Samen werken aan
duurzame participatie

Ephecta B.V.

Ephecta is actief in het bewegen van de loopbanen van mensen die werkzaam zijn.
Als de toekomst van de baan niet meer vanzelfsprekend is, biedt Ephecta de ondersteuning die uw organisatie en uw werknemer zoeken.
We bieden:
* Arbeidsdeskundig onderzoek van de werkplek en matching met de...
meer...

Ephecta is actief in het bewegen van de loopbanen van mensen die werkzaam zijn.
Als de toekomst van de baan niet meer vanzelfsprekend is, biedt Ephecta de ondersteuning die uw organisatie en uw werknemer zoeken.
We bieden:
* Arbeidsdeskundig onderzoek van de werkplek en matching met de mogelijkheden en beperkingen van de
werknemer; uitwerking in een rapportage met arbeidsdeskundige analyse en adviezen over de
vervolgacties door werkgever en werknemer
* Begeleiding bij re-integratie spoor 2 van de Wet Verbetering Poortwachter
* Begeleiding en jobhunting bij zoeken naar ander werk vanuit Outplacement
* Coaching van een werknemer in eigen werk door een psycholoog met als doel het functioneren in het
werk te verbeteren
* Beroepskeuze-onderzoek met testen en loopbaanbegeleiding door een loopbaanadviseur wanneer
werknemer en/of organisatie de competenties van de werknemer anders wenst in te zetten

Onderscheid met andere organisaties

Iedere oplossing begint met een dialoog.Dat is misschien wel het belangrijkste onderscheid van Ephecta met andere dienstverleners. Ieder mens is uniek, ieder loopbaanprobleem verdient daarmee ook een unieke oplossing. Dat kan alleen door echt in gesprek te gaan met elkaar. Zo gaan wij samen met u op zoek naar oplossingen voor de uitdagingen waarvoor u zich gesteld ziet. Deze persoonlijke werkwijze door onze professionele medewerkers, geeft nieuwe energie én richting én duidelijkheid.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-04-202003-04-2020

Blik op Werk Keurmerk

Ephecta B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Ephecta B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Ephecta B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-04-202003-04-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-147,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-147,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal6,915--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Haaglanden88.164115%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 march 2019 tot 1 march 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Ephecta B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Beroeps- en functiegerichte scholing

Een leven lang leren is noodzakelijk, daarmee zorgen wij ervoor dat een loopbaan fit is en blijft. Uitval uit het arbeidsproces kan hiermee voorkomen worden en nieuwe loopbaankansen worden hiermee bereikbaar. Ephecta werkt samen met een scholingspartner die de beste passende scholing tegen de gunstigste prijs selecteert. Er wordt kwalificerende en erkende scholing ingezet die daadwerkelijk bijdraagt aan de uitstroomkansen.

Jobhunting

Intensief op zoek naar ander werk. Daar staan wij voor, daar gaan wij voor. Onze activiteiten staan stuk voor stuk in het teken van het vinden van werk en het daarvoor ter beschikking staande instrumentarium is uitgebreid en doeltreffend. Ephecta beschikt over een netwerk van meer dan 5.000 werkgevers, werkt met Jobport (een uniek vacature matchingssysteem waarin dagelijks 200.000 vacatures beschikbaar zijn), bezoekt Werk'Zoekenden thuis, biedt ook groepsbijeenkomsten met andere Werk'Zoekenden, geeft ondersteuning bij analyseren en verbeteren sollicitatievaardigheden.

Outplacement

Bedrijfseconomische of persoonlijke problemen kunnen ten grondslag liggen aan de inzet van Outplacement. Ephecta voert al jaren met groot succes vele Outplacementopdrachten uit. Uniek is dat Ephecta haar Outplacementactiviteiten zowel op individuele basis als in groepsvorm kan aanbieden. Kenmerken van de Outplacement dienstverlening van Ephecta zijn de mogelijkheden om snel, binnen één week te starten, de intensieve wekelijkse begeleiding en variabele looptijden van de dienstverlening.

Outplacement van Ephecta brengt nieuw werk en zo ononderbroken mogelijke loopbaan binnen handbereik.

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Als niet duidelijk is wat iemand kan of wil, ondersteunen we bij het zoeken naar reële arbeidsmarktmogelijkheden. Dit kan op diverse manieren variërend van onderzoeken, assessments, loopbaanonderzoek of persoonlijke coachingsgesprekken. Hoofddoel is dat duidelijk wordt wat iemand kan en wil en wat de reële arbeidsmarktkansen daarin zijn. Ons uitgebreide Test- en Onderzoekscentrum zorgt ervoor dat wij alle mogelijke arbeids- en beroepsvragen van een passende oplossing kunnen voorzien.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Re-integratie 2e spoor is een belangrijk onderdeel van het gehele verzuimproces waarvoor werkgevers verantwoordelijk zijn. Niet of niet tijdige inzet van re-integratie 2e spoor kan voor werkgevers leiden tot hoge loonsancties. Voor werknemers kan een eventuele uitkering in gevaar komen.

