Werken aan duurzame participatie

Ergo Control B.V. - Bewegen Werkt

Bewegen Werkt staat voor gezonde mensen en organisaties. Met oog en aandacht voor vitaliteit, participatie en stoppen met roken zorgen wij er voor dat Nederland gezonder wordt!

Vitaliteit
Of het nu gaat om een losse interventie of een integrale aanpak van vitaliteit - wij helpen organisaties...
meer...

Bewegen Werkt staat voor gezonde mensen en organisaties. Met oog en aandacht voor vitaliteit, participatie en stoppen met roken zorgen wij er voor dat Nederland gezonder wordt!

Vitaliteit
Of het nu gaat om een losse interventie of een integrale aanpak van vitaliteit - wij helpen organisaties vitaal te worden en te blijven. Dit doen wij met een compleet aanbod aan diensten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Participatie
Wij zetten mensen fysiek, mentaal en sociaal in beweging naar participatie en werkhervatting. Dit doen wij met een bewezen effectief beweegprogramma. Ben je benieuwd wat wij voor uitkeringsgerechtigden van jouw gemeente of van UWV kunnen betekenen?

Stoppen met roken
Op het gebied van stoppen met roken maken we gebruik van de succesvolle en wereldwijde methode van Allen Carr's Easyway. Dit is een snelle en prettige manier om te stoppen met roken. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de training zeer effectief is, ook op lange termijn.

Onderscheid met andere organisaties

  • Landelijke dekking
  • Resultaatgerichte aanpak gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.
  • Samenwerking met universiteiten (RUG/UvA/UT).
  • Samenwerking met: Werkgever / werkgeversorganisatie, Gemeentes, Verzekeraars, UWV.
  • Zelfstandige en onafhankelijke organisatie.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 14-06-201914-06-2019

Blik op Werk Keurmerk

Ergo Control B.V. - Bewegen Werkt is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Ergo Control B.V. - Bewegen Werkt heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Ergo Control B.V. - Bewegen Werkt neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 14-06-201914-06-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding-00,0
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-00,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-57,9
Sociale activering en participatie8,1617,7

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,235--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe7.582010020%
Achterhoek8.87.862030%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 april 2018 tot 1 april 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Ergo Control B.V. - Bewegen Werkt.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Participatie - Bewegen Werkt beweegprogramma

Wij ondersteunen gemeenten en UWV in hun doel om mensen met een uitkering te laten participeren aan de samenleving en werkfit te maken. Dit doen wij met het Bewegen Werkt beweegprogramma.
Ons beweegprogramma is een unieke methode die zorgt dat mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt een veel grotere kans maken op het vinden van werk. Door deelname aan het beweegprogramma verbeteren zowel de mentale als fysieke conditie en de leefstijl. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan arbeidsrelevante competenties, waardoor kans op werkhervatting of maatschappelijke participatie verder wordt vergroot.
Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen heeft aangetoond dat het beweegprogramma tot driemaal zoveel uren betaald werk leidt, dan wanneer een traject wordt gevolgd zonder inzet van dit beweegprogramma. Inclusief vrijwilligerswerk is het rendement bij de deelnemers zelfs zeven maal hoger dan bij de controlegroep.

Participatie - Functionele Capaciteit Evaluatie (FCE)

Met behulp van gestandaardiseerde fysieke arbeidsgerelateerde testen worden vragen over fysieke mogelijkheden van mensen in arbeid beantwoord. Als onderdeel van FCE wordt beoordeeld of de testresultaten consistent zijn in onderlinge verhoudingen. Deze consistentie geeft inzicht in de inzet van de cliënt tijdens de testen. FCE wordt ingezet in het kader van reintegratie of claimbeoordeling.

Vitaliteit - Advies en training

Wilt u binnen uw organisatie aan de slag met vitaliteit maar weet u niet hoe u dit het best kan pakken? Onze adviseurs ondersteunen in het gehele traject van adviseren, ontwikkelen, organiseren en/of evalueren van het vitaliteitsbeleid.

