Werken aan duurzame participatie

Wajong Talenten B.V.

WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn Wajong Talenten, een jonge onderneming die werkgevers en werkzoekenden met een Wajong-uitkering met elkaar in contact brengt. Hierbij kijken we naar de talenten van mensen in plaats van hun beperkingen.
Ons enthousiaste team bestaat momenteel uit 48 medewerkers. Sommige...
meer...

WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn Wajong Talenten, een jonge onderneming die werkgevers en werkzoekenden met een Wajong-uitkering met elkaar in contact brengt. Hierbij kijken we naar de talenten van mensen in plaats van hun beperkingen.
Ons enthousiaste team bestaat momenteel uit 48 medewerkers. Sommige collega's van ons hebben ook een Wajong achtergrond. Hierdoor weten we uit ervaring hoe vervelend het kan zijn als er stempel gedrukt wordt op Wajongers. Die stempel is bij ons niet aanwezig.
WAT DOEN WIJ?
Door Vraaggericht te werken (vanuit de werkgever) koppelen wij werkgevers en werkzoekenden met een Wajong-uitkering aan elkaar. Werkgevers kunnen snel en gemakkelijk hun vacatures op onze site plaatsen. Ook is het mogelijk om zelf kandidaten te zoeken. Werkzoekenden kunnen hier eenvoudig solliciteren. Zodra er een match is, maken wij een afspraak. We besteden veel aandacht aan de intakegesprekken met Wajongers, zodat we de kandidaten goed leren kennen en zo weten waar hun talenten liggen.

Onderscheid met andere organisaties

WAJONG TALENTEN
Wajong talenten werkt zowel in opdracht van het UWV doormiddel van "Naar werk en Werk fit"trajecten als vanuit werkgevers met actuele vacatures.

Samenwerking met:
Uitzendbureau, Reïntegratiebedrijf, UWV, Werkgever / werkgeversorganisatie, Scholingsinstelling, Gemeente, Zorginstellingen

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 31-05-201831-05-2018

Blik op Werk Keurmerk

Wajong Talenten B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Wajong Talenten B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Wajong Talenten B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 31-05-201831-05-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,1237,8
Sociale activering en participatie7,6197,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,51--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2018 tot 16 march 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Wajong Talenten B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobhunting

Jobhunting

Speciaal daarvoor opgeleide jobhunters benaderen bedrijven, in nauw overleg met de trajectbegeleiders, op zoek naar specifiek bij de werkzoekende passende functies en/of taken. De jobhunters zijn op de hoogte van de persoonlijke kenmerken en kwaliteiten van de werkzoekende en kunnen de werkgevers daardoor goed voorlichten. Einddoel is dat er voor de trajectbegeleider en de werkzoekende een afspraak voor een gesprek op het bedrijf wordt gemaakt.

Jobcoaching

Jobcoaching

Intensieve individuele begeleiding van de werknemer en de werkgever (of de directe begeleider op de werkplek). Deze begeleiding wordt gedaan door de jobcoach, in samenwerking met een mentor op het bedrijf. De jobcoach is regelmatig op het bedrijf aanwezig voor voortgangsgesprekken met de werknemer en de mentor van het bedrijf of om mee te werken met de werknemer. Het uiteindelijke doel is het behouden van betaalde arbeid voor langere duur.

Werk Fit Trajecten

Trajecten Werk Fit

Voor cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt een uitgebreid assessment gedaan om te bepalen wat er nodig is om iemand actief deel te laten nemen aan de maatschappij. Vervolgens wordt er met de opdrachtgever en cliënt overlegd hoe een dergelijk traject gestalte kan krijgen en op welke termijn. Deelname aan de maatschappij kan op verschillende manieren, het is uiteindelijk afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de cliënt.

Naar Werk Trajecten

Een ‘Naar werk’ traject is een (re-integratie)traject waarin Wajong Talenten B.V. je begeleidt bij het zoeken naar werk dat past bij jouw wensen en mogelijkheden.Wajong Talenten B.V. heeft veel ervaring met re-integratietrajecten en weet waar jij behoefte aan hebt. Daarnaast maken we gebruik van een groot netwerk waardoor we vaak vacatures vinden die bij jou passen. Wajong Talenten B.V.levert maatwerk voor iedere cliënt.

