Werken aan duurzame participatie

Stichting Eega Plus

De EEGA Groep, is een bedrijf met lange historie. In 1984 officieel gevestigd en sindsdien uitgegroeid tot een gespecialiseerd werkontwikkelings instituut voor onderzoek, opleiding en arbeidsbemiddeling voor mensen met een beperking. Eega Groep heeft alle expertises voor onderzoek en diagnostiek...
meer...

De EEGA Groep, is een bedrijf met lange historie. In 1984 officieel gevestigd en sindsdien uitgegroeid tot een gespecialiseerd werkontwikkelings instituut voor onderzoek, opleiding en arbeidsbemiddeling voor mensen met een beperking. Eega Groep heeft alle expertises voor onderzoek en diagnostiek op fysiek en psychisch gebied in eigen huis, met eigen goed opgeleide deskundigen.

Onderscheid met andere organisaties

EEGA Groep is expert in begeleiding naar werk van mensen met structureel functionele beperkingen, vanuit WAO / WIA, Wajong en gemeenten. Dienstverlening bestaat onder andere uit onderzoek naar arbeidsmogelijkheden, assessment, begeleiding in oriëntatie op werk, persoonsbegeleiding in acceptatie van handicap, beroepsgerichte scholing, praktijktraining, jobcoaching en plaatsing in werk.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 08-11-201708-11-2017

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Eega Plus is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Stichting Eega Plus heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Eega Plus neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 08-11-201708-11-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-127,8
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-207,7
Jobcoaching-27,9
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-00,0
Duurzame inzetbaarheid-177,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,924--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 16 december 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Eega Plus.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Diagnose, onderzoek en loopbaanorientatie

Onderzoeks- /diagnosetraject met geselecteerde testen volgens Swets. Uitwerken testgegevens in rapport en bespreken van uitkomsten met cliënt in een of enkele gesprekken. Onderzoek duurt gemiddeld 4 uur. Gesprek(ken) met beroepskeuzeadviseur, uitwerken definitieve keuze met als uitgangspunt arbeidsmarktrelevantie.
Gesprek met psycholoog. Doel moet zijn: haalbaar werk.

Toeleiding naar betaalde arbeid

Werkcoaches zijn constant op zoek naar zichtbare en verborgen vacatures d.m.v. telefonische acquisitie, bedrijfsbezoeken, lidmaatschappen ondernemersverenigingen, beurzen en onderhoud bestaande netwerken. Waar mogelijk worden kandidaten op vacatures gematcht.

Sociale activering en participatie

Door middel van onder meer praktijkstages, werkervaringsplaatsen en participatieplekken zorgen voor (her)aansluiting bij de maatschappij en uiteindelijk de arbeidsmarkt.

Opleiding en certificering

Verzorgen van beroepsgerichte opleidingen, gericht op certificering op MBO 2-4 niveau, met als einddoel betaalde arbeid.

Talenten Expeditie

EEGA wordt regelmatig geconfronteerd met vragen vanuit haar netwerk naar plaatsings- en scholingsmogelijkheden voor hun (Wajong)cliënten. Het betreft vaak cliënten waarover nog geen duidelijk beeld van hun arbeidsmogelijkheden is. Vaak zijn ze stukgelopen in hun reguliere opleiding of werk op basis van hun beperkingen en men weet niet goed wat te doen.

DOEL:
Het oriëntatie en praktijkonderzoek verschaft duidelijkheid aan de opdrachtgever en cliënt over de realistische beroeps- en arbeidsmarktperspectieven en resulteert in een advies over het traject en de (scholings)instrumenten die ingezet moeten/kunnen worden om het verrichten van betaald werk mogelijk te maken.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werk fit en naar werk trajecten

Afkomstig van UWV.
Actie gericht op het concretiseren van arbeidsmogelijkheden, keuzes maken richting arbeidsmarkt, snelle bemiddeling.
Ervaring en expertise uit langjarige werkervaring in re-integratie met o.a. deze doelgroep. Alle medewerkers op HBO - WO niveau, met relevante werkervaring.

Jongvolwassenen met meervoudige problematiek

Cliënten o.a. afkomstig van UWV en diverse gemeenten. Actie gericht op verhelderen van arbeidsmogelijkheden, beroepskwalificering op MBO 2-4 niveau en uitplaatsing naar betaalde arbeid. Ervaring en expertise uit langjarige werkervaring in re-integratie met o.a. deze doelgroep. Alle medewerkers op HBO - WO niveau, met relevante werkervaring.

Contact

Vestigingen

Zutphenseweg 33, 7418 AH DEVENTER (route)
Sietze Henstra
0570-638470
shenstra@eega.nl

Den Heuvel 64, 6881 VE Velp (route)
Dennis Henstra
0570-638470
info@eega.nl

Rieteweg 12A, 8041AK Zwolle (route)
Vera de Vries
0570-638470
info@eegaplus.nl

Internetadres: http://www.eegagroep.nl

Aantal werknemers: 45
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 1984

5070