Werken aan duurzame participatie

Van der Velden re-integratie B.V.

Van der Velden Re-integratie B.V. is een klein re-integratiebedrijf met een no-nonsense mentaliteit vanuit vestigingen in Eindhoven en Helmond. We richten ons op mensen met een beperking op sociaal, fysiek of psychisch gebied die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We bieden hen de...
meer...

Van der Velden Re-integratie B.V. is een klein re-integratiebedrijf met een no-nonsense mentaliteit vanuit vestigingen in Eindhoven en Helmond. We richten ons op mensen met een beperking op sociaal, fysiek of psychisch gebied die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We bieden hen de mogelijkheid zich binnen hun persoonlijke mogelijkheden te ontplooien tot een volwaardige arbeidskracht. Onze opdrachtgevers variëren van overheidsinstellingen als Gemeenten en UWV tot hulpverlenende organisaties en werkgevers. Ons werkgebied strekt zich uit van Zuidoost Brabant tot Noord Limburg.

Onderscheid met andere organisaties

Wij werken vraag gestuurd, we gaan uit van de specifieke wensen en mogelijkheden van de kandidaten en bedrijven. Zodat een duurzame en passende arbeidsplek kan worden gerealiseerd
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-10-201803-10-2018

Blik op Werk Keurmerk

Van der Velden re-integratie B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Van der Velden re-integratie B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Van der Velden re-integratie B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-10-201803-10-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-257,8
Sociale activering en participatie-37,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2018 verlengd
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,01--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2018 tot 16 march 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Van der Velden re-integratie B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

Onder deze dienst verstaan we alle activiteiten die een arbeidsrelatie nodig heeft om succesvol te laten zijn. De reden dat begeleiding nodig is kan diverse oorzaken hebben. De persoon in kwestie is (nog) niet in staat om volledig zelfstandig werk te verrichten en heeft hier begeleiding bij nodig, of een persoon heeft extra begeleiding nodig om de arbeidsrelatie succesvol te laten zijn.

Jobcoaching kan zowel plaatsvinden bij een reguliere werkplek als bij een gesubsidieerde werkplek of stageplek.

Toeleiden naar werk- vanuit situatie geen werk (re-integratietraject)

Onder deze dienst vallen alle contracten en trajecten waarbij het einddoel is om werkzoekende of mensen met een uitkering aan het werk te krijgen. Dit gebeurt door middel van re-inetgratietrajecten. De opdrachtgevers kunnen zijn: het UWV, een gemeente, de werkgever of de klant zelf.

Sociale activering en participatie

Deze dienst is erop gericht om mensen met een sociale achterstandpositite inzicht te verschaffen in de eigen mogelijkheden en hen te helpen deze verder te ontwikkelen en te benutten, zodat zij beter in staat zijn om te participeren in de samenwerking. Daarnaast kan het doel zijn om de persoon meer uitzicht op betaald werk te geven zodat hij/zij in de toekomst kan instromen in een traject dat toeleid naar werk.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

mensen met een beperking op sociaal, fysiek of psychisch gebied die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Contact

Vestigingen

Noord Brabantlaan 1a, 5652 LA Eindhoven (route)
Marja Bosmans
040-7200975
info@vandervelden-reintegratie.nl

Lagedijk 10a-6, 5705BZ Helmond (route)
info@vandervelden-reintegratie.nl

Internetadres: www.vandervelden-reintegratie.nl

Aantal werknemers: 7
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2015

14629