Werken aan duurzame participatie

Ambitiouzz

Ambitiouzz (opgericht 2011) is is een onderneming met een sociale invalshoek dat wordt geleid door Giovanna Gill.
Met Ambitiouzz wil Gill bijdragen aan een wereld waarin ze ambitieuze mensen helpt om actief te kunnen deelnemen aan de maatschappij, zodat zij weer terug kunnen geven aan de...
meer...

Ambitiouzz (opgericht 2011) is is een onderneming met een sociale invalshoek dat wordt geleid door Giovanna Gill.
Met Ambitiouzz wil Gill bijdragen aan een wereld waarin ze ambitieuze mensen helpt om actief te kunnen deelnemen aan de maatschappij, zodat zij weer terug kunnen geven aan de samenleving.
Ze zet daarom haar kennis, creativiteit en kracht in om vrouwen en mannen, die dat graag willen maar het niet geheel op eigen kracht kunnen, dichter bij de arbeidsmarkt te brengen.
Dit doet ze door het ontwikkelen, managen en/of uitvoeren van projecten en activiteiten gericht op sociale activering, re-integratie en inburgering.
Hiervoor heeft ze in partnerschap met verschillende organisaties en ondernemers opdrachten uitgevoerd voor Dienst werk & Inkomen, Educatie & Inburgering van de Gemeente Amsterdam, Gemeente Amsterdam Zuidoost e.a.

Onderscheid met andere organisaties

Ambitiouzz gaat niet uit van de beperkingen, maar van de mogelijkheden van de mens. Ieder moment van succes, hoe klein of groot, gebruikt ze als de drijvende kracht voor het behalen van ambities.
Ambitiouzz houdt haar klassen klein (max. 12). Daarom weet ze meer persoonlijke aandacht en kwaliteit aan haar cursisten te bieden waardoor zij zich thuis voelen.
Door zich in te leven en aan te sluiten op de leefwereld van haar cliënten maakt ze de slagingskans van de geboden trajecten groter.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 18-12-201918-12-2019

Blik op Werk Keurmerk

Ambitiouzz is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Ambitiouzz heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Ambitiouzz werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Ambitiouzz neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 18-12-201918-12-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,8468,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groot Amsterdam8.88357447%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 september 2018 tot 16 august 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Ambitiouzz.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 14,95
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 14,95
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 14,95
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 14,95

Diensten

Trajecten sociale activering

Sociale activeringstraject, bedoel voor vrouwen en mannen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt die actief willen meedoen in de maatschappij om isolement te vooromen. Het traject leidt naar scholing, participatieplekken of vrijwilligerswerk en in sommige gevallen naar een reguliere baan.
Het traject omvat doorgaans persoonlijke ontwikkelingstrainingen (empowerment) en een gedeelte begeleiding tijdens het opdoen van werkervaring op een werkplek naar keuze.

Inburgeringstraject

Ambitiouzz biedt Inburgeringstrajecten.

Je krijgt les in een groep met niet meer dan 12 cursisten. Een gedeelte van de lessen is klassikaal en een groot gedeelte is individueel. Dit omdat Ambitiouzz ervan uit gaat dat je veel van elkaar en elkaars ervaringen kunt leren ongeacht het niveau. En daarnaast zijn we ons ervan bewust dat ieder persoon zijn eigen leertempo en niveau heeft en op basis daarvan het beste begeleidt kan worden door de docent.

Je krijgt voor dit traject een contract van minimaal 3 maanden (11 lesweken). Na deze periode is een verlenging van het contract met steeds weer 3 maanden mogelijk (Je kunt dan maandelijks opzeggen).
Een contract kan met 3,6 of 9 maanden verlengd worden. De maximale duur van een contract bij Ambitiouzz is 12 maanden (44 lesweken).

Staatsexamen programma I

Ambitiouzz biedt Staatsexamen I trajecten.
Je krijgt les in een groep met niet meer dan 10 cursisten. Een gedeelte van de lessen is klassikaal en een groot gedeelte is individueel. Dit omdat Ambitiouzz ervan uit gaat dat je veel van elkaar en elkaars ervaringen kunt leren ongeacht het niveau. En daarnaast zijn we ons ervan bewust dat ieder persoon zijn eigen leertempo en niveau heeft en op basis daarvan het beste begeleidt kan worden door de docent.

Je krijgt voor dit traject een contract van minimaal 3 maanden (11 lesweken). Na deze periode is een verlenging van het contract met steeds weer 3 maanden mogelijk (je kunt dan maandelijks opzeggen).
Een contract kan met 3,6 of 9 maanden verlengd worden. De maximale duur van een contract bij Ambitiouzz is 12 maanden (44 lesweken).

Staatsexamen programma II

Ambitiouzz biedt Staatsexamen II trajecten.

Je krijgt les in een groep met niet meer dan 10 cursisten. Een gedeelte van de lessen is klassikaal en een groot gedeelte is individueel. Dit omdat Ambitiouzz ervan uit gaat dat je veel van elkaar en elkaars ervaringen kunt leren ongeacht het niveau. En daarnaast zijn we ons ervan bewust dat ieder persoon zijn eigen leertempo en niveau heeft en op basis daarvan het beste begeleidt kan worden door de docent.

Je krijgt voor dit traject een contract van minimaal 3 maanden (11 lesweken). Na deze periode is een verlenging van het contract met steeds weer 3 maanden mogelijk (je kunt dan maandelijks opzeggen).
Een contract kan met 3,6 of 9 maanden verlengd worden. De maximale duur van een contract bij Ambitiouzz is 12 maanden (44 lesweken).

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werkloze vrouwen

Inburgeringsplichtigen zonder werk of inkomen

Alleenstaande moeders en/of vaders

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Niet-uitkeringsgerechtigden (nug'ers)

Contact

Vestigingen

Postbus 23538, 1100EA Amsterdam (route)
Giovanna Gill
0621536512
info@ambitiouzz4u.nl

Kruitberg 1003 A, 1104 CA Amsterdam (route)
Giovanna Gill
06-21536512
info@ambitiouzz4u.nl

Akersingel 54-75, 1060 NJ Amsterdam (route)
Giovanna Gill
06-21536512
info@ambitiouzz4u.nl

Internetadres: http://www.ambitiouzz4u.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2011

14586