Werken aan duurzame participatie

Taalhorizon BV

Onderscheid met andere organisaties

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 16 march 201916 march 2019

Blik op Werk Keurmerk

Taalhorizon BV is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Taalhorizon BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 16 march 201916 march 2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,4708,1

Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 january 2018 tot 16 march 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Taalhorizon BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:26 of meer
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

De opleidingsniveau's en uurtarieven zijn nog niet ingevuld.

Diensten

Alfabetiseringstraject

Alfabetiseringstraject
Cursisten die niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven biedt Taalhorizon een traject aan van drie maanden met als doel het leren van de Nederlandse taal. In een kleine klas wordt op individueel niveau maximaal aandacht besteed aan ieders taalontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt op diverse momenten getoetst. Wanneer de cursist vooraf gestelde norm haalt, is hij klaar voor het inburgeringstraject. Scoort hij lager, dan is verlenging van het alfabetiseringstraject mogelijk.

Inburgeringstraject

De cursist leert de Nederlandse taal en leert over wonen en werken in Nederland. Taalhorizonbereidt de cursist doelgericht voor op het inburgeringsexamen en streeft maatschappelijke integratie na van zijn cursisten. Een intensieve taalcursus vormt de basis, met examentraining vanaf niveau A1. De cursist wordt voorbereid op de volgende examenonderdelen: lezen, luisteren, spreken, schrijven en Kennis Nederlandse Maatschappij. Is de cursist na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden, dan komt er nog 1 examenonderdeel bij nl. Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. De cursist wordt opgeleid tot en met taalniveau A2.

Staatsexamen programma II

Wanneer de cursist werk op hbo- of universitair niveau wil doen of daarvoor een opleiding wil volgen, kiest deze voor Staatsexamen II. Taalhorizon bereidt de cursist voor op de volgende examenonderdelen: lezen, luisteren, spreken, schrijven en Kennis Nederlandse Maatschappij. Is de cursist na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden, dan komt er nog 1 examenonderdeel bij, Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. De cursist wordt opgeleid tot taalniveau B2.

Staatsexamen programma I

Wanneer de cursist vakgericht werk wil doen of daarvoor een opleiding wil volgen, kiest deze voor het Staatsexamen I. Taalhorizon bereidt de cursist voor op de volgende examenonderdelen: lezen, luisteren, spreken, schrijven en Kennis Nederlandse Maatschappij. Is de cursist na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden, dan komt er nog 1 examenonderdeel bij, Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. De cursist wordt opgeleid tot taalniveau B1.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

De cursist krijgt inzicht in werken en werk zoeken in Nederland. Hij leert hoe het er op de Nederlandse arbeidsmarkt aan toe gaat. Welke sectoren er zijn en welke het meest kansrijk zijn. Belangrijk is dat een cursist een realistisch beeld ontwikkelt van zijn eigen capaciteiten en zijn kansen op de arbeidsmarkt. Hij leert verder hoe een sollicitatieprocedure loopt in Nederland, een goed C.V. en een goede sollicitatiebrief te maken en een sollicitatiegesprek te voeren. De cursist wordt de weg gewezen bij het eventueel aanvragen van een diploma- of opleidingswaardering.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

inburgeraars

mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben, maar wel graag Nederlands leren.

Contact

Vestigingen

Strevelsweg, 3083AS Rotterdam (route)
shadi alyaseen
0103133988
INFO@TAALHORIZON.NL

Kanaalweg 16 G-L, 3526KL UTRECHT (route)
Shadi ALyaseen
0103133988
info@taalhorizon.nl

willem roelofszlaan 2 , 4382TD Vlissingen (route)
shadi al yaseen
0103133988
info@taalhorizon.nl

Kanaalpark 157, 2321 JW liden (route)
Bahaa khanjar
0103133988
Info@taalhorizon.nl

Jan van Brabantweg 10, 2171 HC sassenheim (route)
Bahaa khanjar
0103133988
Info@taalhorizon.nl

Internetadres: WWW.TAALHORIZON.NL

Aantal werknemers: 17
Aantal vestigingen: 5
Oprichtingsjaar: 2017

14888