Werken aan duurzame participatie

TIP College

Het TIP College is nog een jonge onderneming en is op dit moment actief in Nijkerk.

Het TIP College biedt een leeromgeving aan (nieuwe) inwoners van Nederland (o.a. asielmigranten) om te komen tot een succesvol zelfstandig functioneren in de Nederlandse samenleving. Het TIP College biedt een...
meer...

Het TIP College is nog een jonge onderneming en is op dit moment actief in Nijkerk.

Het TIP College biedt een leeromgeving aan (nieuwe) inwoners van Nederland (o.a. asielmigranten) om te komen tot een succesvol zelfstandig functioneren in de Nederlandse samenleving. Het TIP College biedt een portfolio aan diensten, zodat mensen voldoende de Nederlandse taal gaan beheersen en vaardigheden ontwikkelen om te integreren in de samenleving en te participeren in de maatschappij.

Het TIP College gaat voor maatwerk en kwaliteit. Het TIP College is bekend met de plaatselijke situatie van de kandidaten en heeft een lokaal netwerk dat de integratie en de participatie ten goede komt.
Het TIP College helpt u op weg naar een nieuwe toekomst!

Onderscheid met andere organisaties

Het TIP College staat voor:
• Maatwerk lestraject (maximaal aansluiten bij het doel van de cursist)
• Ervaren gecertificeerde docenten
• Kleine groepen
• Mooie lesruimte
• Moderne methodes
• Bekend met de plaatselijke situatie (het dorp, de stad)
• Biedt een entree naar de lokale situatie (bedrijven)

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-07-201803-07-2018

Blik op Werk Keurmerk

TIP College is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
TIP College heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

TIP College werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

TIP College neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-07-201803-07-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,8218,1

Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2018 tot 23 december 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van TIP College.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 15,00

Diensten

Inburgeringstraject

In deze cursus verwerft de cursist de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het succesvol afleggen van het Inburgeringsexamen op A2 niveau. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op A2 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken) en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) wordt in aparte cursus aangeboden.
Deze cursus is bedoeld voor laag- en midden opgeleide personen met een gemiddeld tot bovengemiddeld leervermogen. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op A2 niveau.

Staatsexamen programma I

In deze cursus verwerft de cursist de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het succesvol afleggen van het Staatsexamen NT2 - Programma 1. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op B1 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken) en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) wordt in aparte cursus aangeboden.
Deze cursus is bedoeld voor midden- en hoog opgeleide personen met een bovengemiddeld leervermogen. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op B1 niveau. Het diploma Staatsexamen NT2 – Programma 1 geeft een cursist toegang tot een reguliere MBO-studie

Alfabetiseringstraject

Deze cursus bereidt de cursist voor op alfabetisering tot het startniveau van de Inburgeringscursus. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om gealfabetiseerd te worden aangeboden: Nederlands lezen, schrijven, spreken en luisteren tot en met NT2 A0 niveau.
Deze cursus is bedoeld voor personen die op Alfa B niveau kunnen lezen en schrijven in het Latijnse alfabet. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op A0 niveau en is voldoende getraind om de Inburgeringscursus op A2 niveau te kunnen volgen.

ONA

In deze cursus maakt de cursist kennis met de Nederlandse arbeidsmarkt en leert stappen te zetten die leiden tot het zo snel mogelijk, maar ook duurzaam, verwerven van een plek op de arbeidsmarkt. Een cursist maakt een persoonlijk portfolio Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt. De portfolio wordt in het ONA-examen getoetst.
Deze training is bedoeld voor inburgeraars die opgaan voor het Inburgering A2 examen of het Staatsexamen NT2- Programma 1 examen. ONA is een verplicht examen onderdeel voor inburgeraars die na 1 januari 2015 inburgering plichtig zijn geworden

Examentraining

Deze training biedt de cursist een optimale voorbereiding op het succesvol afleggen van een inburgeringsexamen.
Deze training is bedoeld voor inburgeraars die opgaan voor het Inburgering A2 examen of het Staatsexamen NT2- Programma 1 examen.

KNM

KNM. Kennis Nederlandse maatschappij.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeraars

Nieuwe inwoners van Nederland die hun inburgeringstraject gaan doen.

Inwoner van Nederland

Iedereen die het eigen Nederlandse taalniveau wil verhogen en/of de Nederlandse taal zich meer eigen wil maken. U kunt ook bij het TIP College terecht om vaardigheden op te doen om beter te integreren in de Nederlandse samenleving. Met de hulp van het TIP College kunt u u zelf ook optimaal voorbereiden op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Contact

Vestigingen

Ampèrestraat 3a, 3861 NC Nijkerk (route)
Gertjan Buitink
06-43984847
tip.bow@tipcollege.nl

Jansbuitensingel 30, 6811 AE Arnhem (route)
B.M Jahola
0612365465
info@tipcollege.nl

Internetadres: www.tipcollege.nl

Aantal werknemers: 6
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2016

14614