Samen werken aan
duurzame participatie

WerkenderWijs Re-integratie BV

WerkenderWijs Re-integratie BV is een regionaal, dynamisch re-integratiebedrijf. Met een breed netwerk, betrokken personeel, ruime ervaring en deskundigheid is het voor ons mogelijk zowel klant als opdrachtgever van dienst te zijn in de zoektocht naar een oplossing / kans / nieuwe baan.
Met...
meer...

WerkenderWijs Re-integratie BV is een regionaal, dynamisch re-integratiebedrijf. Met een breed netwerk, betrokken personeel, ruime ervaring en deskundigheid is het voor ons mogelijk zowel klant als opdrachtgever van dienst te zijn in de zoektocht naar een oplossing / kans / nieuwe baan.
Met disciplines in huis als arbeidsdeskundige, jobcoach, GZ-psycholoog, re-integratieadviseur, bedrijfsarts en coach is men gegarandeerd van een juiste begeleiding c.q. antwoord op een vraagstuk.
Ons uitgangspunt is het bieden van ondersteuning bij vraagstukken voor werkgevers, het helpen van klanten in het zien en grijpen van kansen, inzicht in loopbaanoriëntatie en re-integratieadvies op maat. Ook begeleiden wij Wajongeren op de werkplek als jobcoachorganisatie.

Onderscheid met andere organisaties

WerkenderWijs Re-integratie B.V. kenmerkt zich door professionaliteit en deskundigheid in een no-nonsense setting. Omtrent wet- en regelgeving zijn wij experts en putten wij uit onze jarenlange ervaring en kennis. Wij bieden maatwerk voor werkgevers, werknemers en andere opdrachtgevers. Creatieve oplossingen, gedegen begeleiding, het hebben van een breed netwerk en het samen laten gaan van maatschappelijk verantwoord ondernemen met commerciële doelstellingen zijn onze speerpunten. Als jobcoachorganisatie zijn wij specialist in het begeleiden van Wajongeren op de werkplek, waarbij het succes van de Wajonger centraal staat zodat ook de werkgever tevreden is. Korte communicatielijnen met onze deskundigen, zoals arbeidsdeskundige, jobcoach, GZ-psycholoog en re-integratieadviseur vinden wij belangrijk. Kortom, een deskundige, regionale partij in een no-nonsense setting met korte communicatielijnen voor gedegen begeleiding en complexe vraagstukken.

Samenwerking met:
UWV, Reïntegratiebedrijf, Werkgever / werkgeversorganisatie, Scholingsinstelling, Arbodienst

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 21-05-201921-05-2019

Blik op Werk Keurmerk

WerkenderWijs Re-integratie BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
WerkenderWijs Re-integratie BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

WerkenderWijs Re-integratie BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 21-05-201921-05-2019

Geen gegevens beschikbaar

Diensten

Re-integratieactiviteiten tweede spoor

Bij situaties als (dreigend) ziekteverzuim, conflictsituaties op de werkvloer of (dreigend) ontslag biedt WerkenderWijs Re-integratie BV begeleiding bij het proces van terugkeer in het arbeidsproces:
* Begeleiding van zieke werknemers naar eigen of ander passend werk bij de huidige werkgever of bij een andere werkgever.
* Adviezen op maat aan werkgevers over (preventie van ) ziekteverzuim of begeleiding van werknemers gedurende een ziekteperiode (Wet Poortwachter).

Re-integratieadvies

Begeleiding van uitkeringsgerechtigden (ZW, WW en WIA), met of zonder fysieke en/of psychische beperkingen, naar passend werk.
WerkenderWijs Re-integratie BV begeleidt mensen in individuele re-integratietrajecten vanuit een situatie van geen werk naar werk via een ZW/Arbo-interventie (individueel re-integratietraject zonder prestatieafspraak) of via een IRO.

