Werken aan duurzame participatie

Werkmans

Wilt u graag weer aan het werk en valt u onder de WW, de WIA of de WAJONG? Werkmans begeleidt mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en behouden van passend werk, met als specialisatie autisme/ADHD/psychische problemen/NAH en chronische ziekten.
Ook mensen die wel werk...
meer...

Wilt u graag weer aan het werk en valt u onder de WW, de WIA of de WAJONG? Werkmans begeleidt mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en behouden van passend werk, met als specialisatie autisme/ADHD/psychische problemen/NAH en chronische ziekten.
Ook mensen die wel werk hebben maar dreigen uit te vallen, begeleiden wij zodat verzuim voorkomen of verkort kan worden.
Outplacement, 2e spoor trajecten, loopbaanonderzoek, arbeidsdeskundig advies, neurofeedback, EVC. Het zijn allemaal zaken waar Werkmans u bij kan helpen.

Meer informatie: 073-5513042.

Onderscheid met andere organisaties

Werkmans biedt ondersteuning op maat waarbij de trainingen aangepast worden op het individu. Ieder mens is immers anders, dus is het voor ons niet meer dan logisch dat ook ieder begeleidingstraject anders moet zijn. Zo kunnen we het beste uit u naar boven halen.

Onze coaches hebben een ruime ervaring in het begeleiden van mensen met autisme/AD(H)D/psychische of psychiatrische problematiek/NAH/en chronische ziekten.

Hoewel iedere kandidaat een eigen coach heeft, werkt ons team nauw samen en is er snel overleg mogelijk met de loopbaanprofessional of de arbeidsdeskundigen om een optimale begeleiding te kunnen garanderen.

Samenwerking met:
Werkgever / werkgeversorganisatie, Reïntegratiebedrijf, WSW / WIW, UWV, Gemeente, Uitzendbureau, Scholingsinstelling

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-06-201804-06-2018

Blik op Werk Keurmerk

Werkmans is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Werkmans heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Werkmans neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-06-201804-06-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-00,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-67,8
Sociale activering en participatie-47,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal0,00--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2018 tot 23 december 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Werkmans.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

Met jobcoaching meer Mans!
Heeft u het gevoel vast te lopen op uw werk? Staat u lange tijd onder spanning en dreigt u (weer) uit te vallen? Weet u niet hoe u uw beperking in moet passen op uw (nieuwe) werk? Kunt u ondersteuning gebruiken om het werkritme weer op te pakken of aan te passen aan een veranderende situatie? Dan is onze Jobcoaching misschien iets voor u.

Over onze jobcoaches
Onze jobcoaches zijn minimaal HBO opgeleid en hebben ieder hun eigen specialisatie, zoals het begeleiden van mensen met ADHD, autisme, NAH (niet aangeboren hersenletsel) of een burn-out. Zij weten dat het bij ieder persoon altijd net weer even anders kan zijn en daar gaan zij nu juist heel goed mee om.

Hoe doen wij dat?
Door middel van jobcoaching kunnen wij iemand zodanig ondersteunen, dat diegene al zijn kwaliteiten leert benutten en optimaal kan functioneren in een passende werkomgeving op de reguliere arbeidsmarkt. Het creëren van acceptatie en begrip op de werkvloer en bij de leidinggevende kan daar een onderdeel van zijn. Altijd met als doel om het rendement voor werkgever en werknemer en de duurzaamheid van de plaatsing zo groot mogelijk te maken.

Zorgen uit handen
Wij zorgen dat u van te voren weet waar u aan toe bent. Zo maken wij uw situatie inzichtelijk, stellen heldere doelen, maken duidelijke afspraken, brengen de communicatie tussen verschillende partijen op gang en streven wij naar kwaliteit. Bovendien werken wij op basis van urendeclaratie. Wij kunnen voor u uitzoeken of de uren vergoed worden door een overheidsinstantie of verzekeringen. Werkmans neemt u graag deze zorgen uit handen, zodat u weer tijd kunt besteden aan waar u goed in bent: uw werk!