Onze adviseurs werken volgens de 7-stappenmethodiek van Wynne en Clarkin (1992). De 7-stappenmethodiek is een bewezen effectieve en projectmatige aanpak gericht op gezondheidsbevordering. Afhankelijk van de wensen en behoefte binnen uw organisatie ondersteunen onze adviseurs op één of meerdere stappen binnen deze methodiek.

Naast de 7-stappen methodiek wordt gebruik gemaakt van een tweede wetenschappelijk onderbouwde methodiek, namelijk het Huis van Werkvermogen. Aan de hand van het Huis van Werkvermogen wordt inzicht verkregen in gezondheid, competenties, waarden en arbeid/werk van de organisatie, het team of de individuele medewerker.

Vitaliteit - Metingen

Bent u benieuwd naar de gezondheid en inzetbaarheid in uw organisatie?
Of risico op langdurig verzuim of uitval?
Bewegen Werkt kan u hierin ondersteunen bij het bieden van verschillende testen en onderzoeken zoals de Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI), de Health Check en het Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

Vitaliteit - Interventies

Met onze interventies bevorderen wij de vitaliteit van medewerkers. Dit doen wij met workshops, vitaliteitscoaching, leefstijlactiviteiten en de training stoppen met roken volgens de methode van Allen Carr's Easyway.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Gemeenten

Wij ondersteunen gemeenten in hun doel om mensen met een uitkering te laten participeren aan de samenleving en werkfit te maken. Dit doen wij met het Bewegen Werkt beweegprogramma.

UWV

Wij ondersteunen UWV in haar doel mensen met een uitkering werkfit te maken. Het Werkfit-traject bestaat uit individuele coaching en/of deelname aan het Bewegen Werkt beweegprogramma.

Mensen met een uitkering

Wij begeleiden jaarlijks meer dan 1000 mensen met een uitkering door middel van het Bewegen Werkt beweegprogramma. Het betreft klanten van UWV (Wajong, Wia, WW) of gemeenten (participatiewet, WMO)

Werkgevers en hun medewerkers

Wij helpen organisaties vitaal te worden en te blijven. Dit doen wij met een compleet aanbod aan diensten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Met onze drie pakketten sluiten wij altijd aan op het behoefteniveau van uw organisatie.

Contact

Vestigingen

Welnalaan 5, 7523NG Alkmaar (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Almere (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Alphen aan den Rijn (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Amersfoort (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523 NG Amsterdam (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Apeldoorn (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Arnhem (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Borger-Odoorn (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Breda (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Bronckhorst (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Buren (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Coevorden (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Delft (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Den Bosch (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Den Haag (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Deventer (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Doetinchem (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Dordrecht (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Dronten (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Ede (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Eindhoven (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Emmen (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Enschede (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Gorinchem (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5 , 7523 NG Groningen (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Haarlem (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523 NG Haarlemmermeer (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5 , 7523 NG Hengelo (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523 NG Krimpenerwaard (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523 NG Leeuwarden (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523 NG Leiden (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523 NG Leidschendam-Voorburg (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Maastricht (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Meppel (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Montferland (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Nijmegen (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Oldebroek (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523 NG Oldenzaal (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Oosterhout (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523 NG Overbetuwe (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523 NG Rhenen (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523 NG Rijswijk (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523 NG Rotterdam (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523 NG Schiedam (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523 NG Tilburg (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523 NG Utrecht (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523 NG Venlo (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523 NG Westland (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523 NG Zaanstad (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523NG Zoetermeer (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Welnalaan 5, 7523 NG Zwolle (route)
secretariaat
053 477 66 46
info@bewegenwerkt.nl

Internetadres: http://www.bewegenwerkt.nl

Aantal werknemers: 60
Aantal vestigingen: 51
Oprichtingsjaar: 1998

974