Werken aan duurzame participatie

Arbeid en Verzuim

Welk bedrijf schakelt u in bij re-integratie of verzuim?

Een goede keuze bestaat niet alleen uit het bedrijf met het goedkoopste aanbod. Het gezegde luidt niet voor niets ‘goedkoop is duurkoop’. Kiest u voor Arbeid en Verzuim dan kiest u voor een hoge kwaliteit in dienstverlening. Arbeid en...
meer...

Welk bedrijf schakelt u in bij re-integratie of verzuim?

Een goede keuze bestaat niet alleen uit het bedrijf met het goedkoopste aanbod. Het gezegde luidt niet voor niets ‘goedkoop is duurkoop’. Kiest u voor Arbeid en Verzuim dan kiest u voor een hoge kwaliteit in dienstverlening. Arbeid en Verzuim werkt praktisch waarbij de zakelijke en menselijke belangen van u, als werkgever en werknemer, niet uit het oog worden verloren. Daarnaast werkt Arbeid en Verzuim oplossingsgericht en is creatief in het bedenken van (re-integratie)mogelijkheden. Kortom de partner die u als werkgever nodig heeft als u te maken krijgt met een zieke werknemer. Maar ook als u als werknemer ontslagen wordt, werkzoekende bent of een andere stap in een carrière wenst. Arbeid en Verzuim heeft ruime ervaring op het gebied van arbeidsdeskundig onderzoek en advies, re-integratie (2e en 3e spoor), coaching, outplacement en werkoriëntatie.

Onderscheid met andere organisaties

Wij geven u aandacht en energie die nodig is om de juiste stappen te zetten in uw persoonlijke en/of organisa-torische ontwikkeling. Wij nemen de tijd voor u, bezoeken u thuis en gaan samen met u op zoek naar mogelijk-heden om optimale resultaten te behalen. Gemaakte afspraken worden nagekomen. Onze werkwijze is persoonlijk (1 op 1 benadering), betrokken, daadkrachtig en resultaatgericht. Wij beschikken over expertise, zeer ruime ervaring en een uitgebreid netwerk.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 29-03-201829-03-2018

Blik op Werk Keurmerk

Arbeid en Verzuim is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Arbeid en Verzuim heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Arbeid en Verzuim neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 29-03-201829-03-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding7,7198,3
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie7,9137,8
Outplacement8,017,8
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-00,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,6127,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,97--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2018 tot 22 march 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Arbeid en Verzuim.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Arbeidsdeskundig onderzoek en advies

De arbeidsdeskundige stelt tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek vast wat de arbeidsmogelijkheden van werknemers met (blijvende) beperkingen zijn. Het is belangrijk dat een werkgever tijdig kiest voor een gedegen arbeidsdeskundig onderzoek. Hierdoor kan re-integratie spoor 1 of 2 op een zo adequaat mogelijke manier worden ingezet en voorkomt dat de werkgever een loonsanctie wordt opgelegd door het UWV (Lees verder: www.arbeidenverzuim.nl).

De arbeidsdeskundige is geregistreerd en gecertificeerd.

Werkoriëntatie

Werkoriëntatie is een heroriëntatie op de huidige arbeidsmarkt. Voor werkoriëntatie wordt het instrument LoopbaanVerkenner ingezet. Deze dienst heeft tot doel een realistisch arbeidsmarktperspectief te scheppen als alternatief voor de kandidaat die zijn eigen werk niet meer kan verrichten. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden op de arbeidsmarkt passend bij de krachten en bekwaamheden van de kandidaat. Uitgangspunten zijn de competenties, vaardigheden en opleidingen waarover de kandidaat al beschikt. Het geboden perspectief moet daarop aansluiten en leiden tot een beroep of beroepsrichting waar voldoende vraag naar is op de arbeidsmarkt (Lees verder: www.arbeidenverzuim.nl).

Arbeid en Verzuim is opgeleid en licentiehouder van het instrument Loopbaanverkenner van Matchcare.

Re-integratie spoor 2

Re-integratie betekent letterlijk ‘weer laten functioneren’ en is het geheel aan activiteiten die er op zijn gericht om werknemers of werkzoekenden terug te laten keren in het arbeidsproces.