Ephecta levert re-integratie 2e spoor dienstverlening van een zeer hoog niveau. Wij zorgen ervoor dat de kans op re-integratie wordt gemaximaliseerd terwijl het risico op loonsancties of uitkeringssancties wordt geminimaliseerd. Kernpunten van onze re-integratie 2e spoor dienstverlening zijn individuele dienstverlening bij werknemers thuis, de inzet van Jobport, dagelijks 200.000 vacatures beschikbaar, een volledig Test- en Onderzoekcentrum beschikbaar tegen zeer lage kosten, hoge persoonlijke, telefonische en E-mail contactfrequentie en niet in de laatste plaats een UWV loonsanctieproof traject.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met burn-out/overspannen

Met een psychische arbeidshandicap kun je prima werken. Wij kijken individueel naar wat de mogelijkheden zijn en niet de onmogelijkheden. Er wordt rekening gehouden met de belastbaarheid en de oorzaken van uitval. Deze worden samen met de werkzoekende aangepakt zodat in de toekomst uitval wordt voorkomen.

Lichamelijk gehandicapten

Voor iedereen zijn er mogelijkheden. Met een lichamelijke arbeidshandicap kun je prima werken. Ephecta kijkt naar wat er nog wel mogelijk is en begeleidt intensief en individueel naar ander werk, rekening houdend met de handicap, zonder de handicap leidend te laten zijn. Kennis van de relevante wet-en regelgeving wordt ingezet.

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

Uitgangspunten van onze begeleiding zijn: vertrouwen, wederzijds respect en betrokkenheid. Individueel coachen, klankborden, adviseren en spiegelen op houding en gedrag zijn de basis. Kwaliteiten worden ontdekt, benoemd en op een onderscheidende manier gepresenteerd. Er wordt efficiënt gebruik gemaakt van netwerken.

Moeilijk bemiddelbaren

Ieder mens is anders, ieder traject bij Ephecta dus ook. Geheel individuele coaching bij de werkzoekende thuis is de basis voor succes. Wij zoeken de kortste weg naar werk door gezamenlijk optimaal de kansen op de arbeidsmarkt te benutten. Houding en gedrag, kennis en vaardigheden en persoonlijkheid komen aan bod.

Ouderen (> 55 jaar)

Een hogere leeftijd heeft vele voordelen, alhoewel dat niet altijd door de werkzoekenden zo wordt ervaren. Wij zorgen er samen met de werkzoekende individueel voor dat ze zichzelf succesvol kunnen aanbieden op de arbeidsmarkt. Gebruik je leeftijd als voordeel. Benut al je zoekkanalen effectief en maak gebruik van een netwerk.

Contact

Vestigingen

Hogeweg 3, 5301 LB Zaltbommel (route)
Anneke van Sprang
06 10 92 24 80
anneke.van.sprang@ephecta.nl

Wij komen bij u thuis! , 7311 AB Apeldoorn (route)

Wij komen bij u thuis! , 3314 AB Dordrecht (route)

Wij komen bij u thuis! , 7607 GS Almelo (route)

Wij komen bij u thuis! , 9602 AB Hoogezand-Sappemeer (route)

Wij komen bij u thuis! , 5611 HD Eindhoven (route)

Wij komen bij u thuis! , 5911 AB Venlo (route)

Wij komen bij u thuis! , 7551 AB Hengelo (route)

Wij komen bij u thuis! , 6221 AB Maastricht (route)

Wij komen bij u thuis! , 5911 AB Venlo (route)

Wij komen bij u thuis! , 1019 AZ Amsterdam (route)

Wij komen bij u thuis! , 1962 AB Heemskerk (route)

Wij komen bij u thuis! , 5231 AB 's Hertogenbosch (route)

Wij komen bij u thuis! , 8041 AB Zwolle (route)

Wij komen bij u thuis! , 6001 AB Weert (route)

Wij komen bij u thuis! , 2284 AB Rijswijk (route)

Wij komen bij u thuis! , 4331 AB Middelburg (route)

Wij komen bij u thuis! , 2903 AB Capelle aan den Ijssel (route)

Wij komen bij u thuis! , 5701 AB Helmond (route)

Wij komen bij u thuis! , 2034 AB Haarlemmermeer (route)

Wij komen bij u thuis! , 3333 AB Zwijndrecht (route)

Wij komen bij u thuis! , 4811 AB Breda (route)

Wij komen bij u thuis! , 7511 AB Enschede (route)

Wij komen bij u thuis! , 4701 AB Roosendaal (route)

Wij komen bij u thuis! , 9402 AB Assen (route)

Wij komen bij u thuis! , 8931 AB Leeuwarden (route)

Wij komen bij u thuis! , 7902 AB Hoogeveen (route)

