Samen werken aan
duurzame participatie

Carrièrewinkel projecten BV

De Carrière winkel heeft ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden van mensen met een achterstand naar de arbeidsmarkt. Wij geloven in de kracht van aandacht en oprechte interesse in onze kandidaten waardoor de intrinsieke doelen en mogelijkheden worden benut. Ons werk is van rechtstreekse invloed...
meer...

De Carrière winkel heeft ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden van mensen met een achterstand naar de arbeidsmarkt. Wij geloven in de kracht van aandacht en oprechte interesse in onze kandidaten waardoor de intrinsieke doelen en mogelijkheden worden benut. Ons werk is van rechtstreekse invloed op het leven van kandidaten. Bij al onze trajecten streven wij naar duurzame oplossingen, continuïteit en reële toekomstperspectieven.

Onze coaches hebben minimaal een HBO niveau / opleiding, gecombineerd met een zakelijke blik en menselijke aanpak. Daarnaast zijn realiteitszin, kennis van de arbeidsmarkt, flexibiliteit naar de klant en heldere communicatie bij ons van belang. Het team van Carrierewinkel bestaat uit (momenteel) 6 medewerkers van diverse opleidingsrichtingen, achtergronden en leeftijdscategorieën. Bij de verdeling van de cliënten kunnen wij daarom rekening houdende en in samenspraak met de cliënt een juiste coach selecteren.
Doelgroepen:

Onderscheid met andere organisaties

Unieke eigenschappen

• Hoge tevredenheid bij kandidaten.
• Hoge beoordeling van Kandidaten (zie blik op werk)
• Kwaliteit geborgd door instituten als OVAL en Blik op Werk.
• Uniforme werkwijze geborgd door ver doorgevoerde automatisering en intervisie.
• Ervaren job-hunters uit de bemiddeling actief voor de re-integratie kandidaten
• Waar mogelijk met gebruikmaking van relaties uit onze uitzend/ detachering tak. Netwerk van bedrijven & vacatures beschikbaar voor de kandidaten.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 27-03-202027-03-2020

Blik op Werk Keurmerk

Carrièrewinkel projecten BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Carrièrewinkel projecten BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Carrièrewinkel projecten BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 27-03-202027-03-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,7268,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal--0--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2020 tot 16 january 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Carrièrewinkel projecten BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

U leert alles wat met succesvol solliciteren te maken heeft.

 • Voorbereiden van sollicitatiegesprekken.
 • Bespreken van de persoonlijke presentatie tijdens gesprekken
 • Training in het schrijven van sollicitatiebrieven met curriculum Vitae
 • Training in het voeren van effectieve sollicitatiegesprekken / rollenspel

coaching

It’s my life coaching is een kortdurend, resultaatgericht programma gericht op de vragen die u op dit moment heeft in uw leven. In vijf tot tien coachingsgesprekken van anderhalf uur a twee uur gaan we op zoek naar waar u op dit moment tegenaan loopt in uw werk, privéleven of op een ander terrein. De coach is ervoor om gedurende de gesprekken te helpen om anders naar uwzelf en uw leven te kijken, waardoor u anders gaat handelen en anders gaat creëren. We noemen dit transformationele coaching.

Assessment

Een assessment kan worden ingezet ter ondersteuning van loopbaanoriëntatie, persoonlijke ontwikkeling of bij het in kaart brengen van competenties.
Hiermee krijgt U door analyse en advies een duidelijk beeld van uw eigen capaciteiten en mogelijkheden. Het advies geeft een beeld van de functies en taakgebieden die passen bij uw wensen. De PPA wordt in rapportvorm uitgebracht en besproken door een consultant die deze methodiek van Thomas International beheerst.

De uitkomsten van deze analyse geven een duidelijk beeld van: oa ambities en drijfveren, interesses, vaardigheden en competenties, persoonlijke waarden en werkstijlvoorkeuren, kennis en kwaliteiten.

Vacaturebemiddeling

De HLS Groep is inmiddels 15 jaar actief op de arbeidsmarkt. Ruim 30.000 klanten/prospects staan in het HLS search & Select Systeem.
Een team van consultants met ieder zijn specifieke vakkennis staan klaar om u te begeleiden in actieve jobhunting.
Gedurende de eerste twee weken vindt er een intensief begeleidingsprogramma plaatst van 6 uur per week. De opvolging bestaat uit wekelijkse contactmomenten.

Dit vindt plaats op de volgende manieren.
Matching in het HLS systeem
Internetwerving
Inschrijven bij vacaturebanken
Mailingen naar klanten / prospects
Telefonisch benaderen van klanten / prospects
Inschakelen breed netwerk van arbeidsbemiddelaars
activeren van uw netwerk

Beroeps- en functiegerichte scholing

We hebben een aantal opleidingen met daaraan een baangarantie gekoppeld.

