Samen werken aan
duurzame participatie

Baanvak

Baanvak
Baanvak ondersteunt mensen met een arbeidshandicap bij het zoeken en het behouden van een passende baan.
Regulier en betaald werk leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven zoals meer onafhankelijkheid, een beter zelfbeeld en een groter sociaal netwerk. De jobcoach van Baanvak...
meer...

Baanvak
Baanvak ondersteunt mensen met een arbeidshandicap bij het zoeken en het behouden van een passende baan.
Regulier en betaald werk leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven zoals meer onafhankelijkheid, een beter zelfbeeld en een groter sociaal netwerk. De jobcoach van Baanvak werkt conform de Begeleid Werken methodiek om integratie en emancipatie op de reguliere arbeidsmarkt te bewerkstelligen.

Onderscheid met andere organisaties

Baanvak is een stichting zonder winstoogmerk en werkzaam in gebied tussen Tiel – Utrecht – Rotterdam – Dordrecht – Gorinchem – Leerdam en Zaltbommel.
Baanvak is een onderdeel van Syndion, een middelgrote organisatie die zorg- en dienstverlening biedt aan mensen met een handicap.
Waar nodig kan, in een traject beroep gedaan worden op één van de vele werkprojecten van Syndion of kan een gespecialiseerde (gedrags)deskundigheid
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 19-10-202119-10-2021

Blik op Werk Keurmerk

Baanvak is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Baanvak heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Baanvak neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 19-10-202119-10-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching9,488,1

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 20 september 2020 tot 16 august 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Baanvak.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Beeldvorming

Bij Baavak kunnen diverse instrumenten ingezet worden om meer beeld te krijgen op mogelijkheden. Denk aan een arbeidsinteressetest of (snuffel) stages , ondersteuningsvragen, begeleidingsvoorwaarden en wensen van de toekomstige werknemer. Deze informatie vormt het uitgangspunt van het traject.
(snuffel)stages kunnen op één van de vele werkprojecten van Syndion plaatsvinden en natuurlijk ook op de reguliere arbeidsmarkt.

Jobcoaching

Jobcoaching:
De jobcoaching wordt uitgevoerd volgens het instrument “Begeleid Werken”.
Persoonlijke ondersteuning voor de cliënt die bestaat uit introductie, inwerken, aanleren en uitvoeren van de werkzaamheden. Tegelijkertijd is er sprake van coaching waarbij de werknemer inzicht leert krijgen in de eigen mogelijkheden en hoe deze verder te ontwikkelen en uit te breiden.

Ontevreden of klacht ?

Bij ontevredenheid over de dienstverlening of het in willen dienen van een klacht verwijst Baanvak door naar de website van Syndion.
www.syndion.nl

Hier is terug te vinden hoe in contact te komen met de clustermanager of de klachtenfunctionaris.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Anders namelijk:

Specifieke cliëntengroepen:
Mensen met een Wajong uitkering of WIA/WAO/WAZ

Verstandelijk gehandicapt:

De jobcoaches van Baanvak hebben vanuit hun werkverleden bij Syndion veel ervaring opgedaan en ruime expertise verkregen wat betreft de ondersteuning en de coaching van mensen met een verstandelijke handicap. Vanaf de intake tot aan de persoonlijke ondersteuning op de werkplek blijft de cliënt en zijn hulpvraag centraal staan.
Meer deskundigheid bij de jobcoaches wordt verkregen door geregeld deel te nemen aan workshops, cursussen en congressen.

Lichamelijk gehandicapt:

Hierbij denken we ook aan mensen met een visuele of auditieve handicap en mensen die rolstoelgebonden zijn of halfzijdig verlamd.
Specifieke hulpvragen die deze doelgroep met zich mee brengt worden in samenwerking met deskundigen zoals fysiotherapeut of ergotherapeut besproken en begeleid tot een passende oplossing. Wanneer deze niet afdoende blijkt kan een externe deskundige geconsulteerd worden.

Niet Aangeboren Hersenletsel:

De ondersteuning en coaching door de jobcoach van deze doelgroep heeft zich de afgelopen 5 jaar verder kunnen ontwikkelen door het opdoen van ervaring en door het volgen van bijscholingstrajecten vanuit Axon leertrajecten.
Specifiek voor veel cliënten van deze doelgroep is het blijven herhalen van vaardigheden tot die zijn ‘ingesleten’. Daarnaast wordt zorgvuldig het eigen proces van de cliënt gevolgd.

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS):

Mede vanuit de ervaring die opgedaan is bij Syndion hebben jobcoaches van Baanvak veel expertise in het ondersteunen van deze doelgroep en het in kaart brengen van de wijze waarop hun vaardigheden op een juiste manier kunnen worden ingezet.
Meer deskundigheid op het gebied van ASS wordt verkregen door het volgen van diverse cursussen vanuit de eigen organisatie als ook extern

Contact

Vestigingen

Stadhuisplein 4, 4205 AX GORINCHEM (route)
Door Hoogveld
06 22907718
d.hoogveld@syndion.nl

Baanvak

Internetadres: http://www.baanvak.com

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1998

7210