Werken aan duurzame participatie

Werkwijzer Mobiliteit

Werkwijzer Mobiliteit is een ervaren organisatie met een verfrissende kijk op Casemanagement, Re-integratie en de Arbeidsmarkt. In een Tweede spoor traject of een Outplacementtraject bemiddelen wij mensen direct naar werk, waarbij wij graag onze hands-on mentaliteit gebruiken. We maken verder...
meer...

Werkwijzer Mobiliteit is een ervaren organisatie met een verfrissende kijk op Casemanagement, Re-integratie en de Arbeidsmarkt. In een Tweede spoor traject of een Outplacementtraject bemiddelen wij mensen direct naar werk, waarbij wij graag onze hands-on mentaliteit gebruiken. We maken verder gebruik van training, testen, (methodische) coaching, jobhunting en coaching on the job. Naast re-integratie Tweede Spoor en Outplacement worden wij ingezet als Casemanager en bieden wij complete verzuimdienstverlening van registratie tot inplanning bedrijfsarts en de communicatie met het UWV. Kennis die we organisatiebreed in kunnen zetten, zodat er voor alle partijen een win-win situatie ontstaat!

Onderscheid met andere organisaties

Doel van de inzet van het 2de spoor traject en/of het outplacement traject: het vinden van passend werk buiten het bedrijf van de huidige werkgever, rekening houdend met de eventuele psychische en/of lichamelijke beperkingen van de cliënt. Het maatwerk traject bestaat in ieder geval uituit: Intake, Beroepskeuzetest, Competentie-analyse, Sollicitatietraining, Jobhunting, Coaching en Verslaglegging.

Afhankelijk van het soort traject zal het uitgangspunt steeds anders zijn en zal er in bepaalde gevallen meer of minder ruimte zijn voor bijvoorbeeld rouwverwerking en omschakeling. Uiteindelijk is elk traject maatwerk en zal de verdeling van in te zetten instrumenten worden aangepast op de situatie en behoeften van de cliënt.

Werkwijzer Mobiliteit onderscheidt zich door haar pragmatische aanpak en houdt haar cliënten daarbij graag een spiegel voor. Het doel is om de cliënt op deze manier te motiveren om de regie over de eigen loopbaan, onder de veranderde omstandigheden, weer in eigen hand te nemen. Als de intrinsieke motivatie aanwezig is, is de kans op succes het grootst!

Samenwerking met:
Gemeente, Uitzendbureau, Re-On, Werkgever / werkgeversorganisatie, UWV, Scholingsinstelling

Soort organisatie:
Dochterorganisatie van Studcan

Werkwijzer Mobiliteit is in het bezit van certificaten:

  • TÜV

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 23-10-201723-10-2017

Blik op Werk Keurmerk

Werkwijzer Mobiliteit is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Werkwijzer Mobiliteit heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Werkwijzer Mobiliteit neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 23-10-201723-10-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,2267,7

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal0,00--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 1 april 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Werkwijzer Mobiliteit.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Begeleiding van zieke werknemers

Verzuimmanagement
Arbeidsongeschiktheid van werknemers wordt in Nederland steeds duurder. Het is dan ook raadzaam om hier als werkgever wat aan te doen. Uit de praktijk blijkt dat werkgevers zich in veel gevallen nog niet bewust zijn van het feit dat ze tot wel 12 jaar loon door moeten betalen bij een langdurig arbeidsongeschikte medewerker. Twee jaar voor de loondoorbetalingsverplichting en 10 jaar verkapt in de premie voor herverzekerd loon (als eigen risico-drager) of versleuteld in de premie voor het UWV. In het slechtste geval is de werkgever dus twaalf jaar financieel verantwoordelijk voor een arbeidsongeschikte werknemer. Een arbeidsongeschikte werknemer is daarmee voor de werkgever vaak een (financieel) blok aan zijn been.
Een casemanager is feitelijk een procesmanager van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). De casemanager vervult een actieve rol in de uitvoering van de verzuimregie. Werkwijzer Mobiliteit pleit voor een casemanager die onafhankelijk kan adviseren, die tijdig de hulp van een bedrijfsarts inroept zonder daarbij op de stoel van de bedrijfsarts te gaan zitten en die de P&O-er en leidinggevende ondersteunt in het verzuimproces. Daarbij moet de casemanager de wetgeving volgen en partijen durven aan te spreken op tekortkomingen.
Deze taken zijn vaak moeilijk te vervullen voor een P&O-er en/of leidinggevende. Met een onafhankelijke professionele casemanager, wordt de emotie die leidinggevende of een P&O-er terughoudend kunnen maken ten aanzien van verzuimbegeleiding, persoonlijke voorkeuren en daarmee o.a. het inzetten van bijvoorbeeld preventieve maatregelen, interventies en een tweede spoor re-integratie, gereguleerd. De P&O-er en leidinggevende hebben dikwijls andere doelstellingen dan verzuim-/ re-integratiebegeleiding nodig heeft. Ook zijn er vaak andere prioriteiten, is er geen of onvoldoende adequate kennis van verzuimbegeleiding en kunnen deze mensen vanuit hun functie moeilijker een onafhankelijke rol vervullen. Zeker als er sprake is van arbeidsongeschiktheid door werkconflicten, onzekerheid rondom het behouden van werk, functioneringsperikelen of een hoge werkdruk.
Verzuim is en blijft echter een taak van de werkgever, simpelweg omdat wettelijk de eindverantwoordelijkheid bij de werkgever ligt. Daarbij dient ook de rol van de leidinggevende, die de werknemer immers het beste kent, zeker niet over het hoofd te worden gezien. De inzet van een casemanager van Werkwijzer Mobiliteit is hierbij zeker van toegevoegde waarde: Werkwijzer Mobiliteit volgt de regels van de Wet Verbetering Poortwachter, is onafhankelijk en durft kritisch te zijn in het speelveld rondom de arbeidsongeschikte werknemer. Kortom: een spin in het web die de regie op zich neemt, in staat is een verzuimanalyse te maken, een verzuimbeleid kan ontwikkelen, vorm kan geven aan administratieve processen en dossieropbouw, de schadelast kan reduceren en partijen kan en durft aan te spreken op een niet adequate uitvoering van de wet.

