Samen werken aan
duurzame participatie

Xs2more B.V.

Zoals onze naam al zegt, bieden wij toegang tot meer. Van re-integratie bij arbeidsongeschiktheid, het voeren van bezwaar & beroep bij arbeidsongeschiktheid tot het uitvoeren van de ZW/ WIA voor de eigenrisicodrager. Maar ook bij ongewenste omgangsvormen of misstanden, bieden wij professionele en...
meer...

Zoals onze naam al zegt, bieden wij toegang tot meer. Van re-integratie bij arbeidsongeschiktheid, het voeren van bezwaar & beroep bij arbeidsongeschiktheid tot het uitvoeren van de ZW/ WIA voor de eigenrisicodrager. Maar ook bij ongewenste omgangsvormen of misstanden, bieden wij professionele en discrete dienstverlening. Kortom, situaties waarbij u als werkgever graag vlot en adequaat geholpen wilt worden Onze begeleiding is intensief, persoonlijk en altijd gebaseerd op de feiten. Bij de inzet van een begeleidingstraject voor uw medewerker in het kader van tweede spoor re-integratie, gaan wij altijd eerst na of alle mogelijkheden in het eerste spoor voldoende zijn onderzocht. Een te vroeg of onterecht ingezet tweede spoortraject kan namelijk leiden tot een loonsanctie. Xs2more heeft oog voor zowel het belang van uw medewerker als voor het belang van uw organisatie. Iedereen met een arbeidsbeperking verdient een nieuw begin zonder dat u langer dan nodig een financieel risico loopt.

Onderscheid met andere organisaties

Onze intakeprocedure is een gedegen startpunt naar passend en betaald werk. Uw medewerker krijgt een vaste, persoonlijke adviseur toegewezen. De begeleiding wordt door de adviseur afgestemd op de situatie van uw medewerker: de adviezen van de bedrijfsarts en de kunde van uw medewerker. Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding in combinatie met duidelijke afspraken, zullen u medewerker ondersteunen in het bereiken van het einddoel: passend en betaald werk bij een andere werkgever.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 07-02-202207-02-2022

Blik op Werk Keurmerk

Xs2more B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Xs2more B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Xs2more B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 07-02-202207-02-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,6127,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,414--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Noord-Holland Noord8.78.391182%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2021 tot 16 december 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Xs2more B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Beroepskeuzetest

Cliënt krijgt per e-mail een uitnodiging om online een beroepskeuzetest te doen. De soort test past bij de opleiding (lager, middelbaar of hoger/wetenschappelijk onderwijs) die cliënt genoten heeft. Xs2more krijgt na het invullen van de test een uitgebreide rapportage. Deze rapportage gaat naar cliënt en wordt met de cliënt individueel besproken. De resultaten van de test zijn bruikbaar voor het zoeken naar ander werk en bij het kiezen van eventuele bij- of omscholing.

Jobhunting

Xs2more zoekt actief mee naar passende vacatures voor elke individuele cliënt. Elke cliënt solliciteert minimaal twee keer per week. Als het aanbod van vacatures in een bepaalde functie hoog is, wordt vaker gesolliciteerd. Xs2more spreekt de cliënt zo vaak als nodig is per mail of telefonisch en er wordt elke maand een individueel face-to-face voortgangsgesprek gehouden.

Er wordt per individuele cliënt contact gezocht met potentiele werkgevers om mogelijkheden na te gaan voor proefplaatsing, stage of een werkervaringsplek. Indien dat het geval is, wordt er tussen werkgever, nieuwe werkgever en cliënt bemiddeld om de plaatsing rond te krijgen.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Cliënten volgen een individuele training waarbij het opstellen van een CV, het schrijven van een ‘standaard’ (open) sollicitatiebrief, de positionering op de arbeidsmarkt (social media, netwerken), het benaderen van potentiele werkgevers, de voorbereiding op en het voeren van een sollicitatiegesprek aan bod komt.

De training bestaat uit ongeveer vier uur face-to-face contact verdeeld over zes weken. Individueel face-to-face contact qua sollicitatiebegeleiding loopt synchroon met de contacten en voortgangsgesprekken in het kader van jobhunting. Telefonisch contact is altijd mogelijk.

