Samen werken aan
duurzame participatie

Enteetwee

Enteetwee geeft Nederlands als tweede taal, met onder bepaalde voorwaarden examengarantie aan statushouders die onder de wet 2013 vallen: als u het hele traject bij Enteetwee volgt en u slaagt niet, dan kunt u toch de lessen blijven volgen zodat u wél slaagt.
Enteetwee biedt aan de...
meer...

Enteetwee geeft Nederlands als tweede taal, met onder bepaalde voorwaarden examengarantie aan statushouders die onder de wet 2013 vallen: als u het hele traject bij Enteetwee volgt en u slaagt niet, dan kunt u toch de lessen blijven volgen zodat u wél slaagt.
Enteetwee biedt aan de statushouders die vallen onder de WI 2013 alfabetiseringstrajecten, inburgeringstrajecten, voorbereidingstrajecten voor de Staatsexamens I en II, "gewone" taaltrajecten, duale trajecten en taaltrajecten via Zoom.
Gezinsmigranten die onder de nieuwe wet vallen en inburgeringsplichtig zijn, WI 2021, kunnen bij ons de Z-route doen, alsmede de B1-route.
In een alfabetiseringsgroep zitten maximaal 12 studenten, in de andere groepen maximaal 20.
Bij opleidingsniveau staan onze uur-prijzen vermeld (vanaf 10,25 per uur bij 5 dagdelen per week).

Onderscheid met andere organisaties

Enteetwee onderscheidt zich in eerste instantie door de examengarantie. Daarnaast door flexibiliteit en de intensieve taaltrajecten. Enteetwee gaat ervan uit, en stimuleert dat iedereen zoveel mogelijk tijd besteed aan zijn inburgering. Dat maakt een snelle inburgering mogelijk en bereidt ook goed voor op het leven in Nederland. Tevens begeleiden wij mensen zoveel als mogelijk naar vrijwilligerswerk en/of werk.
Bij Enteetwee proberen we iedereen op een passende manier de taal te leren.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 22-11-202322-11-2023

Blik op Werk Keurmerk

Enteetwee is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Enteetwee heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Enteetwee werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Enteetwee neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 22-11-202322-11-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,8558,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,02--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Achterhoek7.97.8529754%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Enteetwee.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 20
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 10,25
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 10,25
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 10,25
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 10,25

Diensten

Inburgeringstraject

Enteetwee biedt inburgeringstrajecten voor iedereen. U leert zoveel mogelijk in uw eigen tempo en wij bekijken met u hoe u zoveel mogelijk tijd aan uw inburgering kunt besteden. Hierdoor kunnen statushouders snel hun examen halen en met hun leven in Nederland beginnen.
Kijk op de website voor meer informatie.

Alfabetiseringstraject

Alfabetisering is een noodzakelijke basis voor analfabeten en laag opgeleiden. De ervaring leert dat ook middelbaar en hoog opgeleiden baat hebben bij een goede basis van het Nederlands en haar klanken.
Afhankelijk van de toets resultaten bij een intake wordt extra lestijd gereserveerd voor een alfabetiseringstraject.
Kijk op de website voor meer informatie.

Staatsexamen programma I

Het is altijd zinvol Staatsexamen te doen. Dat biedt meer mogelijkheden voor de toekomst. Aan de hand van de toetsen bij de intake bekijken we de mogelijkheden, waaronder Staatsexamen I en II.
Kijk op de website voor meer informatie.

Staatsexamen programma II

Het is altijd zinvol Staatsexamen te doen. Dat biedt mogelijkheden voor de toekomst. Aan de hand van de toetsen bij de intake bekijken we de mogelijkheden, waaronder Staatsexamen I en II.
Kijk op de website voor meer informatie.

Taaltraject

Gemeentes en bedrijven hebben soms behoefte aan taaltrajecten. Enteetwee kan in die behoefte voorzien.
Wij zijn gespecialiseerd in duale trajecten.

Online onderwijs

Het is bij Enteetwee mogelijk via internet, en dus vanuit huis, Nederlands te leren en U voor te bereiden op het inburgeringsexamen of Staatsexamen. Eerst kijken we wel samen of deze methode geschikt is voor U omdat er veel discipline en zelfwerkzaamheid van U gevraagd wordt. Het traject is een combinatie van Zoom, mail en internetopdrachten via speciale programma's voor NT2.
mensen die moeten alfabetiseren kunnen hier GEEN gebruik van maken.
Kijk op de website voor meer informatie.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

laaggeletterden

Voor laaggeletterden zijn er trajecten om lezen en schrijven te leren. In deze trajecten komen dagelijkse thema's (de dokter, wonen, nutsvoorzieningen enz.) aan de orde om de zelfredzaamheid te vergroten.

midden en hoog opgeleide mensen

Voor deze groepen zijn er verschillende groepen, afhankelijk van het uitstroomdoel (inburgeren of staatsexamen nt2 I of NT2 II)

Contact

Vestigingen

Havenstraat 5a, 7005AG Doetinchem (route)
Anne-Marie Kunst/Anita Rienstra
06-16027912
administratie@enteetwee.nl

Enteetwee

Internetadres: http://www.enteetwee.nl

Aantal werknemers: 6
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2005

14655