Werken aan duurzame participatie

Canters Coaching

Canters Coaching staat voor kwaliteit op het gebied van re-integratie, activering en loopbaancoaching. Cliëntgestuurd en resultaatgericht bieden wij met ons multi-diciplinaire netwerk:

Re-integratie voor vrijwel alle doelgroepen.
Loopbaancoaching in alle fases van uw carrière.
Tweede spoor...
meer...

Canters Coaching staat voor kwaliteit op het gebied van re-integratie, activering en loopbaancoaching. Cliëntgestuurd en resultaatgericht bieden wij met ons multi-diciplinaire netwerk:

Re-integratie voor vrijwel alle doelgroepen.
Loopbaancoaching in alle fases van uw carrière.
Tweede spoor-trajecten i.h.k.v. de Wet Verbetering Poortwachter.
Outplacement.
Beleidsmatige advies over- en praktische uitvoering van de bevordering duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.
Sociale activering van uitkeringsgerechtigden als opstap naar werk.
Advies, training en coaching voor organisaties en uitvoerenden die zich bezig houden met re-integratie en activering.

Onderscheid met andere organisaties

Onze Maatwerk-aanpak doet zowel recht aan de noodzaak tot schadelastbeperking voor de opdrachtgever als de ontwikkeling in een duurzame loopbaan voor de deelnemer/werkzoekende.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 27-06-201927-06-2019

Blik op Werk Keurmerk

Canters Coaching is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Canters Coaching heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Canters Coaching neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 27-06-201927-06-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,2107,9
Sociale activering en participatie-00,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal*1--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Noord-Limburg7.1891753%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 april 2019 tot 16 march 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Canters Coaching.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Loopbaanadvies / onderzoek

In het loopbaantraject staan vragen als: wat kan ik, wat vind ik leuk om te doen en waar vind ik dat centraal. Via deze vragen brengen we jouw favoriete vaardigheden, kennis en voorkeuren in kaart. We onderzoeken wat je belangrijk vindt, waar je goed in bent en waar je energie uit haalt. Hoe en waar kun je jouw vaardigheden en kennis beter inzetten zodat je weer plezier hebt in je werk? We kijken naar je huidige situatie. Wat wil en kun je veranderen? Vervolgens onderzoeken we jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt, en werken we aan je persoonlijke presentatie (C.V., LinkedIn profiel, etc), zodat jij het werk dat je wilt doen ook kunt vinden of creëren.

Outplacement

Soms is het nodig om afscheid te nemen van een van uw werknemers. Door inzet van een outplacementtraject helpt u uw medewerker op weg naar een nieuwe baan. Canters Coaching heeft ruime ervaring in de uitvoering van individuele maatwerktrajecten op weg naar werk: ieder mens is immers uniek.
In elk traject wordt aandacht besteed aan het accepteren van de gegeven situatie en het vergroten van de veranderingsbereidheid. Met behulp van een loopbaanonderzoek ontdekt de kandidaat zijn kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
De kandidaat wordt gecoacht bij het maken van een goed CV, in het gebruik maken van het eigen netwerk en in de voor hem adequate manier van solliciteren. De kandidaat heeft zicht op de functie waarop hij solliciteert en weet de eigen competenties te verkopen.
Toegesneden op de situatie van de kandidaat worden er aanvullende modules ingezet.

Trajecten sociale activering

In plaats van een kant-en-klaar product aan te bieden gaan wij met de cliënt op zoek naar diens drijfveren en motivators. Door hierbij aan te sluiten ontstaat de intrinsieke motivatie die noodzakelijk is om beweging te bewerkstelligen. Wij kunnen maatwerk bieden omdat wij geen vaste vorm hebben; wij vormen onze trajecten naar de cliënt. Daarbij gaan wij niet opzij voor belemmeringen die zich op welk gebied dan ook voordoen. Balancerend op de grens tussen zorg en reïntegratie mobiliseren wij hulp die adequaat belemmeringen weg kan nemen en de weg vrijmaakt om vanuit echte motivatie maatschappelijk (weer) actief te worden.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Alle doelgroepen

Canters Coaching heeft de ervaring en het netwerk om met vrijwel elke specifieke doelgroep cliëntgestuurd en resultaatgericht aan de slag te gaan.

Contact

Vestigingen

Hertog Reinoudsingel 151, 5913 XD VENLO (route)
Hans Canters
06-48330631
hanscanters@canterscoaching.nl

Altijd bij u in de buurt! 123, Zuid-Nederland (route)

Knevelsgraafstraat 21, 6041 LGP Roermond (route)
06-48330631
info@canterscoaching.nl

Kasteel Traverse 100, 5701 NR Helmond (route)
06-48330631
info@canterscoaching.nl

Valendries 24, 5831 DV Boxmeer (route)
06-48330631
info@canterscoaching.nl

Internetadres: http://www.canterscoaching.nl

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 5
Oprichtingsjaar: 2002

1273