Wij komen bij u thuis! , 3431 AB Nieuwegein (route)

Wij komen bij u thuis! , 2405 AB Alphen aan den Rijn (route)

Wij komen bij u thuis! , 3521 AV Utrecht (route)

Wij komen bij u thuis! , 6131 AB Sittard-Geleen (route)

Wij komen bij u thuis! , 2011AB Haarlem (route)

Wij komen bij u thuis! , 3901 AB Veenendaal (route)

Wij komen bij u thuis! , 8241 AB Lelystad (route)

Wij komen bij u thuis! , 7551 AB Hengelo (O) (route)

Wij komen bij u thuis! , 1821 AB Alkmaar (route)

Wij komen bij u thuis! , 5144 AB Waalwijk (route)

Wij komen bij u thuis! , 8232 AB Lelystad (route)

Wij komen bij u thuis! , 4536 AB Terneuzen (route)

Wij komen bij u thuis! , 6417AB Heerlen (route)

Wij komen bij u thuis! , 3811 BA Amersfoort (route)

Wij komen bij u thuis! , 5348AB Oss (route)

Wij komen bij u thuis! , 2624 AB Delft (route)

Wij komen bij u thuis! , 5701 AB Helmond (route)

Wij komen bij u thuis! , 6713 AB Ede (route)

Wij komen bij u thuis! , 8041 AB Zwolle (route)

Wij komen bij u thuis! , 1211 AB Hilversum (route)

Wij komen bij u thuis! , 1185 AB Amstelveen (route)

Wij komen bij u thuis! , 6444 AB Brunssum (route)

Wij komen bij u thuis! , 7001 AB Doetinchem (route)

Wij komen bij u thuis! , 6707 AB Wageningen (route)

Wij komen bij u thuis! , 7512 AX Enschede (route)

Wij komen bij u thuis! , 6043AB Roermond (route)

Wij komen bij u thuis! , 7204 AB Zutphen (route)

Wij komen bij u thuis! , 6821 AB Arnhem (route)

Wij komen bij u thuis! , 6531 AB Nijmegen (route)

Wij komen bij u thuis! , 5021 AB Tilburg (route)

Wij komen bij u thuis! , 9712 AB Groningen (route)

Wij komen bij u thuis! , 9934 AB Delfzijl (route)

Wij komen bij u thuis! , 1501 AB Zaanstad (route)

Wij komen bij u thuis! , 3224 AB Hellevoetsluis (route)

Wij komen bij u thuis! , 7821 AB Emmen (route)

Wij komen bij u thuis! , 1948 AB Velsen (route)

Wij komen bij u thuis! , 4611 AB Bergen op Zoom (route)

Wij komen bij u thuis! , 4201 AB Gorinchem (route)

Wij komen bij u thuis! , 3111 AB Schiedam (route)

Wij komen bij u thuis! , 4001 AB Tiel (route)

Wij komen bij u thuis! , 3144 AB Maassluis (route)

Wij komen bij u thuis! , 2806 AB Gouda (route)

Wij komen bij u thuis! , 2713 AB Zoetermeer (route)

Wij komen bij u thuis! , 2311 AB Leiden (route)

Wij komen bij u thuis! , 2984 AB Ridderkerk (route)

Wij komen bij u thuis! , 1315 AB Almere (route)

Wij komen bij u thuis! , 8442 AB Heerenveen (route)

Wij komen bij u thuis! , 6371 AB Landgraaf (route)

Wij komen bij u thuis! , 7411 AB Deventer (route)

Wij komen bij u thuis! , 2635 AB Hoorn (route)

Wij komen bij u thuis! , 2574 AB Den Haag (route)

Wij komen bij u thuis! , 3111 AB Schiedam (route)

Wij komen bij u thuis! , 3702 AB Zeist (route)

Wij komen bij u thuis! , 4901 AB Oosterhout (route)

Wij komen bij u thuis! , 1782 AB Den Helder (route)

Wij komen bij u thuis! , 1443 AB Purmerend (route)

Wij komen bij u thuis! , 3203 AB Spijkenisse (route)

Wij komen bij u thuis! , 6987 AB Rheden (route)

Wij komen bij u thuis! , 3135 AB Vlaardingen (route)

Wij komen bij u thuis! , 9502 AB Stadskanaal (route)

Wij komen bij u thuis! , 8605 AB Sneek (route)

Wij komen bij u thuis! , 4383 AB Vlissingen (route)

Wij komen bij u thuis! , 3071 AA Rotterdam (route)

Wij komen bij u thuis! , 3314 AB Dordrecht (route)

Wij komen bij u thuis! , 6463 AB Kerkrade (route)
Ronald Donkers
040 2358545
ronald.donkers@epheon.nl

Internetadres: http://www.ephecta.nl

Aantal werknemers: 6
Aantal vestigingen: 92
Oprichtingsjaar: 2013

1446