 'Bewegen Werkt!' wordt bijgedragen aan de gezondheid en inzetbaarheid van mensen en organisaties.
Ergo Control BV biedt in dit kader aan gemeenten en UWV de volgende diensten aan:
. Bewegen Werkt (voorheen bekend als Beweging als Warming-up voor Re-integratie...
meer...

Vanuit haar bedrijfsmotto 'Bewegen Werkt!' wordt bijgedragen aan de gezondheid en inzetbaarheid van mensen en organisaties.
Ergo Control BV biedt in dit kader aan gemeenten en UWV de volgende diensten aan:
. Bewegen Werkt (voorheen bekend als Beweging als Warming-up voor Re-integratie)
. Functionele Capaciteit Evaluatie
. Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI)

Bewegen Werkt BV biedt de volgende diensten aan:
. Advies en training in het kader van gezondheidsmanagement
. Meten van gezondheid en inzetbaarheid met de Monitor Duurzame Inzetbaarheid, Health Checks of PMO's
. Interventies, zoals BRAVO workshops, Leefstijlcoaching en stoppen met roken trainingen

Onderscheid met andere organisaties

Landelijke dekking.
Wetenschappelijke onderbouwing van de dienstverlening.
Samenwerking met universiteiten (RUG/UvA/UT).
Samenwerking met: Werkgever / werkgeversorganisatie, Gemeentes, Verzekeraars, UWV.
Zelfstandige en onafhankelijke organisatie.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 25-06-201825-06-2018

Blik op Werk Keurmerk

Ergo Control B.V. - Bewegen Werkt is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Ergo Control B.V. - Bewegen Werkt heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Ergo Control B.V. - Bewegen Werkt neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 25-06-201825-06-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding-00,0
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie7,527,6
Sociale activering en participatie-347,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,020--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 1 april 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Ergo Control B.V. - Bewegen Werkt.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Bewegen Werkt - programma gericht op participatie en gezondheid

Het activeringsprogramma Bewegen Werkt wordt ingezet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Doel is om mensen dusdanig te activeren dat zij in staat zijn om een volgende stap richting een bredere participatie te zetten, zoals werk, vrijwilligerswerk of deelname aan het verenigingsleven.
Bewegen Werkt leent zich hier uitstekend voor omdat door middel van bewegen ook de fysieke en mentale conditie en daarmee de gezondheidstoestand van deelnemers een positieve prikkel krijgt. Men voelt zich frisser en krijgt weer zin in het leven. Doordat aandacht besteed aan een gezonde leefstijl, worden deze effecten geborgd. Men staat er weer open voor om nieuwe activiteiten te ondernemen. Tijdens of direct aansluitend aan deze positieve verandering kan gestart worden met de stap naar (vrijwilligers)werk. Participatiegerichte beweegactiviteiten tijdens Bewegen Werkt dragen hieraan bij.

Functionele Capaciteit Evaluatie (FCE)

Met behulp van gestandaardiseerde fysieke arbeidsgerelateerde testen worden vragen over fysieke mogelijkheden van mensen in arbeid beantwoord. Als onderdeel van FCE wordt beoordeeld of de testresultaten consistent zijn in onderlinge verhoudingen. Deze consistentie geeft inzicht in de inzet van de cliënt tijdens de testen. FCE wordt ingezet in het kader van reintegratie of claimbeoordeling.

Advies en training om te komen tot integraal gezondheidsbeleid

Integraal gezondheidsbeleid betekent dat gezondheid een integraal onderdeel is van uw organisatiebeleid.
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd op het gebied van leefstijl en gezondheid. Deze activiteiten vormen een samenhangend geheel met overige HR-activiteiten. Tevens sluiten de activiteiten aan op noodzaak binnen de organisatie en behoeften van medewerkers. De activiteiten worden gevat in een jaarplanning. Een effectevaluatie zorgt vervolgens voor verdere verankering van gezondheidsbeleid in de organisatie.

Onze adviseurs zijn ervaren in het ondersteunen werkgevers bij de stap naar integraal gezondheidsbeleid. Daartoe zijn verschillende werkvormen en trainingen ontwikkeld, die op maat ingezet kunnen worden.

Meten van gezondheid en inzetbaarheid

Bent u benieuwd naar de gezondheid en inzetbaarheid in uw organisatie?
Of risico op langdurig verzuim of uitval?
Bewegen Werkt kan u hierin ondersteunen bij het bieden van verschillende testen en onderzoeken zoals de Monitor Duurzame Inzetbaarheid®, de Health Check en het Preventief Medisch Onderzoek.

Interventies of activiteiten die bijdragen aan de gezondheid en inzetbaarheid van mensen en organisaties

Bewegen Werkt biedt werkgevers activiteiten of interventies die bijdragen aan de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. Deze diensten zijn; Leefstijlcoaching, Allen Carr’s Stoppen met roken trainingen en BRAVO Workshops.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werkgevers en hun medewerkers

Met onze diensten zijn wij in staat om werkgevers en hun medewerkers preventief te ondersteunen om duurzaam inzetbaar te blijven. Dit leidt tot een toename van het werkplezier, een lager verzuim en een hogere productiviteit.

Mensen met een uitkering

Ergo Control begeleidt met haar activeringsprogramma 'Bewegen Werkt' jaarlijks meer dan 1000 mensen met een uitkering. Het betreft klanten van UWV (Wajong, Wia, WW) of gemeenten (participatiewet, WMO) Vanuit onderzoek is gebleken dat Bewegen Werkt effectief is en dat mensen na hun deelname een veel grotere kans hebben om duurzaam uitgeplaatst te worden in werk.

Contact

Vestigingen

Welnalaan 5, 7523 NG ENSCHEDE (route)
secretariaat
053 477 66 04
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Amsterdam (route)
secretariaat
053 477 66 04
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Bronckhorst (route)
secretariaat
053 477 66 04
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Coevorden (route)
secretariaat
0534776604
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Schiedam (route)
secretariaat
0534776604
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Krimpenerwaard (route)
secretariaat
0534776604
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Oldezaal (route)
secretariaat
0534776604
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Zutphen (route)
secretariaat
0534776604
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Oldebroek (route)
secretariaat
0534776604
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Dronten (route)
secretariaat
0534776604
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Elst - Overbetuwe (route)
secretariaat
0534776604
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Leidschendam - Voorburg (route)
secretariaat
0534776604
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Den Haag (route)
secretariaat
0534776604
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Borger - Odoorn (route)
secretariaat
0534776604
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Emmen (route)
secretariaat
0534776604
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Deventer (route)
secretariaat
0534776604
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Apeldoorn (route)
secretariaat
0534776604
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Amersfoort (route)
secretariaat
0534776604
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Hof van Twente (route)
secretariaat
0534776604
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Montferland (route)
secretariaat
0534776604
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Gorinchem (route)
secretariaat
0534776604
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Breda (route)
secretariaat
0534776604
info@bewegenwerkt.nl

Internetadres: http://www.bewegenwerkt.nl

Aantal werknemers: 60
Aantal vestigingen: 22
Oprichtingsjaar: 1998

974