Het traject ‘Naar werk’ bestaat uit het solliciteren, netwerken en profileren op de arbeidsmarkt. En natuurlijk het belangrijkste: het begeleiden van het vinden van jouw nieuwe baan!

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met een Wajong uitkering

Met de nieuwe participatie wet wordt een duidelijk verschil gemaakt tussen jongeren met een Wajong Uitkering of niet. Met valt met een Wajong Uitkering onder het UWV en anders onder de Gemeente. Wajong Talenten bemiddeld de mensen met een Wajong Uitkering naar werk, en Wajong Talenten coacht deze mensen op het werk om uitval te voorkomen.
Onze kandidaten zijn net zo divers als waar dan ook. Zowel hoog als laaggeschoold.
Iedereen heeft kwaliteiten.

Contact

Vestigingen

Tasveld 10 -6, 8271 RW IJsselmuiden (route)
Ron Schellekens
038-4581049
info@wajongtalenten.nl

Zernikepark 12 / 2.22, 9747 AN Groningen (route)
Kim Ketel
06-36123678
kketel@wajongtalenten.nl

Nieuw Amsterdamsestraat 68, 7814 VA Emmen (route)
Wim Finke
06-53252560
info@wajongtalenten.nl

Busplein 36-38, 1315 KV Almere (route)
Rik Lohman
06-51117949
info@wajongtalenten.nl

Het Rietveld 55A, 7321 CT Apeldoorn (route)
Rosi Gerritsen
06-29174602
info@wajongtalenten.nl

Nieuwe Stationsstraat 20-13 en 14, 6811 KS Arnhem (route)
Maxim Geerlings
06-14230573
info@wajongtalenten.nl

Jonkerbosplein 52, 6534 AB Nijmegen (route)
Maxim Geerlings
06-14230573
info@wajongtalenten.nl

Stationsplein 91-105 1e en 4e verdieping, 5211 BM Den Bosch (route)
Marie-Louise Nouws
06-23569474
info@wajongtalenten.nl

Hart van Brabantlaan 12-16, 5038 JL Tilburg (route)
Marie-Louise Nouws
06-23569474
info@wajongtalenten.nl

Flight Forum 40, beg. grond, 5657 DB Eindhoven (route)
Caroline Peters
06-27131597
info@wajongtalenten.nl

Ceresstraat 1, 1e verdieping, 4811 CA Breda (route)
Marie-Louise Nouws
06-23569474
info@wajongtalenten.nl

Robert Schumandomein 2, 1e en 2e verdieping, 6229 ES Maastricht (route)
Petra Peskens
06-22962428
info@wajongtalenten.nl

Antoniuslaan 41, 5921 KB Venlo (route)
Ge Wasser
06-14118530
info@wajongtalenten.nl

Newtonlaan 115, 3584 BH Utrecht (route)
Marjon van Eersel
06-42321919
info@wajongtalenten.nl

Hardwareweg 4, 3821 BM Amersfoort (route)
Michel van de Lagemaat
06-25140360
info@wajongtalenten.nl

Olympia 1ab, 1213 NS Hilversum (route)
Judih den Dunnen
06-23650487
info@wajongtalenten.nl

Cuserstraat 93, 2e en 3e verdieping, 1081 CN Amsterdam (route)
Catherine Sackey
06-81673120
info@wajongtalenten.nl

Lichtenauerlaan 102-120, 3062 ME Rotterdam (route)
Ruud Jonkers
06-22524558
info@wajongtalenten.nl

Koningin Juliana Plein 10, 11e verdieping, 2595 AA Den Haag (route)
Jack Deurloo
06-24238111
info@wajongtalenten.nl

Kampenringweg 45D, 1e en 4e verdieping, 2803 PE Gouda (route)
Jack Deurloo
06-24238111
info@wajongtalenten.nl

Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer (route)
Jack Deurloo
06-24238111
info@wajongtalenten.nl

Internetadres: http://www.wajongtalenten.nl

Aantal werknemers: 48
Aantal vestigingen: 21
Oprichtingsjaar: 2013

14234