Outplacement

Werkmans is een bedrijf dat mensen die een (nieuwe) baan zoeken begeleidt en ondersteunt bij het vinden van een passende werkplek. Dit met het bedrijven, verzekeraars, arbodiensten, particulieren, UWV, en gemeentes als opdrachtgevers.

Reorganisatie of te ver uit elkaar liggende doelstellingen van bedrijf en werknemer kan leiden tot een situatie dat men er voor kiest om niet meer met elkaar verder te gaan. In zo’n geval kan outplacement een oplossing zijn.

Werkmans biedt op maat gesneden trajecten voor kandidaten uit alle geledingen van de maatschappij: van laag- tot hoog opgeleid, met weinig of veel werkervaring, van jong tot oud. Werkmans heeft veel specialismes in huis om kandidaten met psychische problematieken te ondersteunen en te begeleiden. Je kunt hierbij denken aan het ondersteunen van mensen die hun baan verliezen en daardoor tijdelijk psychisch minder belastbaar zijn. Ook het begeleiden van mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel) en chronische ziekten zoals reuma, MS, epilepsie of fibromyalgie behoren tot de specialisaties.

Onze werkwijze
De consulent van Werkmans zoekt samen met de kandidaat gericht naar passende vacatures en / of bedrijven die wellicht op zoek zijn naar versterking van hun team. Doordat wij al sinds 1990 in Zuid-Nederland in deze branche werkzaam zijn, hebben we een enorm netwerk van werkgevers opgebouwd. Direct na aanmelding starten we met het bemiddelen. Daarnaast kunnen er ook nog oriënterende activiteiten, diagnostische instrumenten en trainingen worden ingezet.

Om bij het uitvoeren van trajecten kwaliteit te kunnen leveren, heeft Werkmans een breed scala aan specialisten in dienst. Zo bestaat het team uit:
* een jobhunter, die de hele week op zoek is naar kansen en banen voor onze kandidaten,
* loopbaanadviseurs,
* psychologen,
* arbeidsdeskundigen,
* een neurofeedback therapeut,
* jobcoaches.

Hierdoor kunnen wij op een professionele manier ondersteuning bieden bij het zoeken naar en het behouden van een baan. Verder bieden wij ook EVC-trajecten aan indien dit een meerwaarde heeft om een nieuwe baan te vinden.

Leer/ werktraject

Veel van onze klanten zijn jonge mensen die middels een praktische leerweg hun beroepsvaardigheden onder de knie moeten krijgen. Werkmans helpt deze groep bij het vinden van deze leerwerkplek en zal door middel van jobcoaching er voor zorgen dat de werkplek ook behouden blijft. Verder heeft de jobcoach natuurlijk ook regelmatig contact met het opleidingsinstituut om een vinger aan de pols te houden als het gaat over de vorderingen van de opleiding.
Werkmans begeleidt klanten bij trajecten naar werk in ICT, logistiek, zorg, administratie, etc. Door de goede contacten met de opleidingsinstituten kunnen wij gezamenlijk inspringen op veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt. Het aanbod is dan ook dynamisch.

Loopbaanadvies / onderzoek

Samen met Werkmans op zoek naar een andere beroepsrichting. Waar liggen de kwaliteiten, wat spreekt aan?

Algemeen
Werkmans biedt loopbaanonderzoek aan voor mensen die op zoek zijn naar een andere richting qua werk en die meer zicht willen krijgen op de mogelijkheden die er voor hen op de arbeidsmarkt zijn. In een persoonlijk begeleidingstraject wordt er, samen met een loopbaanadviseur, gekeken naar de wensen en capaciteiten van een loopbaankandidaat. Interesses, behoeften, bekwaamheden, successen en motivatie worden in beeld gebracht.

Resultaat
Duidelijkheid over de beroepsrichting, over de werkomgeving en over de eventuele opleiding die het beste bij een loopbaankandidaat aansluit.