 • Vrachtwagenchauffeur
 • beveiligingsmedewerker
 • Procesoperator Vapro B
 • Vrachtwagenchauffeur
 • Contact Center medewerker
 • Heftruckchauffeur

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Hoe vind ik een nieuwe plek voor een werknemer die niet meer in de onderneming past? Een alternatieve baan voor iemand die door gezondheidsproblemen moet uitkijken naar ander werk?

Carrièrewinkel Projecten heeft ruim twintig jaar ervaring met het oplossen van dit soort vraagstukken. Onze effectieve re-integratietrajecten (tweede spoor) hebben vele werknemers aan een nieuwe, passende baan geholpen.

Jobhunting

Jobcarving en arbeidsbemiddeling:
Inzet van jobhunting/jobcarving - actief opsporen en benaderen van potentiële werkgevers om te komen tot mogelijkheden voor een (samengestelde) functie door de coach vanuit Carrièrewinkel Projecten en met inzet van het uitgebreide netwerk van de HLS Groep, waar Carrièrewinkel Projecten onderdeel van uit maak.
Dit traject omvat de volgende elementen:

 • Matching in het HLS Systeem
 • internetwerving met behulp van search agents
 • Inschrijven bij verschillende vacaturebanken
 • mailingen verzenden naar klanten en prospects
 • telefonisch benaderen van klanten en prospects
 • inschakelen van een breed netwerk van arbeidsbemiddelaars
 • afspraken met potentiële werkgevers omtrent jobcarving
 • activeren van het netwerk van de klant.

Outplacement

Carrièrewinkel Projecten hanteert een vaste systematiek die het raamwerk vormt van onze outplacement aanpak. Binnen dit raamwerk doorloopt iedere werkzoekende een op maat gesneden traject, omdat ieder persoon en elke vacature uniek zijn. Gedurende het hele traject krijgt een kandidaat persoonlijke begeleiding van een van onze coaches. Deze coach is tevens het vaste aanspreekpunt voor de werkgever.

Job coaching

Onze jobcoach trajecten worden verzorgd door theoretisch en/of in de praktijk opgeleide jobcoaches. Deze trajecten hebben tot doel de werknemers -veelal met een arbeidsbeperking- op de werkplek te begeleiden naar een contractverlenging c.q. vast contract bij de werkgever. Daartoe begeleiden wij indien nodig ook de werkgever in de omgang met de beperking van de werknemer en adviseren wij waar gewenst aangaande zaken als Loonwaarde onderzoek, job-carving en passende werkinstructies.

Hierbij staan de werknemer en het creëren van een zowel letterlijk en als figuurlijke veilige en duurzame werkplek centraal. Waar nodig zoeken wij naar een andere/ passender functie voor de werknemer of begeleiden we deze bij een voor het werk benodigde opleiding.

Carrierewinkel voert voor het UWV en diverse gemeenten jobcoach trajecten uit, is in het bezit van een jobcoach erkenning UWV en conformeert zich aan de UWV richtlijnen aangaande job-coaching.

werkfit trajecten

Trajecten van Carrièrewinkel Projecten die zich richten op het versterken van werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie Deze starten (zoals alle Werkfittrajecten) met een kennismaking met de coach. Iedere cliënt heeft een vaste coach, die hem of haar gedurende het hele traject begeleidt en ondersteunt. Als het plaatje voor wat betreft de persoonlijkheid, achtergrond en realistische vacatures compleet is, is de volgende stap om de cliënt in aanraking te brengen met werk. Vertrekpunt bij deze fase is het persoonlijk actieplan dat elke cliënt zelf opstelt. Op die manier legt hij zijn eigen De zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van een cliënt worden vergroot doordat hij expliciet zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de vergroting van zijn arbeidskansen. Het eindresultaat is dat de cliënt zich zelfstandig in een werkervaringsplaats of een stage kan handhaven en werknemersvaardigheden / werkritme heeft aangeleerd.