?
Bij Werkwijzer Mobiliteit betaalt u geen abonnementskosten maar kunt u verzuimdiensten op maat inzetten. Zo kunt u op verschillende momenten in een verzuimproces gebruik maken van onze diensten.
• Direct bij de eerste ziektedag: Werkwijzer Mobiliteit registreert de ziekmelding in het verzuimsysteem, belt de werknemer na en analyseert snel en grondig de beperkingen. Door een adequate, snelle aanpak reduceert u op termijn het korte-termijnverzuim door een hogere drempel op te werpen. Werkwijzer Mobiliteit bewaakt vanaf dag 1 het verzuimproces en zorgt dat er een dossier wordt opgebouwd.
• Na 5 weken. Er dreigt een langer verzuim. Uw medewerker moet worden gezien door de bedrijfsarts en de benodigde stappen in de WVP moeten worden doorlopen. Vanaf deze dag bewaakt Werkwijzer Mobiliteit het verzuimproces en draagt zorg voor het dossier.
• Incidenteel. Er is bijvoorbeeld sprake van een conflict en het lukt werkgever en werknemer niet om samen tot een oplossing te komen. Ook kan het zijn dat u onafhankelijk advies wilt voor een meer complexe situatie. Door ervaring kent Werkwijzer Mobiliteit vele cases en zijn zij bovendien bekend met de denkwijze van het UWV.
Door de inzet van een casemanager van Werkwijzer Mobiliteit weet u in ieder geval zeker dat u er als werkgever alles aan gedaan heeft om goed met de situatie om te gaan en om de schadelast zo veel als mogelijk te beperken!

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Doel van de inzet van het 2de spoor traject: het vinden van passend werk buiten het bedrijf van de huidige werkgever, rekening houdend met de eventuele psychische en/of lichamelijke beperkingen van de cliënt. Het geoffreerde traject bestaat uit: Intake, Beroepskeuzetest, Competentie-analyse, Sollicitatietraining, Jobhunting, Coaching en Verslaglegging.

De afspraken worden naar behoefte ingepland met een richtlijn van eens per twee weken. Werkwijzer Mobiliteit is hier zeer flexibel in. Als een cliënt dezelfde week sollicitatietraining nodig heeft en in diezelfde week begeleid wil worden tijdens een gesprek, dan regelen we dat. Naast de persoonlijke contacten is er altijd de mogelijkheid om telefonisch contact te hebben met de coach en worden alle contacten vastgelegd in het dossier.

Afhankelijk van het soort traject zal het uitgangspunt steeds anders zijn en zal er in bepaalde gevallen meer of minder ruimte zijn voor bijvoorbeeld rouwverwerking en omschakeling. Uiteindelijk is elk traject maatwerk en zal de verdeling van in te zetten instrumenten worden aangepast op de situatie en behoeften van de cliënt!

Werkwijzer Mobiliteit onderscheidt zich door haar pragmatische aanpak en houdt haar cliënten daarbij graag een spiegel voor. Het doel is om de cliënt op deze manier te motiveren om de regie over de eigen loopbaan, onder de veranderde omstandigheden, weer in eigen hand te nemen. Als de intrinsieke motivatie aanwezig is, is de kans op succes het grootst!

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

Ouderen (> 55 jaar)

Jongeren (< 23 jaar)

Alleenstaande moeders en/of vaders

Contact

Vestigingen

Kerkenbos 10 21, 6546BB NIJMEGEN (route)
Marianne Vermeulen
024-3522540
mvermeulen@werkwijzermobiliteit.nl

Meester D.U. Stikkerstraat 10, 6842CW Arnhem (route)
José Hermans
024-3522540
josehermans@werkwijzermobiliteit.nl

Zandstraat 75, 6591DB Gennep (route)
Jacqueline Duijster
024-3522540
jduijster@werkwijzermobiliteit.nl

Bergstraat 46, 6701AD Wageningen (route)
Ellis van den Dobbelsteen
024-3522540
evandendobbelsteen@werkwijzermobiliteit.nl

Internetadres: http://www.werkwijzermobiliteit.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2006

6355