Werken aan duurzame participatie

Baanvak

Baanvak
Baanvak ondersteunt mensen met een arbeidshandicap of structurele functie beperking (SFB) bij het zoeken en het behouden van een passende baan.
Regulier en betaald werk leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven zoals meer onafhankelijkheid, een beter zelfbeeld en een groter...
meer...

Baanvak
Baanvak ondersteunt mensen met een arbeidshandicap of structurele functie beperking (SFB) bij het zoeken en het behouden van een passende baan.
Regulier en betaald werk leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven zoals meer onafhankelijkheid, een beter zelfbeeld en een groter sociaal netwerk. De jobcoaches van Baanvak werken langs het Begeleid Werken instrument om integratie en emancipatie op de reguliere arbeidsmarkt te bewerkstelligen.

Onderscheid met andere organisaties

Baanvak is een stichting zonder winstoogmerk en werkzaam in gebied tussen Tiel – Utrecht – Rotterdam – Dordrecht – Gorinchem – Leerdam en Zaltbommel.
Baanvak is een zelfstandige organisatie die zeer nauw samenwerkt met Syndion, een middelgrote organisatie die zorg- en dienstverlening biedt aan mensen met een handicap in dezelfde regio.
Waar nodig kan, in een traject naar werk een beroep gedaan worden op één van de vele werkprojecten van Syndion of kan een gespecialiseerde (gedrags)deskundigheid geconsulteerd worden.
Kennis, deskundigheid en ervaring liggen vooral op het gebied van arbeidsintegratie van de Wajong doelgroep. Maar ook andere uitkeringsdoelgroepen kunnen een beroep doen op Baanvak – Syndion.
Baanvak werkt met het “Begeleid Werken” instrument om de integratie en emancipatie van mensen met een arbeidshandicap op de open arbeidsmarkt te vergroten.
Een gemiddeld (voor)traject bestaat uit een kennismakingsgesprek - intake en assessement zoals arbeidsinteressetesten, oriëntatie op de arbeidsmarkt en stages.
Dit geeft als resultaat dat in kaart wordt gebracht welke ondersteuningsvragen en begeleidingsvoorwaarden aan de orde zijn.
Hierbij wordt intensieve ondersteuning op maat en coaching gegeven door de jobcoach die het gehele traject begeleidt, ook op de werkplek.
Als een dergelijk traject een arbeidsovereenkomst als resultaat heeft opgeleverd wordt een advies uitgebracht op welke manier en in welke mate persoonlijke ondersteuning en coaching wenselijk is om duurzaamheid te kunnen realiseren.

Samenwerking met:
Verzekeraar, WSW / WIW, UWV

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

Baanvak is in het bezit van certificaten:

  • HKZ

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-12-201903-12-2019

Blik op Werk Keurmerk

Baanvak is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Baanvak heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Baanvak neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-12-201903-12-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-47,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017 / 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal0,00--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 september 2018 tot 16 august 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Baanvak.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Vacaturebemiddeling

Bemiddeling naar regulier werk:
Baanvak heeft de beschikking over een groot netwerk van werkgevers waarmee al jaren wordt samengewerkt.
De jobcoaches van Baanvak ondersteunen de cliënt bij de zoektocht naar een geschikte werkplek welke tijdens de assessmentfase al ingezet wordt. Van de cliënt zelf wordt ook een actieve houding verwacht, en een goede motivatie om mee te werken in het vinden van een passende baan.
Zo wordt bij het deel solliciteren onderzocht en uitgevoerd waar ondersteuning en coaching gewenst is ten aanzien van het schrijven van een sollicitatiebrief, voorbereiden op het sollicitatiegesprek evenals aanwezigheid bij het sollicitatiegesprek zelf.