Naar werk trajecten

Trajecten van Carrièrewinkel Projecten die zich richten op het naar werk toe leiden en aan de slag houden van cliënten die reeds werkfit zijn, starten met een kennismakingsgesprek met de coach. Iedere cliënt heeft een vaste coach, die hem of haar gedurende het hele traject begeleidt en ondersteunt daar waar nodig. Een korte snuffelstage of proefplaatsing met bij goed resultaat een contract van minimaal 6 maanden, kan ook deel uitmaken van deze fase. Ook een advies aanvang met een scholingstraject is mogelijk. Als voorwaarde daarbij geldt dat de werkgever een baangarantie afgeeft. Een scholing met baangarantie is slechts voor klein gedeelte van alle cliënten weggelegd. Verreweg de meesten van hen komen via een bemiddelingstraject in aanraking met de arbeidsmarkt. Het eindresultaat is dat klant een betaalde baan heeft. Wanneer een cliënt eenmaal bij een organisatie aan de slag is, houdt Carrièrewinkel Projecten gedurende een half jaar de vinger aan de pols t.b.v. baanbehoud.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Ouderen (> 55 jaar)

Ouderen met veel werkervaring in combinatie met een hoge opleiding, MBO+ / HBO / HBO+ / Universiteit, zijn tevens onze cliënten. Kennis staat hierin centraal.
Ook onderzoeken we, indien gewenst, de mogelijkheden om een toekomst op te bouwen als zelfstandig ondernemer.

Intensieve persoonlijke begeleiding, geen groepsbijeenkomsten maar de persoonlijke aanpak. Elk mens is immers verschillend. Elke situatie en elk probleem is verschillend. Iedereen heeft een eigen andere achtergrond.

Beroepen in de ambacht of industrie

Opleiding met baangarantie (Procesoperator Vapro B)

Wat is dat eigenlijk voor een baan?
De procesoperator heeft een cruciale rol in alle productieprocessen van zowel de (petro)chemische-, de farmaceutische- als de levensmiddelenindustrie. Ook vind je procesoperators in energie- en kerncentrales, in schakelinstallaties en ga zo maar door.

De opleiding VAPRO B is een opleiding op MTS-niveau en bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkcomponent.

Transportberoepen

Opleiding met baangarantie (vrachtwagenchauffeur C rijbewijs + CCVB)

Veel bedrijven in de logistieke sector hebben te maken met een tekort aan chauffeurs met een groot rijbewijs. Een chauffeur is het visitekaartje van een bedrijf. Sociale vaardigheden, betrouwbaarheid en inlevingsvermogen zijn daarbij ook van belang.

Een goede opleiding en begeleiding van aankomende chauffeurs is van essentieel belang. Met een 30-tal gerenommeerde bedrijven zijn er afspraken gemaakt voor starters op de arbeidsmarkt. Er is gekozen voor een kleine groep van bedrijven met een gedifferentieerd aanbod van werk. Van bakwagen chauffeurs, distributie chauffeurs, container chauffeurs, vaste ritten en internationaal.

Administratieve beroepen

Call of Contact Centers zijn communicatiecentra waar contacten worden gelegd. Deze Centers verzorgen o.a. de telefonische en Internet dienstverlening in opdracht van deze organisaties. Op professionele manier doen zij aan enquêteren, verkoop gerelateerde gesprekken, maken van afspraken, verstrekken van informatie, updaten databanken, prospectie. De opleiding Contact Center Medewerker (CCM) is een competentiegerichte beroepsopleiding en leidt kandidaten op om deze diversiteit aan activiteiten op een professionele manier uit te voeren. De inrichting van de opleiding is bijzonder praktijkgericht. Naast kennis en vaardigheden wordt een juiste attitude en het vermogen om mee te groeien met de ontwikkelingen in het beroep aangeleerd

WIA/WAJONG/ZW

Wij voeren geen groepsgerichte activiteiten uit, alle trajecten zijn maatwerk. Onze consulenten zijn betrokken, realistisch en bereid zich te verdiepen in de persoon achter de werkzoekende en de eisen die een werkgever stelt aan zijn werknemers. Carrière winkel Projecten heeft deskundige medewerkers in dienst. Ze hebben gerichte (coaching) opleidingen en trainingen gevolgd en volgen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de wet- en regelgeving op de voet. Deze ervaring komt het best tot zijn recht in een op een trajecten.

Onze wijze van coaching
Wij voeren trajecten uit die haar basis vinden in de R.E.T. coaching. R.E.T. staat voor Rationele Effectiviteit Training. Het is een methode om gedrag of emoties die iemand als last ervaart, om te buigen naar meer effectief gedrag of gedrag wat je niet belemmert en zich daarnaast richt op persoonlijke capaciteiten, vaardigheden en het opdoen van positieve ervaringen daarmee. We werken daarnaast met DISC, Talenten scans en beroepstesten.

Contact

Vestigingen

Coolsingel 104, 3011 AG ROTTERDAM (route)
Maureen sitton
0104140282
maureen@carrierewinkel.nl

Internetadres: http://www.carrierewinkel-projecten.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2005

6196