Samen werken aan
duurzame participatie

at.groep Personeel

at.groep Personeel richt zich op ondernemers met personeel in dienst. Wij zijn er om deze ondernemers te ontzorgen op gebied van personeelszaken. Denk aan zaken die te maken hebben met re-integratie, outplacement, arbeidsdeskundig advies en maatwerkoplossingen op het gebied van ziekte en...
meer...

at.groep Personeel richt zich op ondernemers met personeel in dienst. Wij zijn er om deze ondernemers te ontzorgen op gebied van personeelszaken. Denk aan zaken die te maken hebben met re-integratie, outplacement, arbeidsdeskundig advies en maatwerkoplossingen op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij kennen de ondernemer en zijn onderneming en volgen alle ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving.

Bij het eigen regie-model neemt de werkgever zelf het voortouw. Doel van dit model is betrokkenheid te behouden van de werkgever bij de zieke werknemer. Het gedrag en verzuim wordt bespreekbaar gemaakt, maar ook wettelijke taken, volgens de Wet Verbetering Poortwachter, waaraan de werkgever moet voldoen komen aan bod. De werkgever blijft betrokken, maar wij zorgen voor de uitvoering.

Door onze kennis zijn wij een betrouwbare partner en kunnen wij ondernemers goed en volledig ontzorgen. Dit geeft ondernemers de ruimte om te doen waar zij goed in zijn: ondernemen!

Onderscheid met andere organisaties

Wij zoeken de kracht in samenwerken en integraal werken. Binnen de at.groep kunnen wij collega's inschakelen die zich richten op onder meer werk, zorg en verzuim. Dit draagt bij aan een snelle en adequate aanpak van ieder vraagstuk.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 11-08-202111-08-2021

Blik op Werk Keurmerk

at.groep Personeel is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
at.groep Personeel heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

at.groep Personeel neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 11-08-202111-08-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-77,7
Outplacement-37,9
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-307,9

Download het volledige onderzoeksrapport meetperiode 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,816--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Twente7.28.1148018%
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe7.37.964314%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 march 2020 tot 1 january 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van at.groep Personeel.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Outplacement

Hierbij richten wij ons op de werknemers die (gedwongen) afscheid nemen van hun werkgever. Reden voor afscheid kan onder meer zijn omdat de organisatie is veranderd, maar ook de werknemer kan zijn veranderd. Wij helpen de werknemer bij het vinden van een nieuwe passende en duurzame functie. Eerst leren we de werknemer beter kennen, waarna we al snel overgaan naar het zoeken van werk. Het eindresultaat dat we beogen is dat de werknemer inzicht heeft in de wensen en reële arbeidsmogelijkheden. Met een persoonlijk arbeidsmarktplan kan de werknemer de arbeidsmarkt optimaal benaderen.

Re-integratie van werk naar werk

Deze vorm van re-integratie is gericht op herplaatsing van arbeidsongeschikte werknemers in betaalde arbeid bij een andere werkgever. Het bemiddelingsproces wordt uitgevoerd van intake tot nazorg. Tijdens het proces houden we zowel de opdrachtgever als de werknemer goed op de hoogte van de vorderingen.

Arbeidsdeskundig onderzoek

De arbeidsdeskundige
is specialist op het gebied van een adequate inzet van het 1e en 2e spoor. Hij kijkt naar de mogelijkheden voor uw zieke werknemer om te re-integreren. Bij een arbeidsdeskundig onderzoek wordt de belastbaarheid van de medewerker vergeleken met de belasting in de eigen functie. Om goed te kunnen bepalen hoe de belastbaarheid van de werknemer zich verhoudt tot de belasting in de eigen functie, voeren we een aantal gesprekken en bekijken zondig de werkplek.

Het doel van de arbeidsdeskundige is altijd om tot een oplossing te komen, in vele gevallen een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk.

