Werken aan duurzame participatie

Werktraject Noord-Holland

Werktraject Noord-Holland is een fullservice advies- en begeleidingsbureau op het gebied van arbo, verzuimbegeleiding en re-integratie. Wij richten ons primair op kleine en middelgrote organisaties. Vaak is hier geen personeelsfunctionaris werkzaam of wordt arbo, verzuim en re-integratie ‘er bij...
meer...

Werktraject Noord-Holland is een fullservice advies- en begeleidingsbureau op het gebied van arbo, verzuimbegeleiding en re-integratie. Wij richten ons primair op kleine en middelgrote organisaties. Vaak is hier geen personeelsfunctionaris werkzaam of wordt arbo, verzuim en re-integratie ‘er bij’ gedaan. Daarin schuilt een groot gevaar, iets wat veel werkgevers ontdekken als ze met langdurig verzuim worden geconfronteerd. Arbo, verzuimbegeleiding en re-integratie is een vak. Daarvoor zijn specialisten nodig. Aangenaam. Wij zijn zo’n specialist.

Onderscheid met andere organisaties

We geloven in daadkracht en slagvaardigheid in het belang van onze opdrachtgevers en hun medewerkers en geven gevraagd maar soms ook ongevraagd advies over zaken die wellicht efficienter of beter kunnen.
Als we in uw belang duidelijkheid en snelle acties moeten eisen, dan doen we dat. Duidelijkheid – we worden erom gewaardeerd!
We geloven in de mogelijkheden van de mensen die we begeleiden, ook als ze meer dan enige afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Juist dan is succesvol plaatsen en de baan behouden een resultaat van formaat. En, ‘we deinzen niet terug voor gedrag dat door anderen als lastig wordt ervaren’. Omdat adequaat kunnen omgaan met dergelijk gedrag de mensen juist in beweging zet. Langdurig langs de zijlijn staan is voor de meeste mensen immers geen prettige situatie.

Samenwerking met:
UWV

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 11-09-201711-09-2017

Blik op Werk Keurmerk

Werktraject Noord-Holland is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Werktraject Noord-Holland heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Werktraject Noord-Holland neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 11-09-201711-09-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,1137,7

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal6,01--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 16 august 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Werktraject Noord-Holland.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Wij maken gebruik van gerenommeerde tests en vragenlijsten, onder meer de ABC-meting en de Profilizer, waarmee de kandidaat aan het begin van een verandertraject meteen een goed beeld van zichzelf kan krijgen op het gebied van competenties, houding, gedrag, stressfactoren, ambities en mogelijkheden.

Outplacement

Dit is de kern van onze activiteiten. Doorgaans gaan cliënten van een situatie van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of boventalligheid in een traject richting een nieuwe baan. Wij doen veel individuele gesprekken en zo mogelijk ook groepsgewijze trajecten. De precieze aanpak is maatwerk, afhankelijk van de specifieke situatie en in overleg met de opdrachtgever.

Training algemene beroepsvaardigheden / werkgedrag

In de training 'Ik wil (weer) aan het werk' wordt in een groep toegewerkt naar een actieve en gemotiveerde werkhouding, waarbij de kandidaat van zichzelf een sterkte-zwakte analyse heeft gemaakt en voor zichzelf helder heeft wat de kansen en mogelijkheden zijn en hoe daar naar toe gewerkt kan worden.

Begeleiding van zieke werknemers

Ziekte is niet alleen voor de zieke medewerker zelf, maar zeker ook voor de werkgever zeer vervelend. Met name als de ziekte uitval langer duurt is het zaak om dit hele proces goed te doorlopen volgens de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter. Bovendien is het meestal van belang om de zieke medewerker weer zo snel mogelijk te laten re-integreren op een zo goed mogelijke manier. Grip op de situatie houden, de juiste procedures volgen en de voor alle partijen beste oplossing bieden. Daarvoor kunt u bij ons terecht. We kunnen bij het gehele verzuimtraject assisteren of voor u aanvullend werken op bestaande dienstverlening. Wij worden vaak ingezet bij vastzittende trajecten, zogenaamde ‘hoofdpijndossiers’. Ook werkgevers die re-integratie-inspanningen moeten bieden in het zogeheten 3de spoor staan wij met raad en daad terzijde.