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Een re-integratietraject (ZW/IRO/WW of re-integratie 2e spoor)kan ook specifiek gericht zijn op de wens van de cliënt om zelfstandig ondernemer te worden. Er wordt ondersteuning geboden vanaf het opstellen van een ondernemersplan tot aan de daadwerkelijke uitvoering.

Trajecten sociale activering

Een product van WerkenderWijs Re-integratie BV op het gebied van sociale activering is de groepstraining “Kansen creëren!”. Deze groepstraining is bedoeld voor mensen met een uitkering (ZW of WW), die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die over het algemeen laag opgeleid zijn (LBO niveau of lager). Het doel van deze groepstraining is om mensen inzicht te geven in hun eigen kwaliteiten, wensen en ambities in combinatie met hun fysieke of psychische beperkingen en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Loopbaanadvies

WerkenderWijs Re-integratie BV kan helpen om de juiste koers te vinden naar een nieuw arbeidsperspectief.
In een loopbaanadviestraject wordt de loopbaanontwikkeling tot nu toe, samen met de klant, onder de loep genomen. Hierdoor krijgt hij/zij zicht op eigen mogelijkheden en beperkingen en op wensen voor de toekomstige loopbaan
Ook wanneer de klant in diens huidige loopbaan te weinig uitdaging ervaart, zijn/haar competenties en beroepsinzichten onvoldoende tot ontplooiing komen of wanneer hij/zij teveel tegenwind ervaart, kan een loopbaanadviestraject helpen bij het verleggen van de loopbaankoers.

Wanneer iemand in zijn of haar carrière verder wil komen dan is een duidelijk beeld van wat hij/zij wil bereiken in belangrijk. Zonder beeld van waar iemand naartoe wil is hij/zij als een reiziger zonder einddoel.
Een loopbaanadviestraject is hierbij prima instrument om de klant op weg helpen.

Gemiddels vinden er 5 sessies van anderhalf uur plaats. Met een tussentijd van 2 weken. Er wordt gebruik gemaakt van het persoonlijk interview, vragen lijsten en eventueel van testen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

Trajecten vanuit UWV, maar ook van werkgevers. Belangrijk is de een op een benadering en gegarandeerd vast aanspreekpunt. Motivatie en adequate arbeidsmarktbenadering leiden tot succes. Werkervaringsplaatsen is een succesvolle methode gebleken.

Ouderen (> 55 jaar)

In het kader van UWV opdrachten (ZW, WW en WIA)en re-integratie 2e spoor begeleidt WerkenderWijs Re-integratie BV ouderen (>55 jaar) naar arbeidsperspectief. Belangrijk bij de begeleiding van deze doelgroep is het motiveren en inzicht in mogelijkheden geven (zowel van de werkzoekende zelf als op de arbeidsmarkt). Reële adviezen zijn belangrijk voor de werkzoekende.
Pre-pensioen, de mogelijkheid van een werkervaringplek,no-riskpolis (voor de werkgever)en belastbaarheid zijn belangrijke thema's bij de begeleiding. Deeltijd banen komen veelvuldig voor bij deze doelgroep.

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

In het kader van opdrachten van het UWV begeleidt WerkenderWijs Re-integratie BV laag opgeleide cliënten naar nieuw arbeidsperspectief. Motivatie, flexibiliteit en een netwerk met werkgevers is een belangrijk item binnen de begeleiding.

Beroepen in de ambacht of industrie

WerkenderWijs Re-integratie BV heeft veel contacten met werkgevers in de ambacht of industrie. Cliënten kunnen regelmatig geplaatst worden op een werkervaringsplaats of in een reguliere baan in diverse branches.

Jongeren (< 23 jaar)

Wajong-gerechtigden

Contact

Vestigingen

Jacob le Mairestraat 239, 7825 XE Emmen (route)
0591 635077
info@werkenderwijs.com

Internetadres: http://www.werkenderwijs.com

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2006

5367