Inhoud en werkwijze
De loopbaanadviseur maakt, na een kennismakingsgesprek met de kandidaat, een traject op maat. Hierin zullen verschillende thema’s aan bod komen. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan een levensloop, aan carrière-ankers, aan wensberoepen, aan beroepsprofielen en aan kernkwaliteiten. Daarnaast zal de loopbaankandidaat huiswerkopdrachten mee krijgen die tijdens de bijeenkomsten worden besproken en zullen er digitale testen worden afgenomen. Alle informatie wordt verzameld en geanalyseerd. Vervolgens zal de loopbaanadviseur in een eindrapportage de verbanden tussen de verschillende onderdelen beschrijven en de eindconclusies die zijn getrokken weergeven. Naast het advies over een beroepsrichting, zal er ook een actieplan worden gemaakt en zal aangeven worden aan welke voorwaarden een werkplek moet voldoen. Daarnaast zal er samen met de loopbaankandidaat een curriculum vitae op worden gesteld, waarin ervaring, kwaliteiten en resultaten goed uit de verf komen.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Is de huidige functie niet meer geschikt voor uw werknemer vanwege beperkingen of arbeidsongeschiktheid? En ziet u binnen uw organisatie geen andere mogelijkheden voor deze werknemer?

Dan moet er een werkplek buiten de organisatie gevonden worden. Werkmans ondersteunt bedrijven in 2e spoortrajecten en plaatst of detacheert werknemers binnen andere bedrijven. Wij maken hierbij gebruik van ons uitgebreide regionale netwerk in diverse branches. Maar indien gewenst kijken wij met u ook naar mogelijkheden binnen uw bedrijf. Jobcarving is een instrument dat daarvoor ingezet kan worden.

Inhoud en werkwijze 1e en 2e spoortraject
Tijdens een kennismakingsgesprek zal de consulent van Werkmans samen met de werknemer een actieplan op maat opstellen. Hierin worden de doelen en afspraken helder omschreven en wordt de beroepsrichting aangegeven waarin gezocht zal worden. Mocht deze nog niet bekend zijn, dan kan een loopbaanonderzoek onderdeel uitmaken van het traject. Dit zodat er vervolgens op zoek gegaan kan worden naar een functie die goed aan sluit bij de wensen en de mogelijkheden van de werknemer. Tijdens de zoektocht naar een nieuwe functie, zal de werknemer sollicitatiebegeleiding krijgen van de consulent van Werkmans. Tijdens deze begeleiding zal o.a. gekeken worden naar het opstellen van een CV en het schrijven van een brief. Daarnaast zal de consulent samen met de werknemer gesprekken voorbereiden, mee zoeken naar passende vacatures, actief bedrijven benaderen en gebruik maken van het netwerk van Werkmans.

Resultaat
Nadat de consulent en de werknemer de wensen en mogelijkheden in kaart hebben gebracht, zal de markt tijdens de bemiddelingsfase actief worden benaderd. Dit met een arbeidsovereenkomst bij een nieuwe werkgever als resultaat.

Re-integratietraject UWV

Werkmans voert voor UWV een tweetal re-integratietrajecten uit:

 • WERKFIT MAKEN

Wanneer je als werkzoekende nog niet klaar bent om de arbeidsmarkt weer te veroveren kan UWV dit traject inzetten. In dit traject wordt samen met je persoonlijke coach onderzocht wat nodig is om weer aan de arbeidsmarkt te kunnen deelnemen en hoe dit bereikt kan worden. Het doel is om aan het einde van dit traject geen belemmeringen meer te ervaren die hinderen om aan het werk te gaan.

 • NAAR WERK

Wanneer je als werkzoekende klaar bent om de arbeidsmarkt weer te betreden, maar hier ondersteuning bij nodig hebt, kan UWV een “Naar Werk” traject inzetten. In dit traject leer je van je persoonlijke coach waar de juiste vacatures te vinden zijn, hoe je je persoonlijk netwerk in kunt zetten op zoek naar passende vacatures en hoe je adequaat op de gevonden vacatures kunt solliciteren. Naast je eigen inspanningen en die van je coach, zullen ook onze arbeidsmarktspecialisten zich voor jou inzetten.

