Werken aan duurzame participatie

TCI Compiti B.V.

TCI Compiti geeft cursussen NT2, inburgering, Staatsexamen I/II, ONA en alle andere cursussen die nodig zijn om te slagen voor een inburgerings- of staatsexamen.
meer...

TCI Compiti geeft cursussen NT2, inburgering, Staatsexamen I/II, ONA en alle andere cursussen die nodig zijn om te slagen voor een inburgerings- of staatsexamen.

Onderscheid met andere organisaties

TCI Compiti onderscheidt zich door haar flexibiliteit en betere aansluiting op de behoeften van de cursisten. Op ieder moment, op ieder niveau en zo dicht mogelijk in de buurt van de cursist starten wij een nieuwe cursus. TCI Compiti beperkt zich niet tot de klas alleen, maar gaat ook actief buiten de klas op zoek naar contacten om de inburgeraars zo goed en zo snel mogelijk te laten inburgeren.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 06-12-201806-12-2018

Blik op Werk Keurmerk

TCI Compiti B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
TCI Compiti B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

TCI Compiti B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

TCI Compiti B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 06-12-201806-12-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,3477,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 16 august 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van TCI Compiti B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:onbekend

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 16,66
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 16,66
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 18,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 18,50

Diensten

== ==

Alfabetiseringstraject

Cursisten die niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven biedt TCI Compiti een traject aan van drie maanden met als doel het leren van de Nederlandse taal. In een kleine klas wordt op individueel niveau maximaal aandacht besteed aan ieders taalontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt op diverse momenten getoetst. Wanneer de cursist vooraf gestelde norm haalt, is hij klaar voor het inburgeringstraject. Scoort hij lager, dan is verlenging van het alfabetiseringstraject mogelijk.

Inburgeringstraject

De cursist leert de Nederlandse taal en leert over wonen en werken in Nederland. TCI Compiti bereidt de cursist doelgericht voor op het inburgeringsexamen en streeft maatschappelijke integratie na van zijn cursisten. Een intensieve taalcursus vormt de basis, met examentraining vanaf niveau A1. De cursist wordt voorbereid op de volgende examenonderdelen: lezen, luisteren, spreken, schrijven en Kennis Nederlandse Maatschappij. Is de cursist na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden, dan komt er nog 1 examenonderdeel bij nl. Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. De cursist wordt opgeleid tot en met taalniveau A2.

Staatsexamen programma I

Wanneer de cursist vakgericht werk wil doen of daarvoor een opleiding wil volgen, kiest deze voor het Staatsexamen I. TCI Compiti bereidt de cursist voor op de volgende examenonderdelen: lezen, luisteren, spreken, schrijven en Kennis Nederlandse Maatschappij. Is de cursist na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden, dan komt er nog 1 examenonderdeel bij, Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. De cursist wordt opgeleid tot taalniveau B1.

Staatsexamen programma II

Wanneer de cursist werk op hbo- of universitair niveau wil doen of daarvoor een opleiding wil volgen, kiest deze voor Staatsexamen II. TCI Compiti bereidt de cursist voor op de volgende examenonderdelen: lezen, luisteren, spreken, schrijven en Kennis Nederlandse Maatschappij. Is de cursist na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden, dan komt er nog 1 examenonderdeel bij, Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. De cursist wordt opgeleid tot taalniveau B2.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

De cursist krijgt inzicht in werken en werk zoeken in Nederland. Hij leert hoe het er op de Nederlandse arbeidsmarkt aan toe gaat. Welke sectoren er zijn en welke het meest kansrijk zijn. Belangrijk is dat een cursist een realistisch beeld ontwikkelt van zijn eigen capaciteiten en zijn kansen op de arbeidsmarkt. Hij leert verder hoe een sollicitatieprocedure loopt in Nederland, een goed C.V. en een goede sollicitatiebrief te maken en een sollicitatiegesprek te voeren. De cursist wordt de weg gewezen bij het eventueel aanvragen van een diploma- of opleidingswaardering.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen

Personen die verplicht zijn om in te burgeren en de Nederlandse taal moeten leren.

Anderstaligen

Personen die Nederlands niet als moedertaal hebben, maar wel graag de Nederlandse taal willen leren.

Contact

Vestigingen

Gieterijstraat 4A-6A, 4814 DA Breda (route)
06-33448960
info@compiti.nl

Torenstraat 52, 5836 AN Sambeek (route)
06-33448960
info@compiti.nl

Vismarktstraat 4A, 4931 AZ Geertruidenberg (route)
06-33448960
info@compiti.nl

Oostmoor 52, 2151 VC Nieuw-Vennep (route)
06-33448960
info@compiti.nl

Thorbeckelaan 110, 3362 BV Sliedrecht (route)
0633448960
info@compiti.nl

Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg (route)
06-33448960
info@compiti.nl

Sinopelstraat 1, 5044 KP Tilburg (route)
06-33448960
info@compiti.nl

Iepenlaan 40, 5616 NS Eindhoven (route)
0633448960
info@compiti.nl

Poststraat 5, 9712 ER Groningen (route)
raouf Alzaibak
0685174804
info@compiti.nl

Peperstraat 147 II/r, 2502AE Zaandam (route)
06-33448960
info@compiti.nl

Haasweg 11, 1338AW Almere (route)
0633448960
info@compiti.nl

Bachlaan 11, 7002 MZ Doetinchem (route)
0633448960
info@compiti.nl

Graadt van Roggenweg 328-334, 3531 AH Utrecht (route)
0633448960
info@compiti.nl

Dampten 16, 1624 NR Hoorn (route)
06-33448960
info@compiti.nl

Museumplein 8, 9203 DD Drachten (route)
06-33448960
info@compiti.nl

Texelstroomlaan 5, 1784 EA Den Helder (route)
0633448960
info@compiti.nl

Internetadres: http://www.compiti.nl

Aantal werknemers: 25
Aantal vestigingen: 16
Oprichtingsjaar: 2000

14669