Samen werken aan
duurzame participatie

De Werkmeester B.V.

De Werkmeester; dit is wie we zijn, dit is ons bestaansrecht. Sterker nog, het is een onderdeel van onze naam! De Werkmeester werkt vanuit de gedachte iedereen doet mee, want alle mensen maken volwaardig deel uit van de samenleving en kunnen naar vermogen participeren in de samenleving. Meedoen is...
meer...

De Werkmeester; dit is wie we zijn, dit is ons bestaansrecht. Sterker nog, het is een onderdeel van onze naam! De Werkmeester werkt vanuit de gedachte iedereen doet mee, want alle mensen maken volwaardig deel uit van de samenleving en kunnen naar vermogen participeren in de samenleving. Meedoen is de norm, werken het middel en waar mogelijk het doel!

De Werkmeester is een erkende jobcoach-organisatie met als doel, het begeleiden van mensen naar en in betaald werk. De Werkmeester is er voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, voor wie het zoeken en behouden van een baan soms een onmogelijke opgave lijkt. Wij voeren trajecten en /of jobcoaching uit voor de volgende doelgroepen: mensen met een Wajongstatus; met een structurele functionele beperking (SFB-status); vallend onder de participatiedoelgroep en maatwerktrajecten vanuit gemeenten.

Sinds 2008 heeft de Werkmeester tevens een aanwijzing Sociale werkvoorziening.
Waar anderen stoppen, gaan wij verder!

Onderscheid met andere organisaties

Onze jobcoaches, merendeels al jarenlang in dienst, hebben ruime ervaring met zeer moeilijk plaatsbare doelgroepen, begrijpen de taal van onze kandidaten maar spreken ook de taal van werkgevers en bedrijfsleven en zijn hierdoor de belangrijke schakel tussen kandidaten en werkgevers. Onze snelle aanpak resulteert in succesvolle activeringen en/of plaatsingen en zeer tevreden kandidaten en werkgevers.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 19-04-202419-04-2024

Blik op Werk Keurmerk

De Werkmeester B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
De Werkmeester B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

De Werkmeester B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 19-04-202419-04-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-57,7
Jobcoaching8,1618,2
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-218,3
Sociale activering en participatie8,3198,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,611--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuid-Limburg8.18.34914634%
Groot Amsterdam7.88.3268132%
Midden-Limburg8.48.3123633%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 20 february 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van De Werkmeester B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

De Werkmeester voert al vele jaren en zeer succesvol jobcoaching uit voor UWV en gemeenten met als doel dat de kandidaat leert om taken / werk zo zelfstandig mogelijk uit te voeren en in zijn kracht komt. Wij maken ons sterk voor individuele coaching on the job; niet alleen observeren maar daadwerkelijk meewerken met de kandidaat waarbij gewerkt wordt met leerdoelen welke met begeleider op de werkvloer worden afgestemd en geëvalueerd.

De begeleiding van de jobcoach beperkt zich niet tot theorie. We gaan hands-on aan de slag. Jarenlange ervaring heeft geleerd dat onze aanpak van één-op-één begeleiding op de werkplek resulteert in minimale uitval en minimaal (frequent of langdurig) verzuim. Zo krijgt de kandidaat alle ruimte om zich te ontwikkelen en om te leren. Want bij De Werkmeester vinden we: iedereen verdient een eerlijke kans op passend werk.    

Toeleiden naar werk – vanuit situatie geen werk (Werkfit en Naar Werk trajecten)

De Werkmeester biedt diverse reïntegratie-trajecten vanuit gemeenten en UWV voor kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt. Kandidaten hebben behoefte aan een werkervarings- of arbeidsplaats waar gekeken wordt naar de mogelijkheden en niet alleen naar beperkingen. Zo’n kant-en-klare baan bestaat in onze ogen niet, die moet gecreëerd worden. Onze intensieve begeleiding is gericht op activering. Het doel van onze trajecten is het aanleren van werknemersvaardigheden en beheersbaar maken van belemmeringen waardoor de zelfstandigheid vergroot wordt en de behoefte aan zorg en/of ondersteuning afneemt. Binnen deze trajecten leveren we maatwerk. 

 Voor gemeente hebben we diverse maatwerktrajecten zoals korte activeringstrajecten, praktijkassessments en begeleiding in beschut werk. Voor UWV voeren we al jaren trajecten “Werkfit” en “Naar Werk” uit. Werkfit is vaak de eerste stap binnen het re-integratieproces en is gericht op het ontdekken van de eigen competenties en mogelijkheden.

Sociale activering en participatie

De Werkmeester biedt diverse reïntegratie-trajecten vanuit gemeenten en UWV voor kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt. Kandidaten hebben behoefte aan een werkervarings- of arbeidsplaats waar gekeken wordt naar de mogelijkheden en niet alleen naar beperkingen. Zo’n kant-en-klare baan bestaat in onze ogen niet, die moet gecreëerd worden. Onze intensieve begeleiding is gericht op activering. Het doel van onze trajecten is het aanleren van werknemersvaardigheden en beheersbaar maken van belemmeringen waardoor de zelfstandigheid vergroot wordt en de behoefte aan zorg en/of ondersteuning afneemt. Binnen deze trajecten leveren we maatwerk. Voor gemeente hebben we diverse maatwerktrajecten zoals korte activeringstrajecten, praktijkassessments en begeleiding in beschut werk. 

Modulaire trajecten

Uit de praktijk is gebleken dat niet iedereen klaar is om direct in te stromen in een Werkfit traject, maar dat er voor sommigen nog een stap vooraf nodig is. Voor deze groep kandidaten is er een aantal modulaire re-integratiediensten in het leven geroepen die De Werkmeester uitvoert.

  • Participatie Interventie:

Belemmeringen in kaart brengen en ondersteunen bij verwerking van belemmeringen en emoties door aansluiting te vinden door laagdrempelig vertrouwen te wekken, handvatten bieden en acties opzetten om belemmeringen te beperken.

  • Bevorderen Maatschappelijke Deelname:

Weerbaarheid kandidaat verhogen waardoor een activiteit in groepsverband buitenshuis realiseerbaar wordt door vertrouwen opbouwen | inventariseren leefwijze en belemmeringen | aansluitende activiteit buitenshuis vaststellen, inregelen en begeleiden.

  • Begeleiding bij Scholing:

Praktische en theoretische begeleiding om voortijdige uitval tijdens UWV ingekochte opleiding te voorkomen.

Praktijkassessments

Voor gemeenten en UWV voeren wij praktijkassessments uit met als doel het onderzoeken van participatie mogelijkheden van kandidaten, inzicht krijgen of en binnen welke termijn de kandidaat naar (regulier) werk te begeleiden is.

Onze werkwijze: binnen onze arbeidstrainingscentra of bij werkgevers werknemersvaardigheden in beeld brengen | Testmogelijkheden via Jobport.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong / SFB)

Participatiewet kandidaten via gemeenten

Contact

Vestigingen

Spoorsingel 1, 6412 AA Heerlen (route)
Noor Willemsen
06-46705252
noor.willemsen@werkmeester.nl

Joan Muyskenweg 22 , 1096 CJ Amsterdam (route)
Kim Waage
06-21387500
kim.waage@werkmeester.nl

Churchilllaan 11, 3527 BG Utrecht (route)
Kim Waage
06-21387500
kim.waage@werkmeester.nl

Godsweerdersingel 23, 6041 GJ Roermond (route)
Noor Willemsen
06-46705252
noor.willemsen@werkmeester.nl

De Werkmeester B.V.

Internetadres: www.werkmeester.nl

Aantal werknemers:
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2005

1372