Werken aan duurzame participatie

Stichting Ons Bedrijf

Ons Bedrijf is een organisatie voor begeleid werken. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt verzorgen wij verschillende reintegratietrajecten zoals IRO, sociale activering, Werk Fit, Naar Werk en jobcoaching met als doel een passende werkplek te vinden of te behouden.
Ook werken...
meer...

Ons Bedrijf is een organisatie voor begeleid werken. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt verzorgen wij verschillende reintegratietrajecten zoals IRO, sociale activering, Werk Fit, Naar Werk en jobcoaching met als doel een passende werkplek te vinden of te behouden.
Ook werken wij samen met de gemeenten en werkgevers, om bijvoorbeeld mensen uit de bijstand en werknemers weer te re-integreren.

Onderscheid met andere organisaties

Wij bieden een individuele benadering in de begeleiding van mensen en kunnen zodoende ook maatwerk leveren. Wij hebben eigen werkplekken zoals een winkel, groen, dierafdeling en een hout en- metaalwerkplaats. Bovendien hebben we een breed netwerk aan bedrijven, waardoor er veel mogelijkheden zijn om werkervaring op te doen. Tevens hebben wij een kledingproject waar wij mensen kunnen plaatsen om werknemersvaardigheden te vergroten.

Samenwerking met:
UWV, Gemeente, Bedrijven en Arbo-diensten
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 21-11-201821-11-2018

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Ons Bedrijf is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stichting Ons Bedrijf heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Ons Bedrijf neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 21-11-201821-11-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-00,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019 UWV
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,81--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 april 2018 tot 1 january 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Ons Bedrijf.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

Jobcoaching is een individuele begeleiding voor mensen die reeds een betaalde baan hebben. Het doel van jobcoaching is om deze baan ook te behouden. De begeleiding is afhankelijk van het aantal uren dat je een contract hebt en het begeleidingsregime, maar veelal komt het er op neer dat er wekelijks contact is. De werkzaamheden van de jobcoach kunnen varieren, ook weer afhankelijk van de hulpvraag. Het kan zijn dat een jobcoach een of meerdere keren meeloopt op de werkvloer, of dat er coachingsgesprekken zijn. Het kan ook zijn dat de jobcoach met je collega's of baas gesprekken heeft of zoekt naar aanpassingen op de werkvloer.

Trajecten sociale activering

Het doel van een traject 'sociele activering' is enerzijds om sociaal weer actief te worden, anderzijds om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en (weer) te wennen aan het werkritme. Dit traject duurt maximaal 1 jaar. Je loopt deze tijd vaak op vrijwillige basis op een of meerdere werkervaringsplekken en je begeleider heeft regelmatig contact (wekelijks) om te kijken wat eventueel nog meer nodig is om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Arbeidstoeleiding en bemiddeling

Door onze individuele aanpak, kijken wij per persoon wat zijn wensen en mogelijkheden zijn, en proberen we daar zo goed mogelijk op aan te sluiten. Het kan zijn dat iemand hiervoor nog gericht capaciteiten moet aanleren of hulp nodig heeft bij het ontwikkelen van algemene werknemersvaardigheden. Wij kunnen op maat een lascursus of een heftruckcursus bieden, met landelijk erkend diploma. Doordat wij in onze omgeving een breed netwerk van bedrijven hebben, is het vaak mogelijk om bovenstaande te leren in een werkervaringsplek. Wij kunnen bovendien naar bedrijven bemiddelen als het gaat om het toeleiden naar een betaalde baan, bijvoorbeeld door middel van een IRO.

Toeleiden van werk naar werk (2e spoortraject)

In samenwerking met werknemer, werkgever en Arbo-dienst begeleiden we de werknemer in een 2e-spoortraject. Leidend is hierbij wat werknemer nog wel kan en op basis daarvan wordt een geschikte werkervarings/detacheringsplek gezocht. Het streven is uiteindelijk een betaalde baan bij een geschikte werkgever.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

psychiatrische patiënten

psychiatrische patienten worden veelal via allerlei instellingen, zoals GGZ Centraal, de gemeenten of het UWV naar Ons Bedrijf verwezen als ze de stap naar een betaalde baan of vrijwilligerswerk willen maken. Door de combinatie van het Dagbestedingsafdeling, de eigen werkplaatsen en de reintegratieafdeling kan hulp op maat aangeboden worden (bijvoorbeeld eerst dagritme opbouwen in een beschermde omgeving). Onze expertise bestaat uit ervaring met de doelgroep alsmede de samenwerking met de diverse instellingen en instanties.

Moeilijk lerenden (ZMLK/MLK-niveau)

Ons Bedrijf is begonnen als een organisatie voor dagbesteding en educatie, vooral voor deze doelgroep. Voor deze groep geldt dan ook dat er een uitgebreide ervaring is, ook in de reintegratie. Er bestaan verschillende contacten met scholen in de buurt, MEE-Veluwe, de gemeenten en het UWV (wajong). Bovendien wordt voor deze doelgroep een AKA-opleiding ( MBO niveau 1) aangeboden.

Moeilijk bemiddelbaren

Een diverse doelgroep die veelal vanuit de gemeenten of het UWV wordt verwezen, zijn mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In deze groep zijn o.a. clienten met persoonlijkheidsstoornissen, verslavingen, allochtonen,herintreders of mensen uit de bijstand aanwezig.

Contact

Vestigingen

Valkseweg 22, 3771 RE BARNEVELD (route)
Gea van den Bosch
06-25093247
gvdbosch@onsbedrijfbarneveld.nl

Internetadres: http://www.onsbedrijfbarneveld.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1990

5967