Arbeidsdeskundig advies

Algemeen
In de periode nadat een werknemer wegens ziekte uitgevallen is, zou alle aandacht gericht moeten zijn op de re-integratie. Door de wetgeving zijn alle betrokkenen namelijk genoodzaakt om het niet tot een arbeidsongeschiktheid te laten komen. Werkmans kan u hierbij helpen door middel van een Arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek.
In een dergelijk onderzoek brengt Werkmans de re-integratiemogelijkheden van een werknemer in beeld. Dit door een professionele beoordeling te maken op basis van de medische diagnose, een dossier- en werkplekonderzoek en door gesprekken te hebben met de werknemer. Het doel hierbij is altijd duurzame werkhervatting bij de eigen of een andere werkgever. Daarnaast worden de mogelijkheden die de wet biedt in kaart gebracht en beschreven. Zowel de materiële voorzieningen als de fiscale en financiële mogelijkheden worden meegenomen.

Resultaat
Zowel de opdrachtgever als de werknemer hebben een concreet beeld van de mogelijkheden die een werknemer heeft om passende taken en werkzaamheden te verrichten. Dit kunnen werkzaamheden zijn die horen bij de eigen functie van de werknemer, maar ook werkzaamheden die voorkomen in andere functies. Werkmans helpt om dit beeld helder te krijgen.

Voor wie?
Een Arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek is bestemd voor werknemers die wegens ziekte zijn uitgevallen. Bij hen is het niet duidelijk of ze in staat zijn hun eigen werk te hervatten of om andere werkzaamheden te gaan verrichten.

Inhoud en werkwijze
In de praktijk ziet een Arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek er als volgt uit:

 • analyse van het medisch dossier
 • analyse van het opgebouwde re-integratiedossier
 • werkplekonderzoek
 • gesprek met de werknemer
 • gesprek met de werkgever
 • een arbeidsdeskundig re-integratieverslag
 • gesprek over de bevindingen met werkgever en werknemer

Mogelijke tussenstappen
Indien de arbeidsdeskundige van mening is dat de informatie waarover hij beschikt te summier of onvolledig is, kan hij in overleg met de opdrachtgever een tussenstap voorstellen. Dit kan o.a. een psychologisch onderzoek, een loopbaanonderzoek of een bedrijfsprocesanalyse zijn. Deze aanvullende activiteiten worden apart geoffreerd.

Duur
Het gehele traject kan in principe binnen 5 weken worden afgerond.

Neurofeedback

Neurofeedback als behandelmethode laat positieve effecten zien bij aandachtsconcentratiestoornissen, stemmingsstoornissen, hoofdpijnklachten, slaapproblematiek of geheugenklachten. Deze problematiek kan door diverse oorzaken ontstaan. Zelfs als deze gelegen zijn in bijvoorbeeld AD(H)D of Autisme kan neurofeedback helpen.

Neurofeedback kan positief bijdragen aan een beter functioneren. Het kan ingezet worden als een op zich zelfstaande therapievorm, maar kan ook onderdeel uitmaken van een breder behandelplan.

Via op het hoofd geplakte elektroden, ongevaarlijk en pijnloos, meet de computer uw activiteit in uw hersenen. Op gebieden waar de activiteit te hoog of te laag is kan er via dezelfde computer een training worden gevolgd waarmee u uw activiteit van uw hersenen kunt beïnvloeden en effectiever kunt laten verlopen. De prestaties van de hersenen verbeteren en klachten verminderen. Na verloop van tijd wordt dit een automatisme waardoor het dagelijks functioneren verbetert.

Wetenschappelijk onderzoek naar neurofeedback als behandelmethode laat zien dat er duidelijk meetbare verbeteringen zijn in de mogelijkheid om gedrag aan te kunnen passen aan de vragen en eisen van de omgeving. Minstens even belangrijk zijn de verbeteringen in aandacht en concentratie. Het bijzondere van neurofeedback is dat de resultaten niet alleen subjectief waarneembaar zijn, maar zelfs objectief meetbaar. De gebieden in uw hersenen waar op getraind is, laten na de behandeling een andere waarde in activiteit zien.

Wajong in Bedrijf

Op dit moment zitten er 180.000 Wajongers thuis met een uitkering terwijl veel van hen prima kunnen en willen werken. Eén van de oorzaken is dat veel ondernemers onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden die Wajongers bieden.