Proefplaatsing:
Een proefplaatsing kan voor de duur van 3 maanden, met behoud van uitkering overeengekomen worden tussen cliënt en werkgever.
De jobcoach ondersteunt de cliënt tijdens deze periode intensief, dit betekent training van de praktische vaardigheden die nodig zijn op de werkplek, coaching op onder andere gedrag en houding. Op die manier ontstaat er een beeld bij de werkgever, collega’s en cliënt zelf over diens mogelijkheden en het perspectief op deze werkplek. Ook is duidelijker welke vorm van ondersteuning nodig zal zijn.

Nazorg na bemiddeling

Nazorg:
Wanneer een plaatsing gerealiseerd is, wordt in nauw overleg besproken of en welke vorm van nazorg nodig is. In de meeste trajecten zal dit worden vormgegeven door middel van jobcoaching.

Assessment

Assessment:
Binnen dit onderdeel van het totale traject naar werk worden diverse instrumenten ingezet zoals een arbeidsinteressetest of (snuffel) stages om zicht te krijgen op de (on) mogelijkheden, ondersteuningsvragen, begeleidingsvoorwaarden en wensen van de toekomstige werknemer. Deze informatie vormt het uitgangspunt van het traject.
(snuffel)stages kunnen op één van de vele werkprojecten van Syndion plaatsvinden en natuurlijk ook op de reguliere arbeidsmarkt.

Jobcoaching

Jobcoaching:
De jobcoaching wordt uitgevoerd volgens het instrument “Begeleid Werken”.
Persoonlijke ondersteuning voor de cliënt die bestaat uit introductie, inwerken, aanleren en uitvoeren van de werkzaamheden. Tegelijkertijd is er sprake van coaching waarbij de werknemer inzicht leert krijgen in de eigen mogelijkheden en hoe deze verder te ontwikkelen en uit te breiden.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Anders namelijk:

Specifieke cliëntengroepen:
Mensen met een Wajong uitkering of WIA/WAO/WAZ

Verstandelijk gehandicapt:

De jobcoaches van Baanvak hebben vanuit hun werkverleden bij Syndion veel ervaring opgedaan en ruime expertise verkregen wat betreft de ondersteuning en de coaching van mensen met een verstandelijke handicap. Vanaf de intake tot aan de persoonlijke ondersteuning op de werkplek blijft de cliënt en zijn hulpvraag centraal staan.
Meer deskundigheid bij de jobcoaches wordt verkregen door geregeld deel te nemen aan workshops, cursussen en congressen.

Lichamelijk gehandicapt:

Hierbij denken we ook aan mensen met een visuele of auditieve handicap en mensen die rolstoelgebonden zijn of halfzijdig verlamd.
Specifieke hulpvragen die deze doelgroep met zich mee brengt worden in samenwerking met deskundigen zoals fysiotherapeut of ergotherapeut besproken en begeleid tot een passende oplossing. Wanneer deze niet afdoende blijkt kan een externe deskundige geconsulteerd worden.

Niet Aangeboren Hersenletsel:

De ondersteuning en coaching door de jobcoach van deze doelgroep heeft zich de afgelopen 5 jaar verder kunnen ontwikkelen door het opdoen van ervaring en door het volgen van bijscholingstrajecten vanuit Axon leertrajecten.
Specifiek voor veel cliënten van deze doelgroep is het blijven herhalen van vaardigheden tot die zijn ‘ingesleten’. Daarnaast wordt zorgvuldig het eigen proces van de cliënt gevolgd.

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS):

Mede vanuit de ervaring die opgedaan is bij Syndion hebben jobcoaches van Baanvak veel expertise in het ondersteunen van deze doelgroep en het in kaart brengen van de wijze waarop hun vaardigheden op een juiste manier kunnen worden ingezet.
Meer deskundigheid op het gebied van ASS wordt verkregen door het volgen van diverse cursussen vanuit de eigen organisatie als ook extern

Contact

Vestigingen

Stadhuisplein 4, 4205 AX GORINCHEM (route)
Door Hoogveld
0183-665959
d.hoogveld@syndion.nl

Internetadres: http://www.baanvak.com

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1998

7210