Wanneer uit arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat er voor de zieke werknemer geen mogelijkheden zijn om terug te keren in eigen, ander of aangepast werk in het eigen bedrijf. In dat geval dienen werkgever en werknemer op zoek te gaan naar ander passend werk buiten het eigen bedrijf. Voor het begeleiden van deze werknemer naar passend werk kan door de werkgever of het UWV een traject worden ingezet. Dit traject wordt re-integratie spoor 2 genoemd (Lees verder: www.arbeidenverzuim.nl).

Re-integratie spoor 3

Re-integratie betekent letterlijk ‘weer laten functioneren’ en is het geheel aan activiteiten die er op zijn gericht om werknemers of werkzoekenden terug te laten keren in het arbeidsproces.

Wanneer een werknemer gedurende 2 jaar ziek is geweest volgt de WIA-keuring bij het UWV. Als uit deze keuring blijkt dat er door arbeidsongeschiktheid sprake is van 35% of meer loonverlies, komt de werknemer in aanmerking voor een WGA-uitkering (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De kosten voor de WGA-uitkering worden gedragen door het UWV of door de werkgever in geval deze eigenrisicodrager is. Voor het begeleiden van deze werknemer naar passend werk kan door de werkgever of het UWV een traject worden ingezet. Dit traject wordt re-integratie spoor 3 genoemd (Lees verder: www.arbeidenverzuim.nl).

Re-integratiedienst 'Werkfit maken'

UWV heeft een re-integratiebudget. Hiermee kopen zij re-integratiedienstverlening in voor werkzoekenden met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WIA, WAO of WAZ) of een ziektewetuitkering (ZW). Voor werkzoekenden die nog niet geschikt zijn om (sollicitatie)activiteiten te verrichten om het werk weer te kunnen hervatten, koopt UWV het traject ‘Werkfit maken’ in.

Het traject bij Arbeid en Verzuim is maatwerk. Er zijn geen standaard en collectieve programma’s. Er is sprake van individuele begeleiding door een vaste begeleider. Het traject begint met een intakegesprek, bij voorkeur bij de kandidaat thuis. Het traject kan bestaan uit:
1. Versterken van de werknemersvaardigheden
2. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
3. Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

(Lees verder: www.arbeidenverzuim.nl)

Re-integratiedienst 'Naar werk'

UWV heeft een re-integratiebudget. Hiermee kopen zij re-integratiedienstverlening in voor werkzoekenden met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WIA, WAO of WAZ) of een ziektewetuitkering (ZW). Voor werkzoekenden die hulp nodig hebben bij het solliciteren en het vinden van een nieuwe baan, koopt UWV het traject ‘Naar werk’ in.

Het traject bij Arbeid en Verzuim is maatwerk. Er zijn geen standaard en collectieve programma’s. Er is sprake van individuele begeleiding door een vaste begeleider. Het traject begint met een intakegesprek, bij voorkeur bij de kandidaat thuis. Als het gaat om werken, kan de begeleiding bestaan uit hulp bij het opstellen van een cv en het schrijven van een sollicitatiebrief. Maar ook het gebruik van internet en social media (voor het zoeken van vacatures, het plaatsen van cv’s en het benaderen van werkgevers), het aanleren van sollicitatievaardigheden en het verbeteren van verbale en non-verbale presentatievaardigheden. (Lees verder: www.arbeidenverzuim.nl)

Outplacement

Het geheel aan activiteiten die er op zijn gericht om werknemers buiten de eigen organisatie werk te laten vinden. Veelal wordt outplacement als onderdeel toegepast bij reorganisatie, fusie, een onoplosbaar werkconflict of wanneer werknemers vastzitten in hun carrière (Lees verder: www.arbeidenverzuim.nl).

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Zieke werknemers met een baan

Werknemers die hun eigen functie door ziekte of gebrek niet meer (volledig) kunnen uitvoeren.
Aanmelden via werkgever of arbodienst.

Uitkeringsgerechtigden zonder een baan

Werkzoekenden met een ZW-, WAO-, WIA-, WW- of WWB-uitkering
Aanmelden via UWV of gemeente.

Mensen die een andere carrière wensen

Iedereen die op zoek is naar een andere carrière.

Aanmelden via de website www.arbeidenverzuim.nl of bellen naar 06-83600514

Contact

Vestigingen

Het Gemaal 4, 8604 DN Sneek (route)
Jacquelien Koedam
06 836 00 514
info@arbeidenverzuim.nl of jacquelien@arbeidenverzuim.nl

Internetadres: http://www.arbeidenverzuim.nl

Aantal werknemers:
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2015

14584