Samen werken aan
duurzame participatie

Adams Universal

Naast het uitstekende voorbereiding op het ONA and NT2 examen helpen en ondersteunen wij je in het proces om je inburgeringsdiploma te halen om door te stromen naar de arbeidsmarkt.Adams Unversal is een academie voor immigranten om de Nederlandse taal te leren en om hen op het Inburgeringsexamen...
meer...

Naast het uitstekende voorbereiding op het ONA and NT2 examen helpen en ondersteunen wij je in het proces om je inburgeringsdiploma te halen om door te stromen naar de arbeidsmarkt.Adams Unversal is een academie voor immigranten om de Nederlandse taal te leren en om hen op het Inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2 te voorbereiden. Bovendien biedt het diensten hun te leren hoe ze een baan kunnen vinden, hun eigen CV kunnen maken, hun interviewstrategieën kunnen leren en onafhankelijk te kunnen zijn. Er zijn verschillende lesgroepen. We kijken goed welke groep voor welke cursist geschikt is. Dit hangt af van het leerbaarheidsniveau en het niveau van het Nederlands van de cursist. De klassen bestaan uit 16 - 25 mensen. We bieden studenten leermateriaal en een leuke en vriendelijke omgeving, met ervaren en gekwalificeerde docenten om te werken.

Onderscheid met andere organisaties

Onze methodes zijn gebaseerd op trainingsmechanismen. Het doel van dit gevarieerde pakket is om ruimte te maken voor alle mensen. we maken het u mogelijk om in ochtend, avond en laat uren te kunnen oefenen. We stimuleren u om te leren en bieden u zoveel mogelijk begeleiding hierbij. We onderscheiden ons van andere scholen door extra aandacht te geven.
De snelle ontwikkeling die onze studenten krijgen en de aandacht die ze nergens anders vinden .
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 16 august 201916 august 2019

Blik op Werk Keurmerk

Adams Universal is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Adams Universal neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 16 august 201916 august 2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-118,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 september 2018 tot 16 august 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Adams Universal.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 15,00

Diensten

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Opleidingsniveau:

Verschillende cursussen om aan alle eisen van de student te voldoen.
Hoogleraren met hoge kwalificaties.
Ons onderwijs is alleen in het Nederlands

Inburgeringstraject

A1 en A2

State examination program I

B1

State examination program II

B2

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen

We willen graag vertrouwensbanden creëren met onze studenten en hen zoveel mogelijk helpen te integreren in Nederland. Daarom vragen we hen naar hun ervaringen en diploma's uit het verleden, en naar hun verwachtingen en dromen. We leren onze studenten ook over de Nederlandse cultuur, gewoonten en hun dagelijks leven.

Werk- en werkzoekenden

Het is heel belangrijk in jouw werkomgeving om specifieke dingen met betrekking tot jouw werk te kunnen begrijpen; wat jouw collega's willen of wat jouw klant wil, een rapport of e-mail te schrijven. Om al deze redenen bieden we cursussen die de student de juiste woordenschat voor zijn werk aanleren. We richten ons ook op de communicatieve vaardigheden, die erg belangrijk zijn voor een interview.

Contact

Vestigingen

Adams Universal, Oder 20, 2491DC S-Gravenhage, Den Haag (route)
Mr. W. KIKHYA
Tel. : +31 20 808 72 73
aua@adamsuniversal.com

Internetadres: https://www.adamsuniversal.nl

Aantal werknemers: 3
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2018

15044