Werken aan duurzame participatie

STOC

STOC is een toonaangevend trainings- en opleidingsinstituut in de sector zorg en welzijn. Al sinds 1996 zijn wij in de sector actief. Of het nu gaat om trainingen, (beroeps-)opleidingen, het bouwen van een leerhuis of organisatieverandering. STOC biedt een aanpak die kennis, mensen en zorg en...
meer...

STOC is een toonaangevend trainings- en opleidingsinstituut in de sector zorg en welzijn. Al sinds 1996 zijn wij in de sector actief. Of het nu gaat om trainingen, (beroeps-)opleidingen, het bouwen van een leerhuis of organisatieverandering. STOC biedt een aanpak die kennis, mensen en zorg en welzijn aan elkaar verbindt.

Zo’n 90 bevlogen adviseurs en docenten staan klaar om met kennis van de praktijkomgeving organisaties en mensen sterker te maken. De meeste opleidingen zijn extern gelegitimeerd via het ministerie van onderwijs, via sociale partners in de verpleging en verzorging (Calibris) en via de Stichting Post Hbo Nederland. De maatwerkopleidingen van STOC zijn CEDEO-erkend.

Onze klanten komen veelal uit de kring van intra- en extramurale zorgaanbieders, mantelzorg, indicatiestellers, gemeenten en overheid.

Onderscheid met andere organisaties

Onze kracht ligt in het bieden van de juiste ondersteuning na goed te hebben geluisterd naar de vraag van onze klant. De STOC adviseurs vertalen de vraag in een aanbod dat precies aansluit op de werk- en organisatieontwikkelingsfase. We houden rekening met de organisatiestrategie en de bezetting. En, net zo belangrijk, de kostenkant van personeelsontwikkeling.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 24-01-201924-01-2019

Blik op Werk Keurmerk

STOC is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
STOC heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

STOC neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 24-01-201924-01-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-18,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,01--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 january 2017 tot 16 december 2017.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van STOC.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 15,00

Diensten

Taaltraject voor statushouders met geïntegreerde mbo-opleiding

Dit traject genereert een waardevol arbeidspotentieel voor de zorgsector op niveau 3 met doorstroommogelijkheden naar niveau 4.
Het biedt een snelle en duurzame arbeidsparticipatie van statushouders. Dit is een maatschappelijke spin off door statushouders zelfstandig in hun inkomen te laten voorzien.

De kandidaten zijn anderstaligen die in asielzoekerscentra woonachtig zijn. De exacte kwalificaties als ook het kennisniveau van de Nederlandse taal van deze personen, zijn nog onbekend. Om kwalificaties en opleidingsniveau vast te stellen en aansluitend een advies te geven over de haalbaarheid van de opleiding, zal nog een intake worden doorlopen. Kandidaten die de intake positief afronden, kunnen mits zij over nodige basiskennis van de Nederlandse taal beschikken, doorstromen naar het voorschakeltraject Nederlandse taal en Burgerschap. Indien de basiskennis onvoldoende is zal eerst een instapcursus doorlopen moeten worden.

Taaltraject

Intensief taaltraject met beroepsvormende elementen.

Indien uit de criteriumgerichte interviews blijkt dat de kennis van de Nederlandse taal nagenoeg nihil is, dan wordt een taaltraject aangeraden. In het traject worden kandidaten vertrouwd gemaakt met de Nederlandse taal, het spreken, lezen en schrijven.

Inburgeringstraject

Intensief taal- en burgerschapstraject met beroepsvormende elementen. Dit kan eventueel in combinatie met een beroepsoriëntatietraject of te integreren in een MBO leerwerktraject.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen voor de gezondheidszorg

STOC richt zich op mensen met een achtergrond in of affiniteit met de gezondheidszorg die een MBO startniveau hebben (of vergelijkbaar of hoger).

Deze mensen starten, na een zorgvuldige screening, met hun beroepsoriëntatietraject en/of leerwerktraject. In dit traject heeft de Nederlandse taal, integratie en inburgering een centrale rol. Vanaf de start wordt leren gecombineerd met (vrijwilligers)werk. Hierdoor kan het geleerde direct in de praktijk worden gebracht. De lessen worden gegeven in kleine groepen zodat er niet alleen ruimte en aandacht is voor beroepsvorming, maar ook voor cultuuraspecten en trauma.

Contact

Vestigingen

Loire 150, 2491 AK Den Haag (route)
070 3378 303
info@stoc.nl

J.F. Kennedylaan 99, 3981 GB Bunnik (route)
0703378303
info@stoc.nl

Internetadres: www.stoc.nl

Aantal werknemers: 10
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 1996

14819