Samen werken aan
duurzame participatie

BW-Oost B.V.

BW-Oost staat voor Begeleid Werken in Oost-Gelderland. Wij bieden volledige ondersteuning bij de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanwege ziekte of beperking. Persoonlijke dienstverlening is hierbij ons handelsmerk. We werken vanuit de wensen en mogelijkheden van de...
meer...

BW-Oost staat voor Begeleid Werken in Oost-Gelderland. Wij bieden volledige ondersteuning bij de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanwege ziekte of beperking. Persoonlijke dienstverlening is hierbij ons handelsmerk. We werken vanuit de wensen en mogelijkheden van de kandidaat. Met als resultaat gemotiveerde medewerkers.

Onze consulenten en jobcoaches hebben ruime ervaring met Wajong, ZW/WIA, Participatiewet en tweede spoor. Met een netwerk aan specialisten biedt BW-Oost trajecten op maat. Wij kiezen hierin voor een integrale aanpak. Om te komen tot succesvolle plaatsingen gaan we aan de slag met de verschillende leefgebieden van de mens: wonen, financiën en werk.

We bieden snelle plaatsingen in onze sociale ondernemingen om snel het arbeidsritme weer op te pakken en te werken aan de werknemersvaardigheden. Vervolgens is plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt ons doel. We hebben een groot netwerk van werkgevers en werken met ervaren jobfinders.

Onderscheid met andere organisaties

Wij onderscheiden ons met onze unieke hands-on aanpak. In onze trajecten bieden we plek in:
• Ons arbeidstrainingscentrum MAAK voor opbouw werkritme, toetsen belastbaarheid en vergroten werknemersvaardigheden.
• Ons bewegingscentrum om de fysieke fitheid te vergroten onder deskundige begeleiding.
• Ons opleidingscentrum waar we trainingen ontwikkelen gericht op solliciteren, vergroten van de werknemersvaardigheden, webdesign en logistiek.
minder...

Diensten

Begeleid Werken

BW-Oost voert trajecten Begeleid Werken uit voor de sociale werkvoorziening en gemeenten. Hierbij plaatsen we medewerkers bij reguliere bedrijven en verzorgen we de begeleiding van werkgever en werknemer. Ook bieden we rechtstreeks dienstverbanden aan bij BW-Oost om van daaruit de werknemer te ontwikkelen en door te laten stromen naar een dienstverband in regulier werk.

Participatiewet

BW-Oost heeft ruime ervaring in het bieden van re-integratietrajecten vanuit de Participatiewet. Wij zijn er altijd op gericht duurzaam te plaatsen en terugval naar de uitkering te voorkomen.

Jobcoaching

BW-Oost heeft een UWV-erkenning als jobcoachorganisatie en werkt met gekwalificeerde jobcoaches. Jobcoaching, ofwel persoonlijke ondersteuning, is een vorm van intensieve begeleiding van werknemers bij een werkgever. Het doel is om het functioneren van de werknemer te versterken.
Wij hebben zeer veel ervaring met het begeleiden van onder andere Wajongeren naar werk en op de werkplek. BW-Oost kent de doelgroep goed en beschikt over een groot netwerk voor plaatsingen.

Sociale activering en Werkfit maken

In een traject sociale activering of werkfit maken kijken we naar de verschillende leefgebieden van de mens: wonen, financiën, sociale achtergrond en werk. We proberen de klant te activeren om aan de slag te gaan hiermee. Dit doen we samen met netwerkorganisaties op het gebied van onder andere casemanagement, budgetcoaching en woonondersteuning.

Naar werk

In een traject Naar werk begeleiden we kandidaten naar een betaalde werkplek. Dit kan zijn vanuit ziekte naar werk of van werk naar werk. Hoe ziet een traject er uit? De mogelijkheden en interesses worden in kaart gebracht en verwerkt in een persoonsprofiel. Waar nodig wordt scholing of aanbodversterkende trainingen ingezet. De kandidaat wordt begeleid tijdens de sollicitatieprocedure en er wordt actief bemiddeld richting werkgevers.

Tweede spoor

In het 2e spoor traject helpt BW-Oost bij de re-integratie van een zieke werknemer naar een nieuwe baan bij een andere werkgever. Wij hebben veel kennis van de regels en procedures rond ziekteverzuim en re-integratie. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan de individuele begeleiding van de zieke werknemer. Hiervoor hebben we de deskundigheid in huis met arbeidsdeskundigen en bedrijfsarts. Het 2e spoor traject is altijd specifiek gericht op de individuele werknemer en zeer resultaatgericht

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Moeilijk bemiddelbaren

We hebben ruime ervaring met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder personen met een lichamelijke, psychische, verstandelijke beperking of een stoornis in het autistisch spectrum (ASS).

WSW-geïndiceerden

BW-Oost heeft ruime ervaring met de doelgroep WSW. We begeleiden ruim 60 werknemers in het kader van de regeling Begeleid Werken WSW en PGB. Wij voeren deze trajecten uit voor WSW-bedrijven en gemeenten.

Wajong

BW-Oost begeleidt veel jongeren met een Wajong-indicatie. Wij richten ons hierbij op de ontwikkeling van de persoon en gaan altijd voor duurzame plaatsingen.

Mensen met psychische of sociale problematiek

Wij kiezen voor een integrale aanpak door samen te werken met organisaties die zich bezighouden met o.a. woonondersteuning, ondersteuning bij sport en bewegen en budgetcoaching. Door te kijken naar alle leefgebieden proberen wij de klant optimaal te ontwikkelen.

ZW/WIA

We begeleiden veel mensen vanuit Ziektewet en WIA naar werk.

Zieke werknemer in tweede spoor

We begeleiden werknemers die vanwege ziekte niet meer kunnen terugkeren in eigen werk. We gaan samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever.
met veel ervaring in re-integratietrajecten en een groot netwerk aan bedrijven kunnen we de werknemer uitstekend ondersteunen.

Contact

Vestigingen

Transportweg 17, 7007 CL DOETINCHEM (route)
Barbara Kars
0314 395 287
info@bw-oost.nl

BW-Oost B.V.

Internetadres: http://www.bw-oost.nl

Aantal werknemers: 7
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2008

6968