Preventie ziekteverzuim

In uw organisatie hangen waarschijnlijk brandblusmiddelen, maar ook rookmelders. Onze preventieve verzuimaanpak werkt bij ziekte als een rookmelder: er wordt vroegtijdig een mogelijk probleem gesignaleerd, nog vóórdat het echt grote schade kan aanrichten. Daarnaast geven we bruikbare adviezen over hoe ziekteverzuim tot een minimum beperkt kan blijven. In het verdienmodel van verzekeraars en arbodiensten zit een perverse prikkel die wij graag samen met u willen doorbreken door juist te focussen op preventie en daarmee kostenbesparing.

Re-integratie

Voor mensen die, om wat voor reden dan ook, langs de zijlijn staan, is het vaak een enorme klus om weer een baan te krijgen. De mensen van Werktraject Noord-Holland hebben deze klus in de afgelopen ruim 20 jaar al vele malen tot een succes helpen brengen. Eerst worden eventuele belemmeringen in kaart gebracht en zo mogelijk aangepakt, maar al snel gaat de focus naar het vinden van een nieuwe baan. Soms ook richting zelfstandig ondernemerschap. Ervaring, mensenkennis, een heldere aanpak en een enorme drive maken dat we met onze werkzoekende kandidaten duurzame resultaten boeken.

Trajecten sociale activering

Voor diegenen voor wie de stap naar betaald werk nog te groot is, doet Werktraject Noord-Holland trajecten Sociale Activering. In deze trajecten is er veel individuele aandacht voor de kandidaat, wordt samen met de kandidaat gekeken wat de belemmeringen zijn en op welke wijze deze kunnen worden opgelost. Aan het eind van het traject is de kandidaat in staat om te werken of deel te nemen aan een re-integratie- of scholingstraject.

Jobcoaching

Mensen die dreigen vast te lopen op een werkplek kunnen met de juiste ondersteuning op allerlei fronten goed blijven functioneren. Ook mensen die een tijd niet hebben gewerkt en veel beren op de weg zien, kunnen onze goede steun gebruiken. Werktraject Noord-Holland beschikt over de jobcoach licentie en kan door werkgevers, op kosten van het UWV, worden ingehuurd om deze ondersteuning te bieden. We beschikken over medewerkers die zeer ervaren zijn en doorgaans heel flexibel kunnen worden ingezet. Vaak is de behoefte aan coaching in de eerste weken intensief (soms zelfs dagelijks) en zal deze na verloop van tijd minder worden. Uiteindelijk laten we een goed functionerende persoon op de werkplek achter, die vervolgens altijd voor raad en daad bij ons terecht kan.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met burn-out/overspannen

Getraumatiseerd personeel (veroorzaakt door calamiteiten in werksituatie)

Ouderen (> 55 jaar)

Allochtonen / etnische minderheden

Personen die een ongeluk hebben gehad

Mensen met Verslavingsproblematiek

Als mensen na een zware behandeling voor hun verslaving weer proberen terug te keren op de arbeidsmarkt of op de oude werkplek, dan is dit heel spannend. Naast de uitdaging om 'clean & sober' te blijven, staan er nog tal van andere uitdagingen te wachten. De mensen van Werktraject pakken de draad hier graag met je op.

Contact

Vestigingen

Laanenderweg 57, 1812 PW ALKMAAR (route)
Martijn Hondema
088-0222900
m.hondema@werktraject-nh.nl

Naritaweg 70, 1043BZ Amsterdam (route)
Martijn Hondema
0612554733
m.hondema@werktraject-nh.nl

Internetadres: http://www.werktraject-nh.nl

Aantal werknemers: 9
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2013

14090