Samen werken aan
duurzame participatie

CIEPA Taal B.V.

De visie van CIEPA Taal is dat inburgering een belangrijke stap is voor mensen om mee te doen in onze maatschappij. Als je de Nederlandse taal kunt spreken en thuis bent in de Nederlandse gebruiken en gewoonten is het immers een kleine stap om daadwerkelijk mee te kunnen doen in de eigen wijk, op...
meer...

De visie van CIEPA Taal is dat inburgering een belangrijke stap is voor mensen om mee te doen in onze maatschappij. Als je de Nederlandse taal kunt spreken en thuis bent in de Nederlandse gebruiken en gewoonten is het immers een kleine stap om daadwerkelijk mee te kunnen doen in de eigen wijk, op de school van je kinderen, een opleiding of studie te kunnen volgen, etc. Je kunt daarnaast beter participeren in sport, de arbeidsmarkt, politiek en sociaal-culturele activiteiten. Met het leren van de Nederlandse taal vergroot je ook je sociale educatieve en/of professionele zelfredzaamheid. Het is belangrijk om te investeren in mensen. Inburgeren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de inburgeraar en van de samenleving. We kunnen samen werken aan een maatschappij waar er voor iedereen kansen en mogelijkheden zijn.

CIEPA Taal onderscheidt zich van de andere taalaanbieders door vraaggericht te werken en bij de leerervaringswereld van de inburgeraar aan te sluiten.

Onderscheid met andere organisaties

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-04-202204-04-2022

Blik op Werk Keurmerk

CIEPA Taal B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met één ster
CIEPA Taal B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

CIEPA Taal B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

CIEPA Taal B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-04-202204-04-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-78,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 april 2021 tot 16 march 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van CIEPA Taal B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 15,45
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 15,45
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 15,45
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 15,45

Diensten

Inburgeringstraject

Welkom bij CIEPA Taal.

CIEPA Taal helpt inburgeraars wegwijs te worden in de Nederlandse taal en samenleving. We leveren maatwerk: deelnemers volgen het traject dat het beste aansluit op hun eigen niveau.

Alfabetiseringstraject

Welkom bij CIEPA Taal,

CIEPA Taal helpt inburgeraars wegwijs te worden in de Nederlandse taal en samenleving. We leveren maatwerk: deelnemers volgen het traject dat het beste aansluit op hun eigen niveau.

Staatsexamen programma I

Welkom bij CIEPA Taal,

CIEPA Taal helpt inburgeraars wegwijs te worden in de Nederlandse taal en samenleving. We leveren maatwerk: deelnemers volgen het traject dat het beste aansluit op hun eigen niveau.

Orintatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Welkom bij CIEPA Taal,

CIEPA Taal helpt inburgeraars wegwijs te worden in de Nederlandse taal en samenleving. We leveren maatwerk: deelnemers volgen het traject dat het beste aansluit op hun eigen niveau.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen, en overige NT2 leerders

Uitkeringsgerechtigden

Vrijwillige inburgeraars

Contact

Vestigingen

Stroyenborghdreef 12, 3562 GN Utrecht (route)
L.Edriouch
030-2657975
info@ciepa-taal.nl

koningin Wilhelminastraat 31, 3751 DE Bunschoten-Spakenburg (route)
L.Edriouch
030-2657975
info@ciepa-taal.nl

CIEPA Taal B.V.

Internetadres: www.ciepa-taal.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2018

14893