Voordelen van een arbeidsdeskundig onderzoek zijn:

Een overzichtelijk rapportage, waarin een helder beeld gegeven wordt waar u staat in de re-integratie met een vervolgadvies voor de resterende periode;
Onafhankelijk advies ten aanzien van toekomstperspectief van werknemer en werkgever;
De kans op een loonsanctie vanuit UWV wordt hiermee verkleind.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Re-integratie

Dit traject wordt ingezet als duidelijk is geworden dat u niet meer bij uw huidige werkgever aan de slag kunt in uw eigen werk en het is ook niet mogelijk om het werk aan te passen aan uw mogelijkheden. De re-integratie is gericht op herplaatsing in betaalde arbeid bij een andere werkgever.
Een re-integratietraject tweede spoor wordt altijd toegesneden op uzelf. Het is maatwerk.
U heeft een vaste adviseur aan wie u uw vragen kwijt kunt en die u praktische tips geeft. Bij at.groep Personeel wordt u gecoacht door specialisten met jarenlange ervaring. Hun expertise, kennis en uitgebreide netwerk geven u een flinke voorsprong op de arbeidsmarkt.In één op één gesprekken met de coach brengen we uw persoonlijke situatie, competenties, carrièrewensen en ambities in kaart. Onze actieve sollicitatiebegeleiding is niet standaard, maar volledig afgestemd op wat het beste bij u en uw wensen past. Het eindresultaat van het traject is dat u een nieuwe passende en duurzame baan heeft.

Outplacement

Wat wilde u als kind later worden? Waar droomde u van? U volgde een opleiding en koos voor een bepaalde baan of carrière. Maar soms loopt het anders dan verwacht. De organisatie waar u werkt verandert of u maakt zelf een verandering door, waardoor afscheid onvermijdelijk wordt. Hierdoor wordt u als werknemer gedwongen om andere keuzes te maken. De werkwijze die at.groep Personeel hanteer is als volgt. Het traject bestaat uit twee fasen: een persoonsgerichte en een arbeidsmarktgerichte fase. Wij gaan van start met de persoonsgerichte fase, maar al snel gaan wij tijdens de arbeidsmarktgerichte fase samen met u op zoek naar nieuw werk.

Contact

Vestigingen

Marssteden 32, 7547 TC Enschede (route)
Ton Veldscholte
085-4833241
info@at-groep.nl

Europaplein 10, 2408 GX Alphen aan den Rijn (route)
Ernst Andeweg
085-4833241
info@at-groep.nl

Schipbeekstraat 26, 7607 LS Almelo (route)
Ton Veldscholte
05085-4833241
info@at-groep.nl

Lage Brink, 7317 BE Apeldoorn (route)
Ton Veldscholte
085-4833241
info@at-groep.nl

Gentiaansstraat 804, 7320 AC Apeldoorn (route)
Ton Veldscholte
085-4833241
info@at-groep.nl

Pesetastraat 60, 2991 XT Barendrecht (route)
Ton Veldscholte
085-4833241
info@at-groep.nl

Smederijstraat 2, 4814 DB Breda (route)
Ton Veldscholte
085-4833241
info@at-groep.nl

Nijverheidsweg 19, 7005 AS Doetinchem (route)
Ans Wolters
085-4833241
info@at-groep.nl

Hengelosestraat 100, 7514 AK Enschede (route)
Ton Veldscholte
085-4833241
info@at-groep.nl

Marssteden 32, 7547 CT Enschede (route)
Ton Veldscholte
085-4833241
info@at-groep.nl

Schipholweg 103, 2316 XC Leiden (route)
Ton Veldscholte
085-4833241
info@at-groep.nl

Visseringhlaan 22b, 2288 ER Rijswijk (route)
Ernst Andeweg
085-4833241
info@at-groep.nl

Ringbaan Oost 102, 5013 CD Tilburg (route)
Ton Veldscholte
085-4833241
info@at-groep.nl

Nieuwegracht 29, 3512 LD Utrecht (route)
Martijn van Doorn
06-30548227
info@at-groep.nl

Herfterlaan 39c, 8026 RC Zwolle (route)
Ton Veldscholte
085-4833241
info@at-groep.nl

Schepen Bierwischstraat 5, 6831 HZ Arnhem (route)
Ans Wolters
085-4833241
info@at-groep.nl

Internetadres: https://at-groep.nl/personeel/

Aantal werknemers: 37
Aantal vestigingen: 16
Oprichtingsjaar: 2017

14800