Begeleiding bij het solliciteren is individueel en gaat, onder meer, over het al dan niet passend zijn van vacatures, het meelezen van en advies geven over een opgestelde brief, het nabellen van sollicitaties, het voorbereiden van gesprekken en het coachen en motiveren om, bij uitblijven van resultaat, te blijven solliciteren.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Cliënt wordt aangespoord om contacten binnen het eigen netwerk aan te spreken. Het gebruik van social media wordt aanbevolen. Xs2more geeft begeleiding bij het opstellen van profielen. Cliënt krijgt een overzicht met vacaturesites zodat hij zich op die sites kan inschrijven.

Daarnaast schrijft cliënt zich digitaal of fysiek in bij verschillende uitzendbureaus. Indien nodig wordt cliënt individueel begeleid bij het zoeken naar een opleiding en wordt samen met de cliënt een voorstel voorbereid voor de werkgever zodat deze een zorgvuldige afweging kan maken voor het vergoeden van die opleiding.

De elders op de site beschreven activiteiten ‘sollicitatietraining en –begeleiding’ en ‘jobhunting’ maken ook deel uit van re-integratie-activiteiten in het tweede spoor. Om het traject goed af te sluiten levert Xs2more, desgewenst, nazorg in de vorm van twee individuele gesprekken met de cliënt waarvan minimaal een face-to-face.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werknemers in een 2e spoor re-integratie

Het begeleiden van werknemers die gere-integreerd moeten worden in ander werk bij een andere werkgever. Ongeacht achtergrond of soort problematiek.

Werknemers die van de werkgever een traject aangeboden krijgen naar ander werk

We begeleiden werknemers die om wat voor reden dan ook op kosten van de werkgever op zoek zijn naar ander werk.

Contact

Vestigingen

Bijlestaal 42k, 1721 PW Langedijk (route)
Erica As
088-7007750
info@xs2more.nl

Busplein 36 -38, 1315 KV Almere (route)
Erica van As
088-7007750
info@xs2more.nl

Hardwareweg 4, 3821 BM Amersfoort (route)
Erica van As
088-7007750
info@xs2more.nl

Het Rietveld 55 a, 7321 CT Apeldoorn (route)
Erica van As
088-7007750
info@xs2more.nl

Nieuwe Stationsstraat 20, 6811 KS Arnhem (route)
Erica van As
088-7007750
info@xs2more.nl

Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam (route)
Erica van As
088-7007750
info@xs2more.nl

Ceresstraat 1, 4811 CA Breda (route)
Erica van As
088-7007750
info@xs2more.nl

Stationsplein 91, 5211 BM Den Bosch (route)
Erica van As
088-7007750
info@xs2more.nl

Jan Pieterszoon Coenstraat 7, 2595 WP Den Haag (route)
Erica van As
088-7007750
info@xs2more.nl

Fellenoord 130, 5611 ZB Eindhoven (route)
Erica van As
088-7007750
info@xs2more.nl

Stationsplein 8 k, 6221 BT Maastricht (route)
Erica van As
088-7007750
info@xs2more.nl

Jonkerbosplein 52, 6534 AB Nijmegen (route)
Erica van Asv
088-7007750
info@xs2more.nl

Lichtenauerlaan 102 -120, 3062 ME Rotterdam (route)
Erica van As
088-7007750
info@xs2more.nl

Oorsprongweg 12, 3581 ET Utrecht (route)
Erica van As
088-7007750
info@xs2more.nl

Grote Voort 293a, 8041 BL Zwolle (route)
Erica van As
088-7007750
info@xs2more.nl

Paterswoldseweg 806, 9728 BM Groniningen (route)
Erica van As
088-7007750
info@xs2more.nl

Nieuwe Steen 50, 1625 HV Hoorn (route)
Erica van As
088-7007750
info@xs2more.nl

Francois Haverschmidtwei 2, 8914 BC Leeuwarden (route)
Erica van As
088-7007750
info@xs2more.nl

Dalsteindreef 141, 1112 XJ Diemen (route)
Erica van As
088-7007750
info@xs2more.nl

Xs2more B.V.

Internetadres: http://www.xs2more.nl

Aantal werknemers: 6
Aantal vestigingen: 19
Oprichtingsjaar: 2013

14305