Werken aan duurzame participatie

De Werkmeester B.V.

De Werkmeester; dit is wie we zijn, dit is ons bestaansrecht. Sterker nog, het is een onderdeel van onze naam! De Werkmeester werkt vanuit de gedachte “iederéén doet mee”, want alle mensen maken volwaardig deel uit van de samenleving en kunnen naar vermogen participeren in de samenleving...
meer...

De Werkmeester; dit is wie we zijn, dit is ons bestaansrecht. Sterker nog, het is een onderdeel van onze naam! De Werkmeester werkt vanuit de gedachte “iederéén doet mee”, want alle mensen maken volwaardig deel uit van de samenleving en kunnen naar vermogen participeren in de samenleving. Meedoen is de norm, werken het middel en waar mogelijk het doel!

De Werkmeester is een erkende jobcoach-organisatie met als doel, het begeleiden van mensen naar en in betaald werk. De Werkmeester is er voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, voor wie het zoeken en behouden van een baan soms een onmogelijke opgave lijkt. Wij voeren trajecten en /of jobcoaching uit voor de volgende doelgroepen: mensen met een Wajongstatus; met een structurele functionele beperking (SFB-status); vallend onder de participatiedoelgroep en maatwerktrajecten vanuit gemeenten.

Sinds 2008 heeft de Werkmeester tevens een aanwijzing Sociale werkvoorziening.
Waar anderen stoppen, gaan wij verder!

Onderscheid met andere organisaties

Onze jobcoaches, merendeels al jarenlang in dienst, hebben ruime ervaring met zeer moeilijk plaatsbare doelgroepen, begrijpen de taal van onze kandidaten maar spreken ook de taal van werkgevers en bedrijfsleven en zijn hierdoor de belangrijke schakel tussen kandidaten en werkgevers. Onze snelle aanpak resulteert in succesvolle activeringen en/of plaatsingen en zeer tevreden kandidaten en werkgevers.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 29-01-202029-01-2020

Blik op Werk Keurmerk

De Werkmeester B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
De Werkmeester B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

De Werkmeester B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 29-01-202029-01-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-218,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-297,9
Sociale activering en participatie-27,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,52--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuid-Limburg7.48174935%
Groot Amsterdam7.28126718%
Gooi en Vechtstreek6.8881844%
Midden-Limburg6.9872232%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 11 february 2019 tot 16 december 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van De Werkmeester B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

De Werkmeester voert al vele jaren en zeer succesvol jobcoaching uit voor UWV en gemeenten. Wij maken ons sterk voor individuele coaching on the job; niet alleen observeren maar daadwerkelijk meewerken met de kandidaat waarbij gewerkt wordt met leerdoelen welke met begeleider op de werkvloer worden afgestemd en geëvalueerd. Het doel van coaching on the job is de inzetbaarheid van de kandidaat te vergroten, de duurzaamheid van de plaatsing te bevorderen en daarmee uitval te voorkomen.Referenties op aanvraag.

Toeleiden naar werk – vanuit situatie geen werk

De Werkmeester voert al jarenlang zeer succesvol landelijk trajecten voor UWV-kandidaten. Ingezette trajecten zijn op basis van reguliere gunningen en Raamovereenkomsten. Onze intensieve begeleiding is gericht op activering. Voor kandidaten die plaatsbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt zetten we jobhunting en/of jobcarving in om hen te bemiddelen en begeleiden naar werk met als doel dat de plaatsing duurzaam wordt. Door middel van jobcoaching begeleiden we de kandidaten intensief na plaatsing om uitval te voorkomen.

Referenties op aanvraag.

Werkfit / Activering

De Werkmeester voert al jarenlang zeer succesvol trajecten m.b.t. Werkfit uit voor UWV-kandidaten en Activeringstrajecten voor gemeenten-kandidaten waarbij onze intensieve begeleiding is gericht op activering. We trainen werknemersvaardigheden om kandidaten voor te bereiden op de arbeidsmarkt, doen samen met de kandidaten een arbeidsmarktverkenning waarbij het zelfbeeld vertaald wordt naar reële beroepswens om tot een helder zoekprofiel te komen en maken gebruik van stages en werkervaringsplekken om kandidaten werkfit te maken. Referenties op aanvraag.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong / SFB)

Participatiewet kandidaten via gemeenten

Contact

Vestigingen

Anne Frankplein 12, 5122 CB Rijen (route)
Colinda Fievet
06-46705215
colinda.fievet@werkmeester.nl

Joan Muyskenweg 22 , 1096 CJ Amsterdam (route)
Ellis Schuurs
06-46705270
ellis.schuurs@werkmeester.nl

Noorderstraat 1-2U, 1823 CS Alkmaar (route)
Ellis Schuurs
06-46705270
ellis.schuurs@werkmeester.nl

Churchilllaan 11, 3527 BG Utrecht (route)
Ellis Schuurs
06-46705270
ellis.schuurs@werkmeester.nl

St. Matthiasstraat 7, 6004 AB Weert (route)
Samantha van Bogaert
06-46705256
samantha.vanbogaert@werkmeester.nl

Spoorsingel 1, 6412 AA Heerlen (route)
Marc Wöltgens
06-29528618
marc.woltgens@werkmeester.nl

Internetadres: www.werkmeester.nl

Aantal werknemers:
Aantal vestigingen: 6
Oprichtingsjaar:

1372