Werken aan duurzame participatie

Stichting React Twente

Stichting React Twente(reintegratie en activeringstrajecten) is een reintegratiebedrijf die werkzoekenden toeleid en begeleid naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Het bedrijf is medio 2004 ontstaan uit een fusie van stichting Revapak en stchting de Sleutel die beide in 1990 zijn opgericht.
meer...

Stichting React Twente(reintegratie en activeringstrajecten) is een reintegratiebedrijf die werkzoekenden toeleid en begeleid naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Het bedrijf is medio 2004 ontstaan uit een fusie van stichting Revapak en stchting de Sleutel die beide in 1990 zijn opgericht.

Onderscheid met andere organisaties

React Twente biedt op verschillende afdelingen(tot max 36 uur per week) interne en externe werkervaringsplekken aan waarna de stap naar de arbeidsmarkt makkelijker te maken is. Begeleiding en ondersteuning naar regulier werk staat steeds centraal.Daarnaast biedt de organisatie dagbesteding en ambulante begeleiding in het kader van de WMO.

Samenwerking met:
Gemeenten,Scholingsinstellingen, UWV, WMO en het bedrijfsleven.

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-07-201803-07-2018

Blik op Werk Keurmerk

Stichting React Twente is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Stichting React Twente heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting React Twente neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-07-201803-07-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-28,0
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-27,7
Jobcoaching7,8168,0
Outplacement-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,017,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-47,9
Sociale activering en participatie-137,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,73--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 april 2018 tot 16 march 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting React Twente.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Trajecten sociale activering

Met zowel het UWV als ook met de Gemeenten heeft React Twente de afspraak om voor clienten die (nog) een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben de mogelijkheid te bieden om aan beroeps-, functie- en basisvaardigheden te werken. De client wordt getraind en gecoached in alle aspecten voor de uitoefening van een beroep of functie. Dit zijn vaak langdurige en intensieve trajecten(05 tot 1,5 jaar)

Assessment

React Twente biedt intern binnen de organisatie in meerdere beroepsrichtingen de mogelijkheid om in een relatief kort tijdsbestek(6 weken) op meerdere afdelingen na te gaan waar de client mogelijkheden heeft richting de arbeidsmarkt. Hieraan worden testen en beroepsokeuzeonderzoeken gekoppeld die uitmonden in een trajectplan voor verdere stappen richting een betaalde baan.

Vacaturebemiddeling

React Twente beschikt over een groot netwerk van regionale werkgevers waar regelmatig clienten worden geplaatst. Elke client krijgt in de tweede fase van zijn traject een sollicitatietraining en ondersteuning waarbij de externe trajectbegeleiders samen met de client op zoek gaan naar een geschikte baan. Hierbij wordt ook het CWI ingeschakeld.

Leer/ werktraject

React Twente biedt op diverse afdelingen(o.a. hout, metaal, horeca, groen, assemblage, etc.) binnen een 5-tal vestigingen, meerdere plekken aan. Elke client wordt begeleid door een trajectbegeider en een werkbegeleider op de afdeling.
Met de verwijzer wordt een IOP(Individueel Ontweikkelingsplan opgesteld m.b.t. de inhoud en duur van het traject. Elk traject is afgestemd op duurzame plaatsding op de arbeidsmarkt.

Jobcoaching

Jobcoaching is voor React Twente en belangrijk en succesvol instrument en wordt met name ingezet in het kader van nazorg voor de wajongdoelgroep. De jobcoach biedt gedurende een bepaalde periode op de werkplek van de geplaatste client
een deel ondersteuning en begeleiding om de plaatsing langdurig te laten zijn.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Moeilijk bemiddelbaren

React Twente is met het werkbedrijf ingericht voor fase 4-clienten. Op basis van activerings- en leer/werkprogramma's worden goede resultaten geboekt om deze doelgroep toe te leiden naar een betaalde baan.

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Voor de duale trajecten van de inburgeraars verzorgen wij het werkdeel. De theoriecomponent wordt verzorgd door het ROC Twente binnen ons werkbedrijf. React Twente zorgt voor afstemming tussen zowel het theoretiche als praktische deel van de inburgeringscursus.

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Wij bieden aan laag opgeleiden een plek om te resocialiseren en te proberen een startkwalificatie te behalen. Dit gebeurt door een intensief coachings- en trainingstraject. Hiervoor wordt o.a. de AKA-opleiding ingezet op assistentenniveau.(MBO- niveau 1) Voor clienten die door kunnen stromen betaan mogelijkehden in het kader van de BOL en/of BBL niveau 21/3.

Beroepen in de ambacht of industrie

Wij hebben meerdere afdelingen binnen de 5 bedrijfseenheden waarbinnen de verschillende beroepsrichtingen ervaringen kunnen worden opgedaan. Daarnaast zijn er voor meerdere beroepsgerichten opleidingen en trainingen aan gekoppeld ter voorbereiding op plaatsing op de arbeidsmarkt.

WSW-geïndiceerden

React Twente heeft binnen 2 bedrijfsonderdelen voor een 100-tal WSW-medewekers een werkplek ingeruimd voor de categorie die is aangewezen op een beschutte werkplek. Regionaal wordt ingezet om een deel van deze mensen te detacheren bij bedrijven die in de buurt gevestigd zijn.

Contact

Vestigingen

Parkeerterrein Noord 2, 7443 AJ NIJVERDAL (route)
Irma Ruiter
0548-612042
i.ruiter@reacttwente.nl

Internetadres: http://www.reacttwente.nl

Aantal werknemers: 34
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1990

5982