Werken aan duurzame participatie

TaalSamen

TaalSamen: een nieuwe taal leer je samen.
In een laagdrempelige leerzame onderwijssetting kom je tot een aanbod dat bij jou past en dan kan leren echt beginnen. Leren is niet alleen een must, maar ook leuk. Daar zorgt TaalSamen voor.
meer...

TaalSamen: een nieuwe taal leer je samen.
In een laagdrempelige leerzame onderwijssetting kom je tot een aanbod dat bij jou past en dan kan leren echt beginnen. Leren is niet alleen een must, maar ook leuk. Daar zorgt TaalSamen voor.

Onderscheid met andere organisaties

-Laagdrempelig
-Flexibel
-Persoonlijk

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

TaalSamen is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
TaalSamen neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 12,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,00

Diensten

Inburgeringstraject

• Cursus 1 Beginners NT2 A0- A1
Om aan deze taalklas mee te doen, kent u nog geen Nederlands of u bent geslaagd voor het Basis Inburgeringsexamen Buitenland. U heeft een goed netwerk dat u stimuleert Nederlands te leren. U heeft 9 uur per week op vaste dagen les en oefent thuis 10 - 12 uur per week uit het boek en op de computer. U zit in een klas met een groep van 10 personen.
Halverwege en aan het einde van de cursus legt u toetsen af om te zien hoe u zich ontwikkelt met betrekking tot uw doel, niveau A1 bereiken.

• Cursus 2 NT2 A1- A2
Om aan deze cursus mee te doen, beheerst u het taalniveau A1. Dit wordt met een instaptoets vastgesteld. U heeft een goed netwerk dat u stimuleert Nederlands te leren. U heeft 9 uur per week op vaste dagen les en oefent thuis 10 – 12 uur per week uit het boek en op de computer. U zit in een klas met een groep van 10 personen. Halverwege en aan het einde van de cursus legt u toetsen af om te zien hoe u zich ontwikkelt met betrekking tot uw doel,

Staatsexamen programma I

• Cursus Staatsexamen B1 en B2
De Staatsexamens NT2 bestaan uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven. Er zijn twee niveaus: Programma I en Programma II.

Het Staatsexamen NT2 is bedoeld voor mensen van 17 jaar en ouder. Zij hebben een andere moedertaal dan het Nederlands. Opleiding en nationaliteit zijn niet van belang.
Het Staatsexamen NT2 is niet bedoeld voor mensen die al een diploma hebben van een Nederlandse onderwijsvorm, bijvoorbeeld een vmbo- of havodiploma. Zo’n diploma is al een bewijs dat iemand voldoende Nederlands beheerst om in Nederland te studeren of te werken.
Het Diploma Staatsexamen NT2 is een startbewijs. U kunt het diploma niet gebruiken om een studie mee af te sluiten.

Staatsexamen programma II

• Cursus Staatsexamen B1 en B2
De Staatsexamens NT2 bestaan uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven. Er zijn twee niveaus: Programma I en Programma II.

Het Staatsexamen NT2 is bedoeld voor mensen van 17 jaar en ouder. Zij hebben een andere moedertaal dan het Nederlands. Opleiding en nationaliteit zijn niet van belang.
Het Staatsexamen NT2 is niet bedoeld voor mensen die al een diploma hebben van een Nederlandse onderwijsvorm, bijvoorbeeld een vmbo- of havodiploma. Zo’n diploma is al een bewijs dat iemand voldoende Nederlands beheerst om in Nederland te studeren of te werken.
Het Diploma Staatsexamen NT2 is een startbewijs. U kunt het diploma niet gebruiken om een studie mee af te sluiten.
Je leert Nederlands in een vaste groep onder begeleiding van een ervaren taaldocent en je oefent steeds Nederlands met iedereen in je klas. Ook leer je alles over de Nederlandse samenleving. Om je volledig voor te bereiden op het examen kun je bij TaalSamen nog een examentraining

Alfabetiseringstraject

• Alfabetiseringscursus: 3 niveaus (Alfa A, B en C). Per onderdeel duurt de cursus ongeveer 20 weken: 2x per week les. Alfabetiseringsonderwijs NT2 valt onder de Wet Educatie en Beroep (WEB). Laaggeletterden die inburgeringsplichtig zijn, moeten het inburgeringsexamen halen. Gemeentes kunnen ontheffing verlenen na aantoonbare inspanning.
Het alfabetiseringsonderwijs kent drie niveaus: Alfa A, B en C. Voor de technische vaardigheden betekent dat:
1. Na A beheerst men het alfabetisch principe.
2. Na B kan men effectiever lezen en schrijven.
3. Na C (vergelijkbaar met A1 van het ERK) is het lezen en schrijven zodanig geautomatiseerd dat het in de verdere loopbaan geen stagnaties meer veroorzaakt.

In Nederland eindigt het alfabetiseringsonderwijs NT2 als niveau A1 van het Europese referentiekader (ERK) behaald is. Na het bereiken van dit niveau kunnen cursisten doorstromen naar het NT2-onderwijs. Er kan hierna een vervolgcursus bij TaalSamen gevolgd worden.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

TaalSamen biedt het onderdeel ONA aan.
U krijgt gedurende 10 weken 3 keer per week 2,5 uur klassikale les van een ervaren taaldocent. In de lessen wordt aandacht besteed aan het verkrijgen van inzicht in uw eigen competenties en vaardigheden, uw beroepswens en kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt aan de hand van de 8 resultaatkaarten van DUO.
Wij bieden ondersteuning bij het invullen en opsturen van het portfolio en de voorbereiding op het mondelinge examen van ONA.
Belangrijk! Voor ONA is de ingangseis dat u minimaal taalniveau A2 heeft.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Asielgerechtigden

Inburgeringsbehoeftigen

Analfabeten

Expats

Contact

Vestigingen

Spoordreef 20-38, 1315GP Almere (route)
Meriam Meiland
0636204456
info@taalsamen.nl

Internetadres: www.taalsamen.nl

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2018

14911