Werkmans vindt het belangrijk dat er voor deze Wajongers meer ruimte op de arbeidsmarkt komt. Daarom geven wij, samen met inBeeldt, de gratis workshop "Wajong in Bedrijf". In 3 uur maken wij werkgevers vertrouwd met wat Wajongers voor hun bedrijf kunnen betekenen.

Deze kosteloze workshop gaat in op vragen als:

 • Wie zijn Wajongers? - Hoe past een Wajonger in uw bedrijf?
 • Welke begeleiding heeft een Wajonger nodig?
 • Welke hulp is hiervoor bij re-integratiebedrijven beschikbaar?
 • Voordelen van een Wajonger in dienst? - Welke financiële regelingen zijn er?

Deze workshop is interactief en door de kleine groepen kan ingegaan worden op de individuele vragen en situaties die door deelnemers worden ingebracht.

Gun een Wajonger met Werk meer Mans!

Ontwikkeladvies 45+

VOOR WIE?
Bent u werkzaam in één van de deelnemende beroepsgroepen, werkt u minimaal 12 uur per week en bent u 45+ en op zoek naar een gecertificeerde loopbaanadviseur? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

DE AANPAK VAN WERKMANSMOBILITEIT?
1. Kennismaking: we bespreken uw huidige situatie en u maakt een beroepsinteresse- en competentietest.
2. In het tweede gesprek wordt een persoonsprofiel opgesteld waarin uw persoonlijke kwaliteiten en behoeften naar voren komen en hieropvolgend maken we een toekomst oriëntatie waarin kansen en acties centraal staan.
3. In het derde gesprek komen vragen aan de orde over het financiële plaatje mocht u in de toekomst kiezen voor een ander beroep.

HET RESULTAAT
Het eindproduct is een persoonlijk ontwikkelplan dat u meer zicht geeft over wat de toekomst u kan brengen. U zult een beter beeld hebben van wat u wilt, kunt en wat uw mogelijkheden zijn om te zorgen dat u werkend uw AOW-leeftijd kan bereiken.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met stoornissen uit het autistisch spectrum

De doelgroep, waarop Werkmans zich speciaal richt is de groep arbeidsgehandicapten/jonggehandicapten (Wajong) met een stoornis in het autistische centrum. Normaal en hoogbegaafde mensen met een aan autisme verwante contactstoornis (PDD-NOS, ADD, ADHD, Asperger, etc.), kortom mensen vallend onder het autistisch spectrum. Voor normaal of hoogbegaafde autisten, is de afstand tot de arbeidsmarkt vaak zo groot dat zij niet of nauwelijks te bemiddelen zijn zonder vooraf een intensief voortraject te hebben gevolgd. Werkmans heeft voor deze groep mensen speciale instrumenten ontwikkeld om ook deze groep mensen naar een betaalde baan te begeleiden.

Personen met niet-aangeboren hersenenletsel

Werkmans heeft zich gespecialiseerd in de doelgroep NAH (niet aangeboren hersenletsel). Door onze specifieke kennis kunnen wij mensen met deze problematiek beter helpen dan een regulier re-integratiebureau.

Ex-psychiatrische patiënten

De doelgroep ex-psychiatrische patiënten is een groep waar de organisatie Werkmans zich in gespecialiseerd heeft. Dit blijkt uit onder meer uit de achtergrond van de re-integratieconsulenten die met deze doelgroep werken. Deze hebben een opleiding in die richting en zijn vaak werkzaam geweest in deze richting. Werkmans werkt intensief samen met een aantal GGZ-instelligen in Brabant.

Personen met burn-out / overspannen

Werkmans werkt met een team van specialisten op dit gebied. We hebben verder een aantal instrumenten ontwikkeld specifiek voor deze doelgroep, o.a. de 'Herstelroute'.

Contact

Vestigingen

Theerestraat 8B, 5271GD St. Michielsgestel (route)
Leo Beekmans
073 5513042
info@werkmans.nl

Internetadres: http://www.werkmans.nl

Aantal werknemers